VIL HA MER ULV:  MDGs landsmøtet vil ha en større norsk ulvebestand. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
VIL HA MER ULV:  MDGs landsmøtet vil ha en større norsk ulvebestand. Foto: Heiko Junge / NTB scanpixVis mer

De grønne vil tredoble den norske ulvebestanden

Mot sentralstyrets ønske vedtok MDGs landsmøte å tredoble bestandsmålet for helnorske ulveynglinger - og å satse på romfart på Svalbard. 

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
NYTT PROGRAM:  Miljøpartiet De Grønnes er samlet til landsmøte for å vedta programmet de skal gå til valg på.  Foto: Geir Olsen / NTB scanpix
NYTT PROGRAM:  Miljøpartiet De Grønnes er samlet til landsmøte for å vedta programmet de skal gå til valg på.  Foto: Geir Olsen / NTB scanpix Vis mer

LILLEHAMMER(Dagbladet): Med 98 mot 80 stemmer vedtok landsmøtet til MDG å gå inn for at Norge skal ha minimum 8-10 helnorske ynglinger av ulv.

Dagens bestandsmål er satt til 4-6 ynglinger per år hvorav minst tre skal være helnorske.

Vedtaket innebærer dermed et mål om å tredoble den helnorske ulvebestanden.

Nemdsmedlem for

Bak forslaget står et MDG-delegat fra Tynset i Hedmark, men en av dem som også snakket varmt for forslaget var Øyvind Solum. Han er MDGs fylkesleder i Akershus og også medlem av rovviltnemda i Oslo, Akershus og Østfold.

- Nasjonale bestandsmål skal oppfattes som en nedre, kritisk grense og ingen idealbestand. Det bør være en buffer mot denne nedre grensen. Dagens bestandsmål er lavere enn det som er trengs for å ha en levedyktig bestand. Stortingsflertallet har vedtatt at det bare skal være tre helnorske ulvefamilier pluss noen grenseulver- Hvis ikke dette engang skal oppfattes som en nedre grense blir situasjonen for ulven kritisk, sa Solum som derimot advarte mot et forlag om å avvike ulvesonen.

- Ulvesonene gir faktisk ulv bedre beskyttelse enn utenfor i tillegg gis beitenæringen støtte til rovviltgjerder og andre tiltak som fører til at tapet av beitedyr blir lavt. Tap av ulvsonen vil dermed gi tap-tap. Det er ingen god idé, sa han, og fikk med seg landsmøtet på dette.

Nasjonalpark med rovdyr

Landsmøtet gikk også inn for at Norge i løpet av stortingsperioden skal få sin første nasjonalpark som har et helhetlig økosystem som inkluderer rovdyr. Også dette var mot sentralstyrets anbefaling.

På bakgrunn av et forslag fra Tynset MDG vedtok De grønne imidlertid også at det skal være jakt på ulv etter følgende formulering:

«Utover faglig funderte bestandsmål føre en aktiv kunnskapsbasert forvaltning som i tillegg til rovdyrs økologiske funksjon også tar hensyn til beitenæring, bosetting og bruk av naturen.»

Fase ut olja i løpet av 15 år

Et overveldende flertall av delegatene på MDGs landsmøte stemte også for Grønn Ungdoms forslag om å fase ut oljenæringen i løpet av 15 år.

Både programkomiteen og sentralstyret ønsket å beholde den opprinnelige teksten, der en gradvis og planmessig utfasing av olje- og gassindustrien skal skje over en periode på 20 år.

Yngre krefter i partiet talte imidlertid sterkt for å skjerpe dette punktet under partiets landsmøte i Lillehammer fredag.

– AUF vedtok nylig på sitt landsmøte at de vil fase ut innen 2035, to år før oss. Det er ingenting som tilsier at vi skal utsette dette med fem år, sa Ivar Arnesen, nestleder i Grønn Ungdoms fylkesstyre i Oslo.

Med sistnevnte siktet til at partiet ønsket å fase ut over en 20-årsperiode også ved forrige stortingsvalg.

Romfart på Svalbard

Hva vi skal leve av etter at oljen er faset ut ble det snakket mye om på landsmøtets første dag.

Ifølge partiet skal vi blant annet leve av romfart.

Landsmøte har vedtatt satsing på romfart på Svalbard, et forslag som ble fremmet fra Grünerløkka i Oslo.

- Dette er en vanvittig vekstnæring som vi bør satse på. Norge har en unik posisjon til å satse på dette. Dette er en av de tingene vi skal leve av etter olja, argumenterte blant annet Eivind Trædal, delegat fra Aust-Agder.

Ifølge vedtaket skal en erstatte kulldriften på Svalbard med satsing på nye næringsveier som fornybar energi, romfart, og kommunikasjon, forskning og reiseliv.

Et forslag om at biltrafikken reduseres med 20 prosent i storbyene innen 2021 ble også vedtatt av landsmøtet.

Landsmøtet stemte derimot ned et forslag om å redusere biltrafikken utenfor byene med 10 prosent.