De jager politiet

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Politidirektør Ingelin Killengreen innrømmer at politiledelsen ikke har tatt truslene fra kriminelle mot politiets tjenestemenn og deres familier, alvorlig nok. Politifolk har lenge hevdet at de føler seg sviktet av sin egen ledelse som for seint har innsett at internasjonal organisert kriminalitet har vokst seg så stor at gjengmedlemmer kan true politiet på livet uten at noe skjer. Derfor rykker Politiets Fellesforbund nå ut med massiv vitneførsel om tallrike attentat som har ført til at tjenestemenn lever i frykt og har måttet flytte til andre deler av landet. Forbundet vil ha strengere straffer for trusler og vold mot politiet.
  • Nå sier Killengreen at trusler mot politiet også er et alvorlig angrep på rettsstaten, og vil iverksette nye tiltak og retningslinjer som skal oppgradere etterforskningen av trusler og anslag mot politiets egne folk. Justisminister Odd Einar Dørum som har hatt kampen mot organisert kriminalitet som sin fanesak, lover å kvalitetssikre tiltakene og øke oppmerksomheten rundt de voldelige gjengmiljøene med internasjonale forgreininger.
  • Det skulle bare mangle at ikke politiet settes i stand til å gi sine egne tjenestemenn den beskyttelsen de trenger for å utøve sitt yrke på samfunnets vegne. Terrorfrykten etter 11. september 2001 har åpenbart tatt mye av ressursene som politiet har fått i rikelige mengder over budsjettene de siste åra, for ikke å snakke om oppmerksomheten, f.eks. omkring Dørums forslag om ny terrorlov og utvidete etterforskningsmetoder. Både etterretning, overvåkingen og den sivile beredskapen er styrket. Samtidig er den organiserte kriminaliteten blitt frekkere og enda mer voldelig.
  • Ropet på mer penger, politi og strengere straffer har dominert norsk kriminalpolitikk i årevis. Som regel står de ulike profesjonene innen strafferettspleien for mildere og mer nyanserte straffetiltak enn politikerne som vet at velgerne belønner de tøffeste utspillene. Når Fellesforbundet nå vil heve minstestraffene for vold mot politiet, er det derfor grunn til å anbefale at domstolen må holde seg til gjeldende strafferammer. Politiet må heller prioritere etterforskning og beskyttelse.