De snakker sammen

Haakon Lie, Jens Christian Hauge, Tor Aspengren og Finn Lied skrev i mars i år et brev til Arbeiderpartiets sentralstyre og advarte mot partiets holdning til delprivatisering av Statoil. I dag behandler sentralstyret regjeringens opplegg for å delprivatisere statsoljeselskapet. Siden brevet ble skrevet, er Jens Stoltenberg blitt statsminister og saken utvidet til å handle om partiets sjel, linje og framtid.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Brevkvartetten er noe langt mer enn museumsforvaltere. Det er den hardeste kjernen av dem som bygde landet etter krigen, etter at særlig Hauge først hadde vunnet den. Hauge og Lied sto helt sentralt i forvandlingen av Norge fra jordbrukssamfunn til industrisamfunn. Tor Aspengren var den siste allmektige lederen av Landsorganisasjonen, og Haakon Lie eide partiorganisasjonen helt fram til Velstands-Norge gjorde opprør mot disiplin- og nøysomhetslinjen på slutten av sekstitallet.

  • Statsminister Jens Stoltenberg har foreløpig ikke bøyd nakken for den skolerett han nå stilles for av de aller tyngste tungvekterne, som slik stiger rett ut av partihistorien. Han har et landsstyrevedtak og partilederen i ryggen for et opplegg der det åpnes for at Statoil kan delprivatiseres gjennom emisjoner der selskapet bytter aksjer med samarbeidspartnere av strategiske grunner. Det er et vedtak som er operativt og stimulerende for sosialøkonomer, men som verken blafrer eller slår om det bæres i spissen for et tog av velgere på vandring. Problemet for Stoltenberg er at han nå er utfordret på et mye bredere grunnlag, der en delprivatisering av Statoil bare er det siste symbolet på en glideflukt bort fra grunntesene i partiet. Modernisering, heter det, og uttales av tilsluttede veteraner som Thorbjørn Berntsen med en snert som får observerende journalister til å skrive at han tordner, enda han knapt har hevet stemmen. Nå ser det ut til at et flertall av fylkespartiene hører tordenen rulle.
  • Jens Stoltenberg grep regjeringsmakten på en måte som fikk veteranene til humrende å minnes de gode åra da man både visste hva makt var, og hva den skulle brukes til. I dag er det gått syttitre av regjeringens første hundre dager, og veteranene spør seg selv og alle andre i partiet om statsministeren likevel ikke har skjønt at makten fortsatt skal brukes til det veteranene vil. Regjere har for dem alltid vært å sette sine egne ideer, slik de er nedfelt i partiets programmer, ut i livet. Det kalles å styre, og er det motsatte av å administrere. Og det handler om å ha kontroll. Finn Lied formulerer det slik i forhold til Statoil: «Det går ikke an å være litt privatisert. Det er like vanskelig som å være litt gravid.» Selvsagt åpnet Harald Norvik for privatiseringsdebatten i Statoil i februar i fjor for å svekke den statlige kontrollen og øke selskapsledelsens handlefrihet. Men for Lied er privatisering ikke en modernisering av Arbeiderpartiets politikk, men en høyredreining som man var stolt av å slå tilbake for ti år siden da Petter Thomassen la fram Høyres privatiseringsstudie.
  • Men Jens Stoltenberg er enig i Norviks, og nå Olav Fjelds, resonnement om at Statoil trenger handlefrihet for å kunne vokse ut av det norske oljeeventyret og inn i det globale. Det har dessuten flertall på Stortinget etter at Senterpartiet mistet dyden i budsjettkompromisset mellom Bondevik-regjeringen og høyrepartiene høsten 1998. Da ble Telenor satt i spill. Så ble Statoil satt i spill da Hydros Egil Myklebust i fjor, uten å konsultere sin hovedeier staten, torpederte den stortingsvedtatte tredelte oljepolitiske konstruksjonen, ved å legge inn bud på Saga i konkurranse med franske Elf. Du husker vel Saga?
  • Da brevet fra de fire veteranene ble kjent i midten av mars, ble det samtidig kjent at de fire gamle «møtes fra tid til annen». Det fortalte oss andre at Einar Gerhardsens formulering i regjeringskonferansene om at «noen av oss har snakket sammen», som den gangen betydde at saken var avgjort, slett ikke er dødd ut, men har overvintret med mer enn tilstrekkelig kraft til å utfordre. Enten statsminister Stoltenberg og partileder Jagland i dag bøyer av eller utfordrer tilbake, er det klart at veteranene har satt debatten om partiets sjel på dagsordenen for landsmøtet til høsten.