- Dekker kolleger ved sykehustabber

TRONDHEIM (Dagbladet): Oslo-politiet har erfaring for at kolleger dekker hverandre ved feil og uhell på sykehus. - Det har vært en åpenbar svikt i innberetningene av unaturlige dødsfall på sykehus i Oslo, sier politiinspektør Gunnar Larsen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I fjor fikk Oslo-politiet rapport om 14 tilfeller av denne type dødsfall. Leger har plikt til å melde unaturlige dødsfall til politiet, ifølge loven.

- En pleier fikk en bot for uaktsomhet ved plassering av en slange, sier inspektør Larsen. Etter det Dagbladet kjenner til, vakte den påtalemessige avgjørelse meget sterke reaksjoner mot politiet på vedkommendes arbeidsplass - et sykehus.

Hittil i år har Oslo-politiet mottatt 16 meldinger om unaturlig død ved sykehusene i byen.

Politiinspektør Larsen opplyser at Oslo-politiet har inngått en intensjonsavtale med Fylkeslegen i Oslo når det gjelder slike sykehussaker. Informasjