Danielsen måtte gå

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Åge Danielsen ble seint i går kveld avsatt som direktør for Rikshospitalet etter at styret hadde sittet sammen i over 12 timer. Styrets flertall mener helseforetaket er best tjent med at direktøren fratrer sin stilling. Begrunnelsen er at Danielsen har unnlatt å gi relevant informasjon om de økonomiske konsekvenser ved byggingen av det omstridte sykehotellet på Radiumhospitalet. Det lå i kortene at dersom styret ikke hadde gått inn for å sparke Danielsen, som hadde alle de ansattes tillit, ville Helse Sør Øst skiftet ut styret ved Rikshospitalet, og dermed hadde maktkampen mellom nivåene i Helse-Norge slått ut i full blomst.

Danielsens avgang understreker hvilket alvor helsemyndighetene legger i å få en styring med sykehusøkonomien. I Helse Sør Øst vedtok man i høst klare retningslinjer for investeringsbeslutninger for å kunne se investeringsbehovene i regionen under ett. Blant annet ble det bestemt at investeringer på over 10 millioner kroner skal godkjennes av regionen. Sykehotellet som Rikshospitalet satte i gang er et prosjekt på 125 millioner kroner. En slik overskridelse kunne ikke helseregionens ledelse la passere uten at det fikk konsekvenser.

I denne saken er det likevel ingen som har noen som helst grunn til å triumfere. Rikshospitalets prosjekt er isolert sett fornuftig, og helseforetakets styre har vedtatt å søke om at det blir fullført. Et sykehotell vil, om det noen gang blir en realitet, bidra til å redusere sykehusets kostnader og være en god løsning for pasienter og pårørende. Dessuten kan det oppstå et vakuum etter Danielsen. Han har vært direktør i ni år og er en erfaren og respektert sykehusleder. Hans avgang kommer på et tidspunkt da mange er frustrert over sykehusenes styringssystem, og forståelsen for nedskjæringer og kutt er liten i befolkningen. Danielsens etterfølger vil komme hodestups inn i en omstillingsprosess som krever engasjement og vilje fra alle involverte.