Dansk-norsk dannelse

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hva er vel mer passende foran 200-årsjubileet for den politiske løsrivelse fra Danmark enn at vi får en danske som direktør for vårt nasjonale museum for kunst? Mens Eidsvoll-verket ble gjennomført på noen uker, er den kulturelle atskillelsen egentlig aldri blitt gjennomført. Når alt kommer til alt er det derfor større grunn til å tro at en dansk direktør vil lykkes i denne stillingen enn en svensk. Med ansettelsen av Allis Helleland som direktør har vi derfor forhåpninger om samarbeid i stedet for konfrontasjon. Hun tilhører jo samme dannelsestradisjon som vi nordmenn.

Allis Helleland har signalisert at hun både vil forandre og bevare. Hun er vant til å drive igjennom byggesaker, og på Tullinløkka trengs så visst et slikt menneske etter at man nå i to omganger har greid å skusle bort muligheter for tilbygg til Nasjonalgalleriet. Et mål på om hun lykkes i jobben er om hun greier å få et nytt bygg på plass slik at den tradisjonelle kunsten og samtidskunsten kan sees i den sammenheng som byråkratene i sin tid hadde en slags visjon om. Selve sammenslutningen av museene er det knapt noe å gjøre med nå, selv om den jo ikke er drevet fram av kunstfeltet selv. Nå kommer Arkitekturmuseet inn i eget hus til høsten. Og det kan vel spørres om Kunstindustrimuseet også burde opprettholdes som et eget faglig miljø, noe Helleland bør føle seg fri til å vurdere. Men i det store og hele er museets struktur lagt.

Vi er først og fremst opptatt av hva slags forskningsinstitusjon museet skal bli i framtida. Kunsthistorie er et skjørt fag som trenger all den støtte det kan få. Derfor er vår utfordring til den nye direktøren at hun bidrar til å gjenopprette og styrke fagligheten i alle avdelinger av museet. Det er ingen ulempe at det kommer folk til museer, gjerne også for bare å drikke kaffe. Men det faglige må ligge i bunnen når museet også skal tilpasse seg framtidas krav til kulturturisme og kunst som «events». Nye konstellasjoner mellom fagsjangrer er spennende, men selv tverrvitenskapelighet må baseres på vitenskap.