De farlige stoffene

I tre av tjue vannprøver ble det funnet rester av ugrasmiddel. Her er stoffene:

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Atrazin: Er klassifisert som mulig kreftframkallende hos mennesker. Ble totalt forbudt som plantevernmiddel i 1990. Ifølge Bellona har dyreforsøk vist at stoffet skader blant annet forplantningsevne, vekst og arvestoff. MCPA: Bruksområdet for MCPA-holdige preparater ble begrenset i fjor. Stoffet har høy vannløselighet og er svært mobilt. Bentazon: Ved en revurdering i 1997 ble bruksområdet for preparater som inneholder bentazon kraftig innskrenket i 1997. Stoffet er svært mobilt, og har høy vannløselighet.