De avgjør om det blir krig eller fred

USAs engasjement er det eneste som i øyeblikket kan gi resultater. Det er mange aktører med i spillet om Midtøsten, både for krig og for fred. Her er noen av de viktigste og deres posisjoner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

ARIEL SHARON

Posisjon i krigen

Statsminister siden i fjor. Er i utgangspunktet imot Oslo-avtalen mellom israelerne og palestinerne fra 1993. Vil gi så lite som mulig av de okkuperte områdene i Gaza og på Vestbredden tilbake til palestinerne.

Handlemåte

Innledet for noen uker siden en kompromissløs offensiv, der byer og landsbyer på Vestbredden er reokkupert.

Styrke

Total militær overlegenhet. Leder en av verdens sterkeste militærmakter. Er også alliert med USA.

Svakhet

Stadig økende internasjonal kritikk. Israel er avhengig av politisk støtte, ikke minst fra vestlige land. Nå er både EU, Russland, FN, og til en viss grad USA, kritiske til den israelske hærens militæroperasjoner.

Samarbeidspartner

USA.

Vilkår for fredbr> At Yassir Arafat fordømmer terrorisme offentlig på arabisk, at han arresterer selvmordsbombere og andre Israel omtaler som «terrorister», og at det blir slutt på selvmordsbombene.

YASSIR ARAFAT

Posisjon i krigen

Leder av PLO siden 1968. Folkevalgt president for den palestinske selvstyreadministrasjonen. Ønsker en palestinsk stat bestående av hele Vestbredden og Gaza, samt Øst-Jerusalem.

Handlemåte

Sitter isolert i sitt hovedkvarter i Ramallah, omringet av israelske stridsvogner. Israel krever at han skal arrestere palestinske ekstremister, men det er litt vanskelig så lenge israelerne har bombet i filler palestinske politistasjoner og arrestert palestinske politifolk.

Styrke

Israels anvendelse av vold har gjort at verdensopinionen har snudd til fordel for palestinerne. Om krigen fortsetter har PLO-lederen lang erfaring med å lede en geriljakrig.

Svakhet

Palestinerne er militært underlegne og mangler avanserte våpen. Splittelse blant palestinske grupper som alltid et problem.

Samarbeidspartner

Araberstatene. Til en stadig større grad EU og Russland.

Vilkår for fredbr> At israelerne gir opp okkupasjonen av Vestbredden og Gaza.

GEORGE W. BUSH

Posisjon i krigen

President i USA siden i fjor. Ønsker slutt på krigshandlingene i Midtøsten, ikke minst fordi han trenger moderate araberstaters støtte til en krig mot Saddam Hussein. Må samtidig ta hensyn til den inflytelsesrike jødiske lobbien i USA.

Handlemåte

Inntok lenge en passiv rolle i konflikten mellom israelerne og palestinerne. Felttoget mot Saddam Hussein har tvunget ham på banen. Irritert over at Sharon ikke etterkommer hans krav om tilbaketrekning, uten at han foreløpig har satt forholdet til Israel på spill.

Styrke

Leder verdens eneste supermakt og kan bruke økonomisk press for å få igjennom sine krav. USA har lang erfaring som mekler i konflikter rundt om i verden.

Svakhet

En for pro-israelsk holdning fører til kritkkk fra europeiske allierte. Kan heller ikke legge seg for mye ut med de oljerike araberstatene.

Samarbeidspartner

Først og fremst Israel.

Vilkår for fredbr> At Sharon trekker tilbake styrkene sine og at Arafat får slutt på de palestinske selvmordsaksjonene.

EU

Posisjon i krigen

Har en klar pådriver- og meklerrolle.

Handlemåte

Spania har formannskapet i EU og er tradisjonelt mer pro-palestinsk enn pro-israelsk. Den spanske utenriksministeren har forsøkt å treffe Arafat. EU ønsker mer innflytelse.

Styrke

Har stor tillit på palestinsk side. Representerer mange og viktige land.

Svakhet

Har ikke israelernes tillit i særlig grad. Innbyrdes spilttelse blant en del av medlemslandene i synet på konflikten og hvem som har mest av skylda. Har ingen militær makt til rådighet.

Samarbeidspartner

I prinsippet begge sider.

Vilkår for fredbr> Slutter seg til FNs resolusjoner, men er villig til å akseptere en løsning som gir palestinerne mindre enn det Arafat krever.

KOFI ANNAN

Posisjon i krigen

Generalsekretær i FN. Har som leder av verdensorganisasjonen er viktig rolle som mekler og pådriver. Prøver å presse Israel til tilbaketrekning.

Handlemåte

Har sin spesialutsending Terje Rød-Larsen på plass i regionen 24 timer i døgnet. FNs sikkerhetsråd vedtok nylig en resolusjon som krever at en israelsk og en palestinsk stat skal eksistere side ved side.

Styrke

Har i kraft av sin sterke posisjon tillit også innen israelske kretser.

Svakhet

Må balansere og vise stor forsiktighet. Kan ikke bruke fredsbevarende styrker fordi verken USA eller Israel ønsker det.

Samarbeidspartner

Begge sider.

Vilkår for fredbr> At resolusjonene fra FNs sikkerhetsråd følges.

NORGE

Posisjon i krigen

Tilrettelegger av Oslo-avtalen. Fremdeles pådriver for fred. Ønsker snarlig slutt på krigshandlingene og gjenopptakelse av forhandlinger.

Handlemåte

Norske myndigheter driver aktivt diplomati i samarbeid med andre aktører.

Styrke

Lang erfaring i fredsmekling, ikke minst i Midtøsten. Et lite land uten stormaktsambisjoner.

Svakhet

Må som mekler ofte balansere for mye i forholdet til partene. Har mistet en del innflytelse etterhvert som Oslo-avtalen er blitt mindre og mindre verdt.

Samarbeidspartner

Begge sider.

Vilkår for fredbr> Oslo-avtalen og andre ingåtte avtaler, samt resolusjonene i FNs sikkerhetsråd.

HAMAS

Posisjon i krigen

Islamsk fundamentalistgruppe som ble dannet i 1987. Ledes av sjeik Ahmed Yassin. Ønsker krig til målet om å eliminere den israelske staten er nådd.

Handlemåte

Sender selvmordsbombere mot israelske mål, først og fresmt sivile. Bruker islam for å motivere unge palestinere til å dø i en hellig krig, der paradiset venter som belønning.

Styrke

Tilfanget av selvmordskandidater øker etterhvert som israelernes militæraksjoner hardner til. Vinner støtte til sin harde linje så lenge forhandlinger står i stampe. Driver omfattende sosial virksomhet.

Svakhet

Liten internasjonel støtte. Mange palestinere skeptiske til attentater som dreper uskyldige sivile.

Samarbeidspartner

Andre militante muslimske organisasjoner.

Vilkår for fred

At det dannes en palestinsk islamsk stat både på Vestbredden i Gaza og i hele området som i dag er Israel.

Palestinernes leder, Yassir Arafat.
USAs president, George W. Bush.
Israels statsminister, Ariel Sharon.