De avslørende student-tallene

27 prosent av norske studenter sier i en undersøkelse at de har vært nedtrykte eller tunge til sinns i løpet av de siste 14 dagene, men den nye levekårsundersøkelsen blant landets studenter forteller at de ellers ikke har det så verst.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Om studiesituasjonen:

 • 39 prosent oppgir ønske om faglig fordypning som viktigste begrunnelse for sitt studievalg, mens 28 prosent forklarer valget med gode jobbutsikter.
 • Mannlige studenter har i noe større grad enn kvinner et mål om å ta en langsiktig utdanning (53 mot 44 prosent).
 • 20 prosent er forsinket med studiene.
 • 56 prosent av studentene er fysisk på studiestedet hver dag.
 • 24 prosent av universitetsstudentene har overhodet ikke blitt kjent med lærerne, mens profesjonsutdanningen på statlige høgskoler har bedre kontakt mellom lærer og elev. Her er 82 prosent av elevene litt eller godt kjent med lærerne.
 • 96 prosent av studentene er godt kjent eller litt kjent med medelevene, og en like stor prosent har gode venner på studiestedet.
 • 39 prosent av studentene trives svært bra, mens 53 prosent trives ganske bra på sitt studiested.

Om jobb, barn og familie:

 • 15 prosent av norske studenter har et eller flere barn.
 • 42 prosent av alle studenter over 20 år har bodd eller bor hjemme i studietida uten å betale for seg eller til svært lave kostnader. Og det er flest menn som har blitt/blir hjemme (49 prosent).
 • 24 prosent har mottatt regelmessig pengestøtte fra foreldrene.
 • 56 prosent av studentene har inntektsgivende arbeid.
 • I gjennomsnitt jobber den norske studenten sju timer i uka, og bruttoinntekten per måned er på 2631 kroner. Om fritida:
 • 79 prosent er medlem av en eller flere organisasjoner.
 • 14 prosent har vært på dans eller disco mer enn 40 ganger eller mer de siste 12 månedene. Gutta går noe oftere enn jentene.
 • 31 prosent har vært på restaurant, pub eller kafé mer enn 40 ganger siste 12 måneder. Bare 18 prosent har vært ute mindre enn 10 ganger det siste året.

Om boligsituasjonen:

 • 8 prosent bor hjemme, 16 prosent har studentbolig, mens 76 prosent bor i annen hybel, leilighet eller hus. En av fire studenter har bare midlertidig bosted. 82 prosent av de som bor hjemme, betaler ikke for seg.
 • 17 prosent av studentene har selveierbolig, mens 41 prosent er leieboer uten innskudd.
 • 37 prosent sier at de bor trangt, mens 10 prosent oppgir å bo romslig.
 • 16 prosent har ikke egen WC i boligen, mens 17 prosent er uten dusj/badekar. 98 prosent har kokemulighet i leiligheten.

Om inntektene:

 • 67 prosent har studielån/stipend som hovedinntektskilde.
 • 29 prosent har bare én inntektskilde.
 • 19 prosent bruker bare halvparten (eller mindre) av støtten fra Lånekassa.
 • Gjennomsnittsstudenten hadde en bruttoinntekt på 62000 kroner.
 • 89 prosent har studiegjeld, snittgjelda er på 112713 kroner, og er forventet å ligge på snaut 180000 ved endt studium.
 • 45 prosent av studenthusholdningene eier eller disponerer bil. # Undersøkelsen er gjort i slutten av årets vårsemester av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Nasjonalt kontaktforum for læringsmiljø, og er foretatt blant 4000 studenter på universiteter og høyskoler over hele landet. Nettoutvalget er på 2647 personer.

BIL: 45 prosent av husholdningene disponerer en.

BOLIG: 17 prosent er selveier.

KAFE: Populært blant en tredjedel.