De unge må få hjelp

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

For mange minoritetsungdommer er skoleferien forbundet med frykt og fare. Ungdommene frykter at hensikten med ferieturen til Pakistan eller Tyrkia er at de skal giftes bort. Frivillige organisasjoner melder om høysesong for bekymringsmeldinger om tvangsekteskap. Organisasjonen Selvhjelp for flyktninger og innvandrere (SEIF) hadde i fjor i alt 2352 henvendelser

fra unge om tvangsekteskap. 105 unge fikk hjelp til

å flykte og finne nytt bosted.

Stortingskandidat for Ap og politisk rådgiver Hadia Tajik sier til Dagsavisen at det ikke bare er autoritære og voldelige fedre som presser sine døtre og sønner. En gråtende mor som bønnfaller sin datter

om å godta den mannen familien har funnet til henne, kan virke like sterkt, mener hun, og ber innvandrerkvinnene skjerpe seg. Uansett hvordan presset arter seg, er det utilbørlig og uakseptabelt. Å velge sin egen partner en menneskerett. Å tvinge noen til å gifte seg mot sin vilje, er forbudt og kan straffes med inntil seks års fengsel. Dette må mennesker med opphold i Norge bli informert om og rette seg etter.

Derfor er det viktig at tvangsekteskap straffeforfølges slik at samfunnets nulltoleranse blir synliggjort. Regjeringen la i fjor fram en omfattende handlingsplan mot tvangsekteskap med en budsjettramme på 70 millioner kroner. Blant de konkrete tiltakene er minoritetsrådgivere på de videregående skolene og integreringsrådgivere ved utvalgte utenriksstasjoner som skal bidra til å fange opp mulige ofre. For øvrig er det satt av mye penger til informasjon, holdningsskapende arbeid og kompetanseoppbygging. Høyre-politikeren Afshan Rafiq mener tiltakene er lite treffsikre og vil ha målrettet informasjon på flere språk til familier og religiøse ledere samt nøytrale meklingsinstanser. Andre kritiske røster frykter at ressursene forsvinner i manglende koordinering, skjemavelde og byråkrati. Vi vil advare mot en byråkratisering av innsatsen på et så viktig felt. For det aller viktigste tiltaket er at unge som frykter tvangsekteskap, vet hvor de kan søke hjelp og får den støtten de trenger når krisa er der.