TYDELIGE: Fylkesmann Helen Bjørnøy i Buskerud, fylkesmann Bård M. Pedersen i Troms, og fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland i Oslo og Akershus er blant fylkesmennene som er tydeligst. Foto: NTB Scanpix / Fylkesmannen i Troms / NTB Scanpix. 
TYDELIGE: Fylkesmann Helen Bjørnøy i Buskerud, fylkesmann Bård M. Pedersen i Troms, og fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland i Oslo og Akershus er blant fylkesmennene som er tydeligst. Foto: NTB Scanpix / Fylkesmannen i Troms / NTB Scanpix. Vis mer

De åpner for tvang mellom kommuner som har sagt nei

Ekspert spår at fylkesmennene vil overstyre kommunene i sin anbefaling om det nye kommunekartet. Noen steder er  mer sannsynlig enn andre.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): I to år har norske kommuner utredet om de skal slå seg sammen med naboene.

Da regjeringens frist utgikk 1.juli, lå det ifølge NRK an til at Norge vil få under førti nye kommuner.

Nå starter neste fase i prosessen: Fylkesmennene skal komme med en faglig anbefaling om det nye kommunekartet.

Det er knyttet spenning til om statens mann i fylkene vil være lojale til kommunens nei-vedtak eller om de vil overstyre kommunene.

Kommuneekspert Geir Vinsand i Nivi Analyse er overbevist om at fylkesmennene vil foreslå sammenslåinger som strider mot kommunenes vilje.

- Fylkesmennene har et todelt mandat og det må de svare på. De skal oppsummere hva kommunene på egen kjøl har blitt enige om, men de skal også gi sin frie og uavhengige mening om strukturen i sitt fylke. Jeg tror det vil styrke beslutningsgrunnlaget for Stortinget hvis vi har Fylkesmenn som gjør egne resonnementer foran å være rævdiltere til Sanner eller kommunene, sier Vinsand til Dagbladet.

Riktignok støtter stortingsflertallet bare kommune-tvang i noen få tilfeller - men hvis politikerne skifter mening vil fylkesmennenes fagråd trolig bety mye.

Bare en utelukker tvang

Foreløpig er det uklart hvordan de stiller seg til å overprøve kommunene. Den eneste man vet at ikke gjør det, er fylkesmann Erling Lae i Vestfold som allerede har kommet med sitt råd til departementet.

Lae er imidlertid i en særstilling. Vest
fold er nemlig et suksessfylke for kommunereformen, og det er allerede klart at fylkets 14 kommuner vil reduseres til seks.

Ellers sier de fleste Fylkesmennene at de er i tenkeboksen fortsatt, og ingen av dem utelukker tvang. Det viser en ringerunde Dagbladet har gjort til 16 av 17 av landets fylkesmannsembeter.

En av dem som har gått lengst i å legge press på kommunene, er fylkesmann Helen Bjørnøy i Buskerud, som tidlig lanserte sitt eget foreløpige kart hvor fylkets kommuner reduseres til seks eller ni.

En annen fylkesmann som sannsynliggjør tvangsbruk, er Fylkesmannen i Troms.

I det nest nordligste fylket i Norge ligger det foreløpig ikke an til en eneste frivillig sammenslåing, men Fylkesmannen har allerede foreslått at Torsken kommune på Senja skal tvangssammenslås.

MANNEN MED PLANEN: Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) har en vanskelig jobb med å gjennomføre en frivillig kommunereform i Norge.  Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix
MANNEN MED PLANEN: Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) har en vanskelig jobb med å gjennomføre en frivillig kommunereform i Norge.  Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix Vis mer

Kommunen med 900 innbyggere sliter kraftig med økonomien, og har stått på ROBEK-lista siden den statlige ordningen ble opprettet. Likevel sa folket et klart nei til sammenslåing i en folkeavstemning tidligere år.

Samlet Senja?

Troms-fylkesmann Bård M. Pedersen utelukker ikke at de vil gå imot kommunenes vilje også i andre tilfeller. Det kan spesielt komme til å gjelde de fire kommunene som utgjør Senja, altså Torsken, Tranøy, Berg og Frp-nestleder Per Sandbergs hjemkommune Lenvik.

- Vi kan ikke spekulere for mye, men kommer vi i en situasjon hvor Tranøy for eksempel går sammen med Lenvik, sitter vi igjen med to kommuner på Senja som ikke vil. Da kan det hende at vi anbefaler at hele Senja skal slå seg sammen med Lenvik, sier Pedersen til Dagbladet.

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland i Oslo og Akershus har ikke ønsket å snakke med Dagbladet, men sa nylig at også hun trolig vil gi råd som strider mot kommunenes ønsker. Istedet vil hun vektlegge de faglige kriteriene ved reformen.

- Det vil trolig gå på tvers av kommunenes vedtak. I hovedstadsområdet, hvor 25 prosent av Norges befolkning bor på 1,8 prosent av arealet, må vi tenke helhetlig samfunnsutvikling. Det vil være utgangspunktet for de rådene jeg gir, sa Svarstad Haugland i et intervju med Kommunal Rapport.

Inviterte tre grupper til møte

I Telemark har Fylkesmannen invitert tre kommunegrupper til nye møter etter fristen 1.juli, for å ta en ny gjennomgang av situasjonen for disse kommunene før de gir sin anbefaling til departementet 1.oktober.

Det gjelder Hjartdal og Notodden, Grenlandskommunene, og Midt-Telemark-kommunene Bø, Sauherad og Nome.

- Jeg har sagt på møte til alle kommunene at det kan hende at vi vil gi et annet råd ut fra det oppdraget vi har fått, men om vi kommer til å gjøre det, har vi ikke tatt stilling til ennå, sier fylkesmann Kari Nordheim-Larsen til Dagbladet.

Det gjelder også Fylkesmannen i Agder, hvor det kun ligger an til en sammenslåing mellom kommunene Lyngdal og Audnedal.

- Vi vil nok ut fra helheten i Agderfylkene peke på hva som kunne vært naturlige kommuner på sikt, og med utgangspunkt i det drøfte måter å komme dit, sier fylkesmann Stein A. Ytterdahl i Agder til Dagbladet.

Fylkesmann og tidligere Venstre-leder Lars Sponheim (V) utelukker heller ikke at tvang kan bli aktuelt i Hordaland, men sier ingenting er bestemt ennå.

- Det kan være én til to kandidater. Det vil vi vurdere frem til første oktober, og vi har ikke konkludert med noe ennå, sa han til VG tirsdag.

UTELUKKER IKKE: Lars  Sponheim, fylkesmann i Hordaland, sier det er en eller to kandidater som kan komme til å bli foreslått sammenslått mot sin vilje.  Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
UTELUKKER IKKE: Lars Sponheim, fylkesmann i Hordaland, sier det er en eller to kandidater som kan komme til å bli foreslått sammenslått mot sin vilje.  Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Vis mer

Fylkesmann Hill-Marta Solberg i Nordland vil ikke røpe hva de vil anbefale, men sier følgende til Dagbladet om prosessen i det grisgrendte fylket, som så langt ikke ligger an til å få en eneste ny kommune:

- Det er nok steder i fylket hvor det hadde vært fornuftig med en annen kommunestruktur, men det er ikke modent for det på dette tidspunktet.

I Finnmark ligger det så langt bare an til en sammenslåing, og det er mellom Hammerfest og Kvalsund.

- Vi jobber med vår tilrådning, og det er mange faktorer som skal vurderes. Det vi har sagt til kommunene, er at de ikke skal bli overrasket hvis vi kommer fram til noe annet enn dem, sier assisterende fylkesmann Ingvild Aleksandersen i Finnmark.

Skjær i sjøen

I Sør-Trøndelag har omtrent halvparten av alle kommunene fattet vedtak om sammenslåing, men det er noen skjær i sjøen.

For eksempel ble det ingenting utav det opplagte ekteskapet mellom tvillingkommunene Bjugn og Ørland på Fosen.

- Det vi ser er at det er elleve kommuner som er i match med hverandre, og tre som sier ja, men hvor naboen foreløpig ikke er med. Det gjelder Oppdal, Røros og Bjugn. Vi må spesielt se på situasjon for disse kommunene framover, sier direktør Alf Petter Tennfjord ved Fylkesmannen til Dagbladet.

De åpner for tvang mellom kommuner som har sagt nei