STATBUDSJETTET: Hva er det avtroppende finansminister Sigbjørn Johnsen er redd for å slippe ut? Foto: Thomas Rasmus Skaug / Dagbladet
STATBUDSJETTET: Hva er det avtroppende finansminister Sigbjørn Johnsen er redd for å slippe ut? Foto: Thomas Rasmus Skaug / DagbladetVis mer

De tre viktigste tallene i statsbudsjettet for 2014

Statsbudsjettet for 2014 er stappet med viktige tall, men det er tre tall som er viktigere enn alle de andre. De tre tallene avgjør egentlig alt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Hegnar.no): De tre viktigste tallene i statsbudsjettet for 2014 er; oljeprisen, de produksjonsavhengige petroleumsinntektene og verdien på oljefondet.

Oljeprisen og produksjonen bestemmer i grove trekk hvor mye penger staten har å rutte med, hvor stort overskuddet blir og hvor mye som kan overføres til oljefondet.

I det reviderte budsjettet for 2013 ble anslaget for oljeprisen senket til 600 kroner. Den prisen går den avtroppende regjeringen videre med for 2014 også. I øyeblikket ligger den på 667 kroner.

I 2010, 2011 og 2012 var samlet overskudd på regnskapet på henholdsvis 262, 374 og 409,9 milliarder kroner. For inneværende år anslår den avtroppende regjeringen nå med at overskuddet blir på 356,9 milliarder kroner.

I budsjettet for 2014 er petroleumsinntektene beregnet til 344,1 milliarder kroner og samlet overskudd til 327,6 milliarder kroner. Det er henholdsvis 8 og 8,2 prosent under det regjeringen nå tror det vil bli i år.

Spillerom I prisen og inntektene som legges til grunn ligger det store rom for å sjonglere med budsjettet.

I budsjettet for 2014 tror for eksempel regjeringen implisitt at produksjonen vil bli rundt 1,57 millioner fat oljeekvivalenter per dag. Det er 137.000 fat mindre per dag enn beregnet i år. Så langt i år ligger imidlertid snittet per måned på 1,8 millioner fat.

Hvis den avtroppende regjeringen bommer, produksjonen neste år blir som i år og oljeprisen neste år blir som nå, kan inntektene bli 50 milliarder kroner høyere.

Da snakker vi i så fall om petroleumsinntekter på 394 milliarder kroner og et overskudd på 377 milliarder kroner.

Hvor mye oljepenger? Størrelsen på oljefondet er helt avgjørende fordi regjeringen styrer bruken av oljepenger etter den såkalte Handlingsregelen. Handlingsregelen går ut på at statsbudsjettet, når en holder inntektene fra oljevirksomheten utenom, kan ha et underskudd tilsvarende forventet realavkastning (tallfestet til 4 prosent) av kapitalen i Statens petroleumsfond ved inngangen til budsjettåret.

Regjeringen legger opp til å øke bruken av "oljepenger" med 11 milliarder kroner neste år, til 135 milliarder kroner.

Dette er 54 milliarder kroner under 4-prosentbanen og utgjør 2,9 prosent. Det såkalte strukturelle, oljekorrigert budsjettunderskuddet er anslått til 133,1 milliarder kroner i 2014.

Verdien på Statens pensjonsfond Utland er i dag 4.736 milliarder kroner. Ved utgangen av 2014 tror regjeringen nå at det vil ha økt med 467 milliarder kroner, til 5.203 milliarder kroner.

133 milliarder kroner overføres fra overskuddet i 2014 til oljefondet. Rente- og utbytteinntekter er budsjettert til 146,6 milliarder kroner. Verdistigningen fra dagens verdi blir da på 187,3 milliarder kroner.

Inkludert innenlandsdelen regnes det med at statens pensjonsfond vil være på 5.366 milliarder kroner ved utgangen av 2014, tilsvarende 1.073.000 kroner per innbygger.

Pensjonsforpliktelsene Statens forpliktelser til alderspensjoner i folketrygden (nåverdien av allerede opptjente rettigheter til fremtidige alderspensjonsutbetalinger fra folketrygden) er for øvrig beregnet til 6.044 milliarder kroner i 2014.

Det er opp 4,9 prosent fra 5.763 milliarder kroner i 2013 og tilsvarer 1,21 millioner kroner per innbygger.

Hovedtall på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond i mrd kroner
Kilde: Statsbudsjettet 2014 /Finansdepartementet