De lukkede kommuner

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Lokaldemokratiets stilling og status sto sentralt under kommunevalgkampen i høst. Det kommunale selvstyret snevres inn, heter det, og det skyldes at staten øremerker mer og mer av midlene som kanaliseres til kommunene. Men hvordan står det til med den demokratiske bevisstheten hos den kommunale ledelse selv? Det ble tatt opp i gårsdagens «Brennpunkt» i NRK1, og programmet avslørte høyst betenkelige forhold når det gjelder ansattes ytringsfrihet og adgang til straff-fritt å ytre seg om klanderverdige forhold i kommunen.

Programmet bygde bl.a. på en undersøkelse som Norsk Redaktørforening utførte tidligere i år. Rapporten fra undersøkelsen viser at ytringsfrihet som prinsipielt utgangspunkt for informasjon om det som skjer i kommunene, ikke har noen framtredende plass verken i instrukser eller de bakenforliggende holdningene. «Brennpunkt»-programmet viste også hvordan enkeltpersoner som «sa ifra» om klanderverdige forhold, ble straffet, til og med med sparken. Lojalitet er åpenbart et langt mer brukt ord enn ytringsfrihet i norske kommuner.

Problemene oppstår som en følge av at det hersker uklare forestillinger om hva en kommune er for noe. De ansatte omtales og oppfattes som kommunalt ansatte, og ikke som borgere. Kommunen sees omtrent som en hvilken som helst bedrift med spesifikke interesser som skal ivaretas overfor andre interessegrupper. Kommunen som fellesskap for alle innbyggerne er man åpenbart lite bevisst på når informasjonsstrategiene utvikles og implementeres. At demokratiet fungerer best når det er stor åpenhet om de beslutningene kommunen skal fatte, er det liten bevissthet om. Det er bare noe man putter inn i innledningene til planer, strategier eller reglementer. De harde realitetene handler om «enhetlig» informasjon og strenge regler for taushet og lojalitet.

Vi står her overfor et grotesk utslag av dobbeltkommunikasjon: syting over manglende demokratiske muligheter og total mangel på forståelse for hva som er demokrati. En lokalforvaltning som er så sterkt opptatt av å beskytte seg mot offentlig innsyn og kritikk, er en fare for demokratiet. Her har Kommunenes Sentralforbund en oppgave å utføre.