Dårlige værutsikter

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Været er snudd på hodet. Mens regnet øser ned over Østlandet, elver og bekkefar går over sine bredder og hundrevis av huseiere får sine kjellere fylt med vann, har tradisjonelle nedbørsområder på Vestlandet og i Trøndelag hatt lange perioder med pent oppholdsvær. Slik oppstår det en slags balanse i værlidelsene, elementene kan også brukes i nasjonsbyggingen.
  • Vi skal på ingen måte forsøke å sannsynliggjøre at de ekstreme værutslagene i høst skyldes menneskeskapte forhold. Så komplisert som de fysiske tilstandene i atmosfæren er, vil det alltid være muligheter for store variasjoner i forhold til det normale. Det sies at det er 40 år siden Østlandet har opplevd en så fuktig høst. Men det har altså vært opplevd før.
  • Likevel er det stadig større sannsynlighet for at det skjer en oppvarming av hele jordkloden som følge av menneskeskapte forhold. FNs internasjonale klimapanel har nettopp sendt ut en ny rapport som konkluderer med at det menneskeskapte bidrag til global oppvarming er større enn panelet har trodd før. Hvis intet blir gjort for å hindre det, kan i verste fall den gjennomsnittlige temperaturøkning i løpet av de neste 100 år bli på seks grader. Det er uhyggelig mye.
  • Samtidig har en europeisk forskergruppe relatert den globale oppvarmingen til værutviklingen de nærmeste 50 år. De mener det vil gå mot forørkning av middelhavsområdet og mer varmt og fuktig klima i nord. I dette bildet kan saktens høstens ekstreme vær i så vel Norge som Vest-Europa være et varsel.
  • Men det viktige er at de to rapportene vil danne bakteppe for møtene i Haag, som starter i morgen. Der vil verdens nasjoner prøve å utarbeide i detalj Kyoto-protokollen fra 1997 om reduksjon av CO{-2}- og andre drivhusgasser. Dette er det første lille skritt for å prøve å stanse den farlige utviklingen. Norge bør være en pådriver i dette arbeidet. Men det er når kravene fra u-landene om større velstand blir virkeliggjort at utslippene kan true hele klodens eksistens. Her har alle land et ansvar for nødvendige og balanserte tiltak.