De er våre nye fattigfolk

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Til tross for skiftende regjeringers gjentatte løfter om å bekjempe fattigdom, har andelen personer med lav inntekt nesten ikke endret seg de siste ti åra. Verken Bondevik I eller II eller Stoltenberg I eller II, har holdt sine ord til fattigfolk. Fortsatt har knapt ti prosent av befolkningen vedvarende lav inntekt akkurat som på slutten av 90-tallet. Men sammensetningen er en annen: Innvandrerne er gruppa nederst på inntektsstigen mens alderspensjonistene har fått bedre økonomisk standard, viser rapporten fra Cappelen-utvalget, ledet av forskningsdirektør Ådne Cappelen i Statistisk sentralbyrå. «Vedvarende lavinntekt» er basert på EUs definisjon som er 60 prosent av gjennomsnittsinntekt.

Hver tredje ikke-vestlige innvandrer og deres barn var en familie med lav inntekt i 2005-2007 mens det bare gjelder hver femte alderspensjonist. Innvandrerne har doblet andelen blant fattige siden 1996-98. Funnet er neppe overraskende. At de sist ankomne som ikke behersker språket eller er skikkelig etablert på arbeidsmarkedet, begynner på bunnen, er til en viss grad forståelig. Problemet er at fattigdommen varer.

Innvandrerne er Norges nye underklasse og befinner seg nederst i alle hierarkier. Mange minoritetsfamilier med mange barn bor trangt og elendig. Trangboddhet gjør at barna ikke finner ro til skolearbeid. Dårlig økonomi hindrer barna i å delta i fritidsaktiviteter. Mange fedre med innvandrerbakgrunn har ikke én elendig betalt jobb for å få hjulene til å gå så vidt rundt, men tre. Fedrenes fravær og kulturelle holdninger gjør at mødrene ikke lærer norsk og kvalifiserer seg til jobb. Manglende likestilling gir svak familieøkonomi. Integrering og økonomi henger oftest tett sammen.

Hvis alderspensjonistene hadde kommet dårligere ut, ville reaksjonene raskt ha kommet. Fattige innvandrerfamilier møter ikke den samme opprørte omsorgen. Derimot lever vrangforestillingen om at de har det så altfor godt økonomisk. Det er feil, ikke fakta. Skal minoritetsbarna lykkes med utdanning og integrering, må familiene løftes ut av fattigdommen.