De koster oss 40 mill.

Regningen for Trond Kristoffersens og Torgeir Stensruds eskapader må gjøres opp uten vert, men er nå oppe i minst 34,9 millioner kroner. Mer kommer. Du og jeg må betale mesteparten.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I regnestykket på ca. 35 millioner inngår politiets etterforskning så langt, utgifter til forsvarere og revisorer, samt bostyrenes kostnader.

Hele Finance Credit-saken dreier seg om et vell av verdiløse fordringer og ubetalte regninger i selskapskonglomerat. Sluttregningen vil garantert komme på minst 40 millioner kroner.

I tillegg kommer millionkostnadene i de åtte bankene som lånte ut 1,4 milliarder til Kristoffersen og Stensrud eller «mett» og «stappmett», som de ble kalt da de este ut i takt med restaurantregningene.

- Dette er prisen en rettsstat er villig til å betale for å gi Kristoffersen og Stensrud en rettferdig rettergang for bl.a. å oppfylle beviskravet i straffesaker, sier førstestatsadvokat i Økokrim Morten Eriksen.

Hittil har saken kostet Økokrim 5,6 millioner, for det meste lønn og overtid. Dernest kommer en regning på 7,5 millioner til revisjonsselskapet Ernst&Young, som ble leid inn av Økokrim de første månedene etter arrestasjonen.

Advokathonorarer

De største utgiftene for øvrig har gått til advokatene som forsvarer Kristoffersen og Stensrud. Førstnevnte har hatt seks advokater hittil. Disse har fått utbetalt 4,5 millioner. Inkludert i disse utgiftene er også honorar til revisor. Retten har godkjent at dette føres opp som ekstrautgifter på salæroppgavene. I tillegg kommer to økonomisk sakkyndige og en medisinsk sakkyndig til å vurdere Kristoffersens helse.

Salærutgiftene til Stensruds to advokater er til sammenlikning 1,8 millioner.

Spesielt for Finance Credit-saken er de tre fagkyndige meddommerne: Tre statsautoriserte revisorer som med unntak fra loven vil få langt bedre betalt enn den vanlige godtgjørelsen på tusen kroner dagen.

Kostbare fagfolk

- Jeg måtte bruke mye tid og gå utradisjonelt til verks for å finne tre habile sakkyndige som kunne stille opp over så lang tid, sier tingrettsdommer Torstein Hellesnes.

De tre vil få dekket tapt arbeidsfortjeneste, men beløpet er ikke avtalt ennå. De driver sine egne firmaer og har fra en til to millioner i årsinntekt, slik at totalkostnaden for disse kan bli nærmere en halv million i løpet av tre måneders rettssak.

- Vi gjør dette fordi det er interessant, men det er også krevende fordi vi må jobbe dobbelt i disse ukene for å holde vår egen virksomhet gående, sier siviløkonom og revisor Henrik Aass.

Vi må purre ham og de andre dommerne ved lunsjbordet i Tinghusets kantine for ansatte ettersom de har forbud mot å uttale seg om saken.

Advokat Leif Petter Madsen har jobbet snart halvannet år med å rydde opp i boet etter Finance Credit Norge. Til sammen har gjeldsforhandlinger og konkursbehandling kostet ca. 3,5 millioner, og han regner med ytterligere en million på boet etter Finance Credit Group.

- Jeg har 100 ringpermer med sakspapirer stående og vi er på langt nær ferdige. Dette er så stort og komplekst at vi må gjøre mange dypdykk for å følge alle spor. Vi har til og med rettstvister i India gående, sier Madsen.

Jakt på skjulte midler

Tilsvarende opplyser bobestyrerne Kjell Dagestad og Tom Hugo Ottesen at de private oppgjørene etter henholdsvis Kristoffersen og Stensrud har kostet henholdsvis 3,5 og 3,0 millioner. De har begge jaktet på skjulte midler i utlandet, noe bankene for øvrig fortsatt gjør.

- Vi har trukket veksler på hverandre og samarbeidet tett, sier advokat Jo Rodin, som har brukt 1,75 millioner på oppgjørene i Stensruds seks selskaper i Krone-systemet.

KOSTBARE HERRER: Trond Kristoffersen (fra venstre), hans forsvarer Anders Brosveet, Torgeir Stensrud og hans forsvarer Thomas Klevenberg.