De forsømte barna

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Dagbladets reportasjeserie «De forsømte barna» setter søkelyset på forsømte barn og ungdommer med minoritetsbakgrunn. Denne gruppa er sterkt voksende, og omfatter blant andre 90 prosent av dem som selger dop ved Akerselva i Oslo. Mellom 20 og 30 prosent av dem som doper seg ved Plata, har også minoritetsbakgrunn. Antallet er doblet det siste året. Ungdommen er overrepresentert i ransstatistikken, og flertallet av dem er mellom 17 og 19 år, men Uteseksjonen har truffet barn helt ned til 13 år.
  • De har ikke bare rusen og voldelig atferd felles. De er bostedsløse, arbeidsløse og mangler voksenkontakt. Flere er kommet som enslige asylsøkere eller flyktninger, og mange sliter med psykiske problemer som ikke fanges opp av hjelpeapparatet. Politiet fanger derimot opp en stor del av dem.
  • I går ble det kjent gjennom Aftenposten at Redd Barna truer staten med rettssak for brudd på barnekonvensjonen, fordi mange asylsøkerbarn sliter med alvorlige traumer uten at de får den hjelpen de trenger. Det bor over 5000 barn på asylmottak i Norge i dag, flere av dem kommer fra krigsherjede områder, og ifølge Redd Barna hadde omkring halvparten av barna ved ett mottak alvorlige problemer og trengte hjelp fra barnevern eller psykiatrisk helsevern.
  • Innvandrings- og flyktningpolitikken er et av de mest brennbare temaene i Norge. Populistiske politikere griper gjerne tak i problemer forbundet med innvandrerungdom. Men samtidig reduserer de samme politikerne bevilgningene til ungdomsklubber og til det hjelpeapparatet som vil kunne forhindre problemene før de dukker opp. Det trengs blant annet midler til institusjoner i skjæringspunktet mellom barnevern og psykiatri.
  • Vi kan ikke vente annet enn at forsømte barn blir problematiske ungdommer og kriminelle voksne. Men vi bør kunne vente at voksne, ansvarlige politikere tenker lenger enn sin egen økonomiske nesetipp, og legger forholdene til rette for en langsiktig og sikker hjelp for barn og ungdom, slik at problemene ikke oppstår. Eller er vi kommet dit at politikerne mener det er mest lønnsomt å la mennesker gå til grunne i rus og kriminalitet, framfor å bruke penger på forebyggende arbeid?