Dårlig stemning etter nestleder-debatten

Det syder i kulissene under Ap-landsmøtet på Folkets Hus. Mange er misfornøyde etter at Landsmøte vedtok å ha bare én nestleder.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Alle som har fulgt med, var vel forberedt på at det ville komme opp et forslag om kun å ha én nestleder, sier Stortingets president, som også er en av møtelederne på Aps landsmøte i Oslo.

Spørsmålet som gikk igjen i korridorene i Folkets Hus lørdag, er hvorfor forslaget egentlig ble fremmet. Var vedtaket om kun å ha én nestleder et velrettet spark mot enkeltpersoner som har profilert sitt eget nestlederkandidatur opp og i mente?

Eller var det et politisk veivalg landsmøtet foretok da de vedtok å fjerne en 13 år lang ordning med to nestledere?

Frustrasjon

- Mange er så oppgitt over den evinnelige personstriden at de rett og slett stemte på én nestleder i ren frustrasjon. Flere av kandidatene har jo drevet med en voldsom egenmarkering, sier Marit Nybakk fra Oslo Ap til NTB.

Flere personer høyt oppe i Ap-systemet deler Nybakks oppfatning. Andre hevder striden handlet om politikk og at formålet var å unngå at Giske- og AUF-fløyen fikk innpass i partiledelsen.

- Dette handlet om konkrete personer og den politikken de står for, det er det ingen tvil om, sier Jon Olav Alstad, som erleder i Nord-Trøndelag Ap. Hans fylkeslag delte seg på midten i spørsmålet om én eller to nestledere, noe flere andre fylkeslag også gjorde.

- Beklager

Verken Jens Stoltenberg eller Thorbjørn Jagland vil åpent kritisere selve prosessen eller uttale seg om agendaen til forslagsstilleren og flertallet. Begge viser til at landsmøtet er partiets øverste organ og følgelig har full rett til å endre vedtektene.

Det samme gjør partisekretær Martin Kolberg. Men han lar det samtidig skinne gjennom at han helst hadde sett at man fortsatte med to nestledere og ikke endret vedtektene etter et benkeforslag.

- Det er nok mange faktorer som ligger bak, men jeg oppfatter ikke vedtaket som et tegn på ukultur, sier Kolberg til NTB.

Gunn Karin Gjul fra Sør-Trøndelag, som selv var nestlederkandidat i en periode, er svært misfornøyd med framgangsmåten.

- Jeg beklager både måten dette ble gjort på, og resultatet. Jeg frykter at velgerne vil oppfatte dette som et signal om at Ap er redd for fornyelse, sier hun. Gjul var en av Anniken Huitfeldts tilhengere.

Ikke blid

Lederen av valgkomiteen, LO-sjef Gerd-Liv Valla, var tydelig misfornøyd med at forslaget om én nestleder ble vedtatt.

NTB kjenner til at hun i kulissene på Folkets Hus ved flere anledninger har uttrykt stor frustrasjon og oppgitthet over benkeforslaget som ble fremmet av Østfold Ap.

I åtte måneder har valgkomiteen jobbet for å finne fram til en nestleder som landsmøtet kunne godta, i tillegg til Hill-Marta Solberg. En enstemmig komité innstilte Anniken Huitfeldt etter en møysommelig prosess, der en rekke personer er blitt veid, men funnet upassende. I løpet av noen sene kveldstimer fredag ble alt dette arbeidet gjort overflødig.

- Jeg kunne ha ønsket at dette kom fram tidligere, er alt Valla vil si.

I møte

Akershus-delegat Sverre Myrli, som også er medlem av valgkomiteen, ble kraftig provosert av benkeforslaget. Han anklaget flere personer for å ha en skjult agenda. Men Myrli nådde ikke fram med sitt budskap. 178 personer stemte for én nestleder, 114 gikk imot.

Dermed må valgkomiteen på nytt sette seg sammen før de presenterer sin endelige innstilling til ledertrio. Hill-Marta Solberg vil etter alt å dømme bli innstilt som ny nestleder.

I tillegg vil Jens Stoltenberg og partisekretær Martin Kolberg utgjøre partiledelsen i de kommende to årene.

Valgkomiteen må også nok en gang å prøve å få sentralstyrekabalen til å gå opp. Som nestleder ville Huitfeldt automatisk blitt medlem av sentralstyret. Nå er det store spørsmålet om valgkomiteen likevel vil innstille henne til en plass der.

(NTB)