Dårligere av spesialundervisning

TRONDHEIM (Dagbladet): Ny forskning viser at spesialundervisningen, slik den i dag gis til mange tusen elever i videregående skole, ikke har ønsket virkning.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tvert om er det slik at virkningen av denne undervisningen for mange elever enten uteblir eller er negativ.

- Spesialundervisningen ser altså ikke ut til å redusere forskjeller og bidra til utjevning mellom elevene, slik hensikten er, sier forsker Eifred Markussen ved Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU).

Han har gjennomført et forskningsprosjekt ved Fafo, som han omtaler på kronikkplass i dagens avis. Det omfatter 777 elever med spesialundervisning, og en sammenlikningsgruppe på 463 ordinære elever, i den videregående skolen.

Nedslående

Undersøkelsen viser at bare 20 prosent av elevene med spesialundervisning i egne klasser oppnår studie- eller yrkeskompetanse. 48 prosent av elevene med spesialundervisning i vanlige klasser oppnår det samme, mens hele 75 prosent av de ordinære elevene greier dette.

- Det henger selvfølgelig sammen med ulike elevforutsetninger, men prosjektet viser at det også kan være uheldig å sette spesialelevene i egne klasser. Å bli tatt ut av fellesskapet synliggjør at man ikke er helt som de andre, og kan gå ut over både motivasjon og lærelyst.

Man skulle tro at jo mer hjelp en elev får, dess bedre går det. Men Markussen har funnet at det faktisk kan være motsatt.

- Det kan henge sammen med måten spesialundervisningen gjøres på. Fremdeles handler det mye om trening av det eleven er svak på. Da blir du stadig konfrontert med det du ikke kan, og møter stadig nederlag.

Alle elever sammen

Forskeren mener man i større grad bør la elevene arbeide med det de er gode på, og gjennom dette oppleve noen seirer før de igjen går løs på det som er vanskelig. Han ser også at man i mindre grad bør ta spesialelevene ut i egne grupper.

- Målet bør være en inkluderende videregående opplæring, hvor alle elevene er på samme læringsarena, sier Markussen. Han mener ikke at spesialundervisningen må bort, men at den bør smelte sammen med den ordinære undervisningen.

- Det er behov for gode spesialpedagoger i skolen, men de må få andre vilkår, og elevene må få denne opplæringen på andre måter, sier Eifred Markussen.