Dataarbeid kan gi deg muskelskade

Jo større variasjon musklene i armer og skuldre får når du jobber på datamaskinen din, desto mindre synes sjansen for at du skal få arbeidsrelaterte muskelskader. Nå er det forsket på hvordan fibrene i musklene dine jobber på høygir selv om du ikke beveger deg.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Denne aktiviteten i musklene kan gi deg belastningsskader.

Er du stressa, jobber du under hardt prestasjonspress eller er du inne i en følelsesmessig anstrengende periode? Dette er faktorer som på mikronivå påvirker musklene i kroppen din. Mentale forhold setter fibrene i musklene dine i aktivitet, og disse ørsmå bevegelsene kan være med på å utvikle belastningsskader.

- Vi fant belegg for å kunne si at mentale forhold kan utløse en vedvarende muskelaktivitet, forteller Morten Wærsted.

Han tok nylig den medisinske doktorgraden på tema risiko for utvikling av muskelsmerter ved dataskjerm.

Smerterisiko

Liten variasjon i muskelaktiviteten når du sitter foran skjermen og jobber kan øke risikoen for smerter. Wærsted gjorde ikke sine forsøk på folk i en ordinær arbeidssituasjon. Han ønsket tvert imot å kunne undersøke muskelaktiviteten uavhengig av andre bevegelser, som at vi i tillegg til å sitte ved datamaskinen også flytter papirer og tar telefonen. Wærsted skapte derfor en eksperimentsituasjon der forsøkspersonene skulle løse oppgaver på en dataskjerm, og samtidig sitte på en slik måte at de rørte seg minimalt rent fysisk.

- Den muskelaktiviteten vi ser utløses av mentale forhold slik som stress og prestasjonspress er basert på aktivitet i fibrene i musklene, forteller Wærsted.

En mulighet som undersøkes er om denne type psykogen muskelaktivitet igjen kan bidra til smerter i musklene.

Trivsel og kolleger

Flere medisinske studier de seinere årene har vist at psykososiale belastninger i arbeidsmiljøet gir økt risiko for utvikling av belastningslidelser.

- Denne typen psykosoiale belastninger kan ha forskjellige utspring. Trives du på jobben, hvordan er forholdet til dine kolleger, tidspress og hvor stor grad av innflytelse har du på din egen arbeidssituasjon. Dette har betydning når vi snakker om de psykososiale forhold, sier Wærsted som til daglig jobber på Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Han peker på at det er vanskelig å si noe om forholdet mellom betydningen av den fysiske og den mentale arbeidssituasjonen utfra den undersøkelsen han har gjort.

- Utsatt er yrker hvor du har lav innflytelse på egen arbeidssituasjon og de jobbene du har mer ensidige fysiske belastningen. Derfor vil forholdet mellom disse to være helt avhengig av hva du måler, sier Wærsted.

MUSKELFORSKER: Morten Wærsted ... musklene arbeider på høygir også i hvilestilling ...