De skal komme til bunns i pengebeviset

Riksadvokatens ønske er helt spesielt, mener leder Helen Sæter i Gjenopptakelseskommisjonen.

GJENOPPTAKELSESKOMMISJONEN: Leder Helen Sæter, tidligere tingrettsdommer i Halden tingrett, fast medlem Bjørn Rishovd Rund, cand. psykol., direktør ved Sykehuset Asker og Bærum HF, fast medlem Ingrid Bergslig Salvesen, cand. philol, utdanningsdirektør ved UiT, nestleder Gunnar K. Hagen, advokat/forsvarer, fast medlem Birger Arthur Stedal, lagdommer Gulating lagmannsrett. Foto: Gjenopptakingskommisjonen/Bjørn Langsem
GJENOPPTAKELSESKOMMISJONEN: Leder Helen Sæter, tidligere tingrettsdommer i Halden tingrett, fast medlem Bjørn Rishovd Rund, cand. psykol., direktør ved Sykehuset Asker og Bærum HF, fast medlem Ingrid Bergslig Salvesen, cand. philol, utdanningsdirektør ved UiT, nestleder Gunnar K. Hagen, advokat/forsvarer, fast medlem Birger Arthur Stedal, lagdommer Gulating lagmannsrett. Foto: Gjenopptakingskommisjonen/Bjørn LangsemVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||
(Dagbladet): Kommisjonens leder Helen Sæter mener begjæringen fra Riksadvokaten er helt spesiell. Hun regner med at saken vil bli behandlet på et møte fredag.

Fram til møtet vil kommisjonen innhente standpunktet til begjæringen fra Arne Treholt eller hans advokat, Harald Stabell. Det er foreløpig uklart om kommisjonen vil hente inn flere ressurser dersom de velger å ta riksadvokatens begjæring til følge.

- Vi har jurister og personer med politifaglig bakgrunn i sekretariatet, og vi har hatt Treholt-saken inne til behandling før. Men dersom det skal være behov for det, kan vi hente inn bistand, sier Sæter.

Privatetterforskere Treholt selv sier til Dagbladet at han håper kommisjonen vil hente inn privatetterforskere fordi han mener politifolk ikke kan behandle sine egne.

- Hvis vi tar opp saken er det naturlig at vi drøfter hvordan vi skal håndtere den sammen med partene, blant annet Treholt eller hans advokat, sier Sæter.

Riksadvokaten sa på pressekonferansen i går at kommisjonen mest sannsynlig vil måtte bruke måneder for å få gjennomført de nye undersøkelsene. Han la ikke skjul på at han i første omgang ønsket en rask etterforskning, ledet av førstestatsadvokat Lasse Qvigstad.

Utelater overvåkningen Riksadvokaten har ikke noe ønske om at kommisjonen også skal etterforske nye opplysninger om overvåkning av Arne Treholt før pågripelsen 20. januar 1984.

Han mener det ikke berører det viktigste og mest presserende spørsmålet nå, nemlig pengebeviset.

Samtidig har riksadvokat Busch et godt håp om å få skjøvet innsigelsen fra Arne Treholt og hans forsvarer Harald Stabell om inhabilitet fram i tid, eller helst helt bort.

- Jeg ser ikke behovet for at inhabilitetsspørsmålet bør bli satt på spissen nå, men hvis advokat Stabell står på sitt krav og kongen i statsråd stiller seg bak det, vil jeg selvsagt respektere det, sa riksadvokat Busch.

- Endrer karakter Riksadvokaten må avvente et skriftlig svar fra Gjenopptakelseskommisjonen om hvilket standpunkt de tar til hans begjæring om å sette i verk nye undersøkelser om pengebeviset.

I et brev til kommisjonen skriver Busch at med hans forslag til framgangsmåte endrer saken karakter og påtalemyndigheten vil ikke ha ansvaret for å innhente opplysninger.

- Ett spørsmål er å forestå undersøkelser, et annet er å gi uttalelse til et materiale som foreligger og er framskaffet av andre. Det må i så fall også avklares om det er kommisjonen som skal ta stilling til inhabilitetsinnsigelsen — og eventuelt på hvilket stadium i prosessen — om den opprettholdes, skriver riksadvokat Busch.

Tor-Aksel Busch understreker at han som riksadvokat godt kan behandle Treholt-saken videre på en profesjonell måte, men han vil rea gere skarpt om noen har fabrikkert pengebeviset og dermed lurt ham som tidligere statsadvokat og aktor i straffesaken mot Treholt.

Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad har jobbet med den nye etterforskningen noen dager og kommer til å oversende sitt materiale til Gjenopptakelseskommisjonen hvis de tar begjæringen fra riksadvokaten til følge.

- Jeg kommer til å sende videre saksdokumenter og noe til, sier Qvigstad til Dagbladet.