De fattige taper igjen

Kjell Magne Bondevik benekter at han bruker mer penger til skattelette enn til fattigdomstiltak. Men hans eget budsjett for i år og neste år viser noe annet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I budsjettforslaget for 2003 kommer det i tillegg en rekke kutt som også rammer de med svak økonomi.

Statsminister Kjell Magne Bondevik deltok på pressekonferansen for regjeringens fattigdomssatsing i går. I et personlig innlegg fortalte Bondevik at kampen for de fattigste i Norge og i verden alltid har vært en hjertesak for ham og vil alltid være det.

- Men hvorfor bruker du mer penger på skattelette til de med normal og høy inntekt enn til målrettede tiltak for de fattigste?

- Nei, det er ikke riktig. Vi bruker ikke mer til skattelette. De fattige i Norge og i verden kommer meget godt ut i dette budsjettet, svarte Bondevik og viste blant annet til at den enorme økningen i folketrygdens utgifter i stor grad kommer de fattige til gode.

Folketrygdens utgifter vokser med om lag 8 milliarder kroner fra 2002 og til 2003.

- Tar vi dette med i betraktningen blir ikke skatteletten større. Samtidig er det mange av skattelettene som hjelper de fattigste, blant annet fordi bedriftene kommer bedre ut og arbeidsplassene blir tryggere, sa Bondevik.

Skattelette

Fattigdomspakka for 2002 var på 248 millioner kroner. Samme år fikk de aller rikeste aksjeeierne 1,5 milliarder kroner gjennom fjerningen av skatt på aksjeutbytte. Dette sto i grell kontrast til Bondeviks uttalelser om å bruke mer oljepenger fra valgkampen samme år:

«La oss bruke det på dem som trenger det mest. Vi skal først løse fattigdomsproblemene i Norge.»

Fasiten ble at det gikk enormt mye mer penger av de ekstra oljekronene til skattelette for de rike enn tiltak for fattige.

Fattigpakka

I budsjettforslaget for 2003 har regjeringen økt tiltakene mot fattigdom til 335 millioner kroner. Men i samme budsjett ligger det en skattelette på en milliard kroner. Regjeringen framhever med stolthet at de til sammen har gitt skatte- og avgiftslettelser for bedrifter og privatpersoner på til sammen 17 milliarder kroner i 2002 og 2003. Tilsvarende satsing på de fattigste i Norge er til sammen 583 millioner kroner.

- Fattigdomspakka for 2003 blir for småpenger å regne når vi tar hensyn til alle de kuttene som vil ramme utsatte grupper med dårlig økonomi. Det er freidig å presentere en fattigdomspakke samtidig som regjeringen har store kutt som direkte rammer de arbeidsløse, de eldre, de syke, de uføre og barna, sier Ap's nestleder Hill-Marta Solberg til Dagbladet.

FATTIG OG RIK: Hilde Brandsberg (t.v.), som ble kjent da hun sto fram på «Holmgang» på TV2 i fjor - forsørger seg selv og datteren for litt over 2000 kroner i måneden. Etter at statsbudsjettet for 2003 kom, blir Hilde Brandsberg fattigere enn noen gang. I går møtte hun Kjell Magne Bondevik og sosialminister Ingjerd Schou (H), etter at de hadde holdt en pressekonferanse om hvordan fattigdom skal bekjempes