- De skadde er i realiteten rettsløse

Sentrale politikere mener myndighetene nå må sørge for at syke oljearbeidere får hjelp.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Publisert
Sist oppdatert

(Dagbladet.no:) 1. juni la Petroleumstilsynet fram rapporten «Kjemisk arbeidsmiljø offshore».

Oljemarerittet

• Dagbladet og advokat Kjell Inge Ambjørndalen i Norman & co opplever en strøm av nye ofre som trolig er skadd av eksponering for ulike kjemikalier på oljeplattformer i Nordsjøen.

• De skadde har jobbet på ulike felter, for ulike selskaper offshore.

• Dagbladet har avslørt at ConocoPhillips ikke fulgte opp en sjokkmåling av benzen på Ekofisk-feltet i 2002.

• Dagbladet har avslørt at Statoil, Esso og ConocoPhillips nekter å delta i et benzen-prosjekt som ledes av Universitetet i Bergen.

• Dagbladet har avdekket at oljebransjen trenerte Kreftregisterets prosjekt om kreftfaren offshore i seks år.

• Kjemikalieeksponeringen var verst i de tidligere årene med oljeboring på norsk sokkel, men Dagbladet har avdekket at oljearbeidere i dag også blir utsatt for farlige mengder giftstoffer i arbeidet på oljeplattform.

• Universitetet i Bergen har funnet at oljearbeidere løper dobbelt så høy risiko for å utvikle blodkreft som normalbefolkningen.

• Dødelighetsberegninger gjort av Statistisk sentralbyrå viser at oljearbeidere offshore i snitt har vesentlig høyere dødelighet sammenliknet med andre yrkesgrupper.

•Dagbladet.no har avslørt at flere arbeidere i en liten turbinavdeling på Statfjord A opplevde å få MS-diagnose eller andre nerveskader tidlig på 90-tallet.

•Dagbladet.no har avslørt hvordan Statoil stanset undersøkelsen som kunne gitt svar på hvorfor turbinarbeiderne blir syke.

•Turbin- og hydraulikkoljer inneholder giftige organofosfater som kan utvikle seg til nervegassliknende forbindelser under høy temperatur.

•På bakgrunn av Dagblad-avsløringer, skal Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) måle etter slike giftgasser i fly og i gassturbiner offshore.

•Statoil visste om flere MS-syke. Dagbladet.no har avslørt at turbinarbeider Charles Aase ble akutt syk på Statfjord C og fikk MS-diagnose i 1990, uten at han ble tatt med i undersøkelsen av syke turbinarbeidere i 1992.

•Dagbladet.no kan dokumentere at minst åtte personer i en liten turbinavdeling på Statfjord A opplevde symptomer på MS eller fikk MS-diagnose.

I denne rapporten slår myndighetene selv fast at skadde oljearbeidere har store problemer med å få oppfylt sine trygde- og erstatningsrettigheter.

«Næringen har begrenset dokumentasjon om eksponering og helserisiko. Dette gjelder både nåværende situasjon og historiske forhold,» heter det i rapporten som konkluderer:

«Dette medfører blant annet mangelfull eksponeringsinformasjon til bruk i utredninger ved mistanke om sykdom som kan skyldes eksponering for kjemikalier.»

Sentrale stortingspolitikere mener det nå er på høy tid at statsråd Bjarne Håkon Hanssen griper inn og tar ansvar for de syke oljearbeiderne.

- Opplagt at sykdommene skyldes arbeidsmiljøet

«Vil Statsråden lempe dokumentasjonskravet i slike saker for å sikre at skadede mennesker får rettmessig trygdeytelse?» undrer stortingsrepresentant Åse Gunhild Woie Duesund (Krf) i et skriftlig spørsmål hun nå har sendt statsråden.

I begrunnelsen for spørsmålet skriver Woie Duesund:

MÅ FÅ HJELP! Departementet må ta ansvar for de syke oljearbeiderne mener Åse Gunhild Woie Duesund (Krf) og Kenneth Svendsen (Frp). Nå slår myndighetene selv fast at Jan Terje Biktjørn (med kaps), Harald Kristensen og de mange syke kollegene fra Nordsjøen har store problemer med å få sine rettigheter oppfylt. Fotomontasje: Hans Arne Vedlog/Rune Myhre/Jan Dahl
MÅ FÅ HJELP! Departementet må ta ansvar for de syke oljearbeiderne mener Åse Gunhild Woie Duesund (Krf) og Kenneth Svendsen (Frp). Nå slår myndighetene selv fast at Jan Terje Biktjørn (med kaps), Harald Kristensen og de mange syke kollegene fra Nordsjøen har store problemer med å få sine rettigheter oppfylt. Fotomontasje: Hans Arne Vedlog/Rune Myhre/Jan Dahl Vis mer

«Det kan være hensiktsmessig å legge et presumpsjonsprinsipp til grunn. Det innebærer at helseskader hos tidligere oljearbeidere som kan være forårsaket av kjemikalieeksponering, anerkjennes som yrkesskade uten nærmere krav til dokumentasjon om årsaksforholdet. Et slikt presumpsjonsprinsipp er tidligere lagt til grunn i saker om krigspensjon. Jeg imøteser Statsrådens vurdering av dette.»

