Tallene fra Valutaregisteret avslører:

De ukjente Midtøsten-milliardene

Her er dokumentene som viser den skjulte pengestrømmen fra diktaturer i Midtøsten til private bankkontoer i Norge. Milliardbeløp er overført fra land som Saudi-Arabia, Iran og Qatar.

REGNSKAPENE AVSLØRER: Dagbladet har funnet flere ukjente overføringer fra aktører i land uten trosfrihet i Midtøsten. Video: Marte Nyløkken Helseth / Dagbladet TV. Foto: Langsem/Vedlog/Helseth. Vis mer
Publisert
Sist oppdatert
moske grafikk pengesedler

Skjult støtte fra autoritære stater

Les alle sakene her

Hundrevis av millioner fosser inn på kontoene til norske privatpersoner, fra avsendere i autoritære stater som Saudi-Arabia og Qatar.

Det viser dokumenter fra Valutaregisteret, som Dagbladet har fått innsyn i. Valutaregisteret administreres av Skatteetaten, og inneholder opplysninger om alle transaksjoner som går inn og ut av Norge.

Dette er første gang journalister har fått innsyn i så omfattende materiale fra Valutaregisteret.

En av Norges ledende eksperter på korrupsjon og hvitvasking mener tallene Dagbladet presenterer kan være et viktig redskap i å overvåke forbindelsene mellom norske trossamfunn og autoritære stater i Midtøsten. Dagbladet har i en rekke artikler avslørt store pengeoverføringer fra givere i Saudi-Arabia, Qatar og Iran til norske trossamfunn – og at myndighetene ikke har ført noen form for kontroll med pengestrømmen.

At registeret er relevant for overvåkingen av trosloven kom også fram i samtale med en religiøs leder som selv bekreftet at han hadde vært involvert i å formidle store beløp fra givere i Midtøsten. Pengene hadde ikke framgått av årsrapporter eller årsregnskap. Likevel sa han:

- Alt er rapportert inn til myndighetene.

- Men pengene sto jo ikke i regnskapene, innvendte Dagbladet.

- Alt står i valutaregisteret, svarte mannen.

Milliardbeløp

I dokumentene Dagbladet har fått innsyn i, går det fram at:

SENDER PENGER: Flere hundre millioner kroner finner veien fra Riyadh i Saudi-Arabia til norske kontoer. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet
SENDER PENGER: Flere hundre millioner kroner finner veien fra Riyadh i Saudi-Arabia til norske kontoer. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet Vis mer
  • Det totalt er overført drøyt 331 millioner kroner fra Saudi-Arabia til bankkontoer tilhørende norske privatpersoner de siste fem åra. I tillegg er det overført drøyt 14 millioner med overføringstjenester som Western Union og Forex.
  • Fra Qatar er det overført over 289 millioner til norske bankkontoer, pluss fem millioner med pengeoverføringstjenester. Fra De forente arabiske emirater er tallet hele 1,3 milliarder over bank til privatpersoner, pluss 20 millioner med Western Union og liknende. Medregnet i tallene er imidlertid også overføring til slektninger, betaling for varer og tjenester og ikke minst overføringer fra norske gjestearbeidere i landene.
  • Det største enkeltbeløpet overført fra Saudi-Arabia til en norsk privatperson, er på nesten 30 millioner kroner.
  • Drøyt 6,7 millioner ble overført fra bankkontoer i Norge til Iran i 2015 - selv om regimet var underlagt strenge økonomiske sanksjoner.
  • Totalt er det fra Saudi-Arabia, Qatar, Iran, Kuwait og Emiratene innført nesten to milliarder kroner av privatpersoner fra 2015 til våren 2020.

Ukjent pengestøtte

Dagbladet har bedt Helge Kvamme se på tallene. Kvamme er tidligere etterforskningsleder i Kripos og Økokrim, tidligere hvitvaskingssjef i DNB og har ledet avdelingene for gransking og compliance i PwC og advokatfirmaet Selmer. Han mener tallene Dagbladet presenterer i dag kan være et viktig redskap for myndighetene. Spesielt i håndhevingen av den nye trosloven som ble innført ved årsskiftet.

I trosloven har Stortinget slått fast at det skal føres strengere kontroll med overføringer fra nettopp disse landene framover. I april vedtok Stortinget en ny troslov, der det går fram at norske trossamfunn som tar imot finansiering fra «land uten trosfrihet» - som Saudi-Arabia, Qatar, Emiratene, Iran og Kuwait – kan miste statsstøtten.

- Hvilken verdi har Valutaregisteret i denne sammenhengen, Kvamme?

- Midler som går gjennom flere ledd og mange jurisdiksjoner, gjerne omtalt som «penger på reise», vil alltid gjøre det utfordrende å spore den initiale opprinnelsen; eller «arnestedet» for midlene. Her tror jeg at en kombinasjon av bruken av den informasjon som valutaregisteret gir, sammen med en mer proaktiv bruk av hvitvaskingsregelverket fra myndighetenes side, i et tettere samarbeid med de rapporteringspliktige organisasjonene, kan gi gode resultat.

Kvamme fortsetter:

- Et mer strukturert og målrettet samarbeid mellom offentlig og privat sektor med fokus på analyser av denne typen informasjon innenfor ulike næringer, markeder etcetera, gir større muligheter for å finne bakgrunnen for og formålet med denne type transaksjoner.

EKSPERT: Helge Kvamme i rådgivningsselskapet Kvamme Associates. Foto: Kristin Svorte
EKSPERT: Helge Kvamme i rådgivningsselskapet Kvamme Associates. Foto: Kristin Svorte Vis mer

La lokk på

For å få statsstøtte må trossamfunnene levere årsregnskap til fylkesmannen som viser hva statsstøtten er brukt til. Dagbladet har fått innsyn i samtlige regnskap som norske muslimske trossamfunn har levert inn til fylkesmannen de siste ti år – og avslørt at totalt 21 norske trossamfunn har fått eller forsøkt å få pengestøtte fra autoritære regimer i Midtøsten.

Skjult støtte fra autoritære stater

Kryptert tips
moske grafikk pengesedler

Av de 16 trossamfunnene som har lyktes med å få penger, er det flere som har fått flere millioner. I flere tilfeller er denne støtten holdt utenfor regnskapene de leverer inn til fylkesmannen. For å få til dette har trossamfunnene opprettet egne stiftelser, som ikke er underlagt samme krav til åpenhet. Disse brukes i en rekke tilfeller til eiendomskjøp.

Tallmaterialet som Dagbladet publiserer i dag, har aldri før vært gjort kjent.

Dagbladet publiserer det nå etter en ti måneder lang dragkamp med Skatteetaten. Etaten ga Dagbladet først innsyn i overføringene til og fra Saudi-Arabia, Qatar, Emiratene, Kuwait, Iran og Syria. Via kildearbeid lyktes vi så med å få spesifisert bankoverføringene til å også deles inn etter hvorvidt sender og mottaker var person eller foretak – og etter spesifikk dato for hver overføring.

Da juristene i Skatteetaten fikk nyss om dette, la de lokk på etatens videre behandling av saken. Dagbladet har via flere klagerunder til Sivilombudsmannen og Finansdepartementet forsøkt å få Skatteetaten til å inndele også oversikten over Western Union-overføringer etter dato og type sender/mottaker, samt å inkludere Tyrkia – som finansierer en rekke moskeer i Norge. I skrivende stund er det ikke fattet noe endelig vedtak i saken.

Betydelig beløp

- Hva tenker du om størrelsen på totalbeløpet, Kvamme?

- Det er et betydelig beløp, sier Helge Kvamme til Dagbladet, etter å ha studert dokumentene Dagbladet har fått innsyn i.

Han utdyper:

- Men det er vanskelig å si om størrelsen er overraskende, ettersom vi ikke har erfaring med statistiske data på slike overførsler. I den grad det innføres illegale midler til landet, kan det være investeringer særlig i eiendom som kan ha opprinnelse i internasjonal korrupsjon og bestikkelser. Det er indikasjoner på at en ikke ubetydelig del av eiendommer med høy verdi også i Norge har utenlandske eiere, både private og selskaper, sier Kvamme.

- Slike overførsler kan også ha sammenheng med illegal bruk av midler som har en legal opprinnelse; dette kalles gjerne «omvendt hvitvasking», ettersom den tradisjonelle hvitvaskingsformen er å søke å investere midler med illegal opprinnelse inn i et legalt marked; for eksempel eiendomsmarkedet. Terrorfinansiering og betaling av bestikkelser ved internasjonal business er eksempler på slik form for hvitvasking av penger. Midlene har sin opprinnelse fra for eksempel legal forretningsvirksomhet, men benyttes til å bestikke seg til nye markeder og muligheter.

Ante ingenting

Valutaregisteret er et nyttig – men ikke ukontroversielt – verktøy for å fange opp uønsket aktivitet.

Det har tidligere kommet fram at norske myndigheter har brukt Valutaregisteret til å slå til mot mistenkte NAV-svindlere og gamblere som brukte utenlandske spillselskapet, og at et omfattende nytt datasystem ga Tollvesenet muligheten til å skremmende lett kryssjekke informasjon fra registeret med annen informasjon.

Dagbladet har avslørt at norske myndigheter ikke har fanget opp store overføringer til norske trossamfunn, som kunne påvist koblinger til iransk etterretning eller en kontroversiell saudisk stiftelse i Sverige. I et tilsvar til Stortinget etter Dagbladets avsløringer, innrømmet barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad at det totalt var gjennomført bare fem kontroller med norske trossamfunn fra 2017-2019.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer