Dei homofæle i Latvia og Sacramento

Me sit att med eit bilete av ei «spanande» konflikt - men me er ikkje vortne klokare.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det året Latvia skulle arrangera Melodi-Grandprix, sendte NRK eit kvasirussisk balalaika-show som pauseinnslag i den norske Grandprix-finalen. Dette skulle førebu nordmenn på at finalen var i Latvia. Til stor forarging i Latvi. Og til fordumming av norske sjåarar. For balalaika er liksom ikkje typisk latvisk kultur, sjølv om det bur innpå ein 1/3 russisktalande i landet. Etterpå måtte NRK beda om orsaking.

No har Magasinet på nett-journalist Mina Hauge Nærland prøvd litt av same oppskrifta. «Russisk hat-bevegelse vokser i USA», lyder artikkelen hennar om ei ny, karismatisk, kristen rørsla frå Latvia, ei postsovjetisk kyrkja, som ei tid hadde nære band til Livets Ord i Sverige, men som no har re-eksportert den glade, vestlege, bodskapen sin dit han høyrer heime - til USA. Serleg til byen Sacramento der Nærland fortel at nokon ungdomar som kan knytast til denne rørsla, skal ha mishandla ein dei meinte var homofil, slik at han døydde. Der, i Sacramento, får me vit at dei homofile hadde det fritt og godt, heilt til desse «slaviske» folka kom. Eg hadde så nær sagt, det var ikkje berre slaviske, dei var bokstavtru, ja, fundamentalistar.

Sjølvsagt (?) har ikkje Nærland vore korkje i Latvia eller i Sacramento. Alt saman er teke frå net. Heile artikkelen er prega av halvtygd drøv: Dei russiske namna er bokstaverte på engelsk måte, ho nyttar ord som «slavisk» og «slavisk befolkning» på ein måte osm viser at det ikkje er hennar ord.

Ho skriv om «de slaviske mennene», om «100 000 slaviske immigranter», om «fundamentalistiske og slavisk kristne», «menn med slavisk opphav», «motstanden mot homofili blandt endel kristne slavere i regionen», «en av lederne for det slaviske miljøet i Sacramento» og om «hat mot slaviske immigranter» og «kampanje mot slaviske kristne».

Ho skriv om «Russisk hat-bevegelse», «russisktalende», «en stadig større gruppe russisktalende kristne fundamentalister», «70 russiske fundamentalistiske menigheter», «russiske baptister», «flyktet til Russland», «radiosendinger for russisktalende innbyggere og prekener fra fundamentalistiske pastorer», «The Pink Swastika» er blitt oversatt til russisk», «populær blant anti-homofile kristne i Øst-Europa og Russland», «The Speaker - en russiskspråklig avis», «Dra tilbake til Russland».

Heile 30 gonger nemner ho ord med «slavisk» eller «russisk/Russland» i seg.

Berre 7 gonger nemner ho latvia/latvisk. Til dømes «Den latviske forbindelsen» kaller SPLCs Casey Sanchez en stadig større gruppe russisktalende kristne fundamentalister i Sacramento.» Og «En amerikansk-latvisk akse av hat» kaller homo-aktivistene den voldsomme motstanden mot homofili blandt endel kristne slavere i regionen.» Men i grunnen er latvia og latviarane fråverande i stykket. Og grunnleggjaren av den rørsla ho omtalar, har russisk namn.

Latvia er eit forferldeleg land for homofile, fær me vita. Og sidan ho elles ikkje nemner nokon latviarar, er det lett å la tankane fara til russarane, det er dei, «dei slaviske», som er skulde i elendet både i Sacramento og i Latvia. Men koss kan Latvia vera så gale når dei fleste i landet ikkje er russarar, men etnisk nøytrale - slik som me nordmenn?

Den mest avslørande setningen i artikkelen i så måtar, er gjerne denne: «I Latvia er gruppen populær blant kristne fundamentalister og etniske russere» Når ho seier «kristne fundamentalistar» utan å klassifisera dei på nokon etnisk måte, så må det vera dei etinsk «nøytrale» latviarane ho har i tankane. (Dersom ho då ikkje innlemer latviarane i «slavisk»-ordet ...)

Nærland-artikkelen ligg på Dagbladet.no, og er sjølvsagd utstyrd med høve for lesarane til å koma med kommentar. Og der har dei meldt seg på - alle dei som hatar kristendom, som meiner at dette viser at kristendom er like ille som islam osb. På den måte kan Dagbladet sjølv yta sin skjerv til det med å spreida hat. På norsk.

Eg er ikkje i tvil om at ho med artikkelen er meint å setja ordskiftet vedrørande, eller eventuelt hetsen imot, muslimske immigrantar til Noreg og Europa i eit relieff. Og stykket er ganske interessant, på den måten, for det viser ein tilstand som liknar. Forteljingar om muslimar frå utlandet som øver vald mot homofile frå Noreg/Danmark/osb minner litt om det me høyer frå Sacramento. Likeeins er det kjent stoff at motreaksjonane imot immigrantane i seg sjølv kan minna om hat. Det er det gode med artikkelen, som gjev noko å grunna på. Men å døma etter alle lesarkommentarane på Dagbladet.no, så verkar dette poenget å gå tapt. Og endå verre at Mina Hauge Nærland sjølv har ei etnisk slagsida i artikkelen.

Ho kunne ha teke opp at berre vel 50 prosent av russarane i Latvia har latvisk statsborgarskap? Kor mykje mindre hadde prosenten vore om ikkje mange hadde utvandra? Og Latvia har ikkje akkurat vorte hardt pressa for å gje dei statsborgarskap.

Me sit att med eit bilete av ei «spanande» konflikt - men me er ikkje vortne klokare. Vi er heller vortne meir fordomsfull - mot «slavarane» (polakkar, akta dykk!), mot Russland og «russisktalande». Og, ikkje minst, me sit at med eit godt og ansvarfritt sjølvbilete. Og eit klårt og tydeleg misjonsoppdrag.