- Vi må bli enige om hvordan vi skal ta vare på de skadde. Deres situasjon er det vonde i denne saken.

- Det er fint at oljebransjen nå vedgår at eksponeringsinformasjonen har vært mangelfull. Ny forskning er viktig, men viten som først kommer om noen år hjelper ikke så mye for de som er syke i dag, sier Åse Gunhild Woie Duesund (Krf) som er medlem av Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget og komiteens saksordfører for HMS-meldingen offshore.

Woie Duesund har også tidligere tatt til orde for at de syke oljearbeiderne skal få trygderettigheter som yrkesskadde og at de må få erstatning.

- Det virker opplagt at sykdommene deres har med arbeidsmiljøet å gjøre. Når det er god grunn til å anta at sykdommen skyldes eksponeringen, må det såkalte presumpsjonsprinsippet legges til grunn, sier hun.

- I realiteten rettsløse

1. nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Kenneth Svendsen (Frp), er også bestyrtet over at tidligere oljearbeidere ikke får en rettferdig arbeidsmedisink utredning.

- De skadde er jo i realiteten rettsløse. Vi kan ikke ha det sånn. Her må vi komme til en ordning og det er departementets plikt og ansvar å sørge for at disse menneskene blir behandlet på en ryddig måte, sier Svendsen til Dagbladet.no.

- De skadde er i realiteten rettsløse

I og med at det ikke finnes dokumentasjon for hvor mye gift oljearbeiderne er blitt utsatt for, mener også Svendsen tvilen må komme de skadelidte til gode.

- Alle oppegående mennesker forstår jo at skadene deres er relatert til arbeidet. Folk lider nå og må få hjelp nå. De kan ikke vente i årevis. Vi kan ikke passivt se på at hjelpen kommer etter at de er gått bort, understreker Kenneth Svendsen.

Hanssen avventer

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen vil ikke diskutere hvilken betydning rapporten fra Petroleumstilsynet vil få for utredningen av de oljeskadde før han har hatt et møte med de berørte partene.

- Jeg tar denne saken meget alvorlig, og har innkalt berørte parter til et møte for å diskutere hvordan saken best kan følges opp, sa Hanssen da rapporten ble sluppet 1. juni.

- Jeg vil utfordre industrien til å ta et krafttak for å kartlegge og bedre kunnskapsnivået om kjemisk eksponering og helserisiko. Derfor har jeg invitert berørte parter og Petroleumstilsynet til et møte 19. juni for å bli orientert om hvordan de problemene som avdekkes i rapporten skal følges opp. Det viktigste fokuset nå er å gi kjemikalieskadde arbeidstakere en god individuell oppfølging, samt legge grunnlaget for et godt forebyggende arbeidsmiljøarbeid fremover.

Krf-politiker Åse Gunhild Woie Duesund tar til orde for at representanter fra skadegruppa skal få være med på møtet med statsråden 19. juni.

- Det er de som har best kjennskap til det som har foregått, sier Woie Duesund.

Store mangler

Petroleumstilsynet har gjennom en møteserie med 22 oljeselskaper avdekket mangelfull risikostyring med farlige kjemikalier. Her er noen av en rekke kritikkverdige forhold som blir trukket fram i rapporten:

•Dokumentasjon på eksponering for mange av komponentene som er tilstede i arbeidsatmosfæren offshore er utilstrekkelig.

•Mangelfull kunnskap om kortvarige høye eksponeringer, for eksempel i forbindelse med nedstengninger av prosessanleggene og rengjøring og vedlikehold av tanker. For å kunne vurdere eksponeringen bedre i denne forbindelse bør biologisk monitorering (opptak i kroppen) av benzen, PAH og kvikksølv inngå.

•Karakterisering av oljedamp og oljetåke i slambehandlingsområdene er mangelfull. Dette gjelder partikkelstørrelser i oljetåken og kjemisk sammensetning av oljetåke og oljedamp.

GIFTSKADD: Jan-Erik Tandberg er blant de mange tidligere oljearbeiderne som fremmer yrkesskadesak.
KJEMIKALIESKADD: Jan Terje Biktjørn får store hudreaksjoner hvis han kommer i kontakt med kjemikalier.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer