- De rødgrønne glemte arbeiderne

Frps Robert Eriksson vil få fagbevegelsen med på laget for å rette opp de sosiale skjevhetene i pensjonsreformen.

USOSIALE VIRKNINGER: Robert Eriksson, stortingsrepresentant for Frp, mener det nye pensjonssystemet har en rekke usosiale virkninger. Foto:  Torbjørn Grønning / Dagbladet
USOSIALE VIRKNINGER: Robert Eriksson, stortingsrepresentant for Frp, mener det nye pensjonssystemet har en rekke usosiale virkninger. Foto: Torbjørn Grønning / DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Dagbladet har tidligere vist eksempler på hvordan pensjonssystemet kan slå skjevt ut. De med lav utdanning og lav inntekt kommer vesentlig dårligere ut i forhold til de med høy lønn og høy utdanning.

- Pensjonsreformen har glemt vanlige arbeidere, og fører til et sosialt klasseskille blant pensjonister. På den ene siden får vi de med god helse og på den andre siden får vi de med dårlig helse, sier Robert Eriksson, stortingsrepresentant for Frp.

- Avhengig av fagbevegelsen Pensjonsekspert Harald Engelstad har tidligere kalt pensjonsordningen en tikkende bombe overfor Dagbladet.

Flere tillitsvalgte i fagbevegelsen kritiserer pensjonsordningen og stempler den som usosial og urettferdig.

- Uttalelsene fra de tillitsvalgte som har kontakt med gutta på gulvet står for mye av den samme pensjonspolitikken som Frp. Her har vi en felles sak, og det må vi begge tørre å erkjenne og kjempe for. Fagbevegelsen må rett og slett være villig til å spille på lag med Frp i pensjonspolitikken, sier Robert Eriksson.

Han sier at Frp ønsker en AFP-ordning i privat sektor som ivaretar sliterne.

- Systemet har glemt sliteren i fysisk harde yrker. Jeg vil si det så sterkt som at den rødgrønne regjeringen gjennom denne pensjonsreformen har startet nedbyggingen av den viktigste bærebjelken i vårt velferdssamfunn, sier han.

- Grådighetskultur Eriksson mener reguleringen av løpende pensjon må være på lik linje med lønnsutviklingen.

- Vi må fjerne underreguleringen av løpende pensjoner slik at pensjonistene får den samme kjøpekraftsutviklingen som de yrkesaktive. Bare i år betyr dette at pensjonistene blir underregulert for 859 millioner kroner. Dette er grådighetskultur av verste slag, sier Eriksson.

Frp presenterer flere endringer de vil ha på plass for å få et mer rettferdig system. Endringer de mener det er realistisk å få plass innen 2017.

- I ny alderspensjon blir det slik at de som har høy inntekt og får høy pensjon slipper avkorting i pensjonen for å være gift eller samboer. De med lav inntekt og lav pensjon får full avkorting. Hvor er den sosiale rettferdigheten her? spør Eriksson.

- Kan straffe forelde Eriksson mener vi har fått et pensjonssystem som er kvinnefiendtlig, og straffer foreldre som må gå ned i stilling for å pleie egne sterkt funksjonshemmede barn i deler av livet.

- Foreldre som velger å gå ned i stilling for å pleie sine funksjonshemmede barn vil få dårligere opptjening, og dermed mindre pensjon. Det er både uverdig og totalt uakseptabelt at man skal ha et pensjonssystem som fører til at man blir straffet bare fordi man har et funksjonshemmet barn man må pleie, sier han.

I ny alderspensjon vil man kunne få godskrevet pensjonsopptjening ved omsorg for egne barn i inntil seks år per barn. Frp mener det er for lite.

- Løsningen kan være å gi pensjonsopptjening ved omsorg for egne barn helt til de blir 18 år, med opptjening på bakgrunn av fulltidsstillingen foreldrene hadde før de trappet ned sin stilling, sier Eriksson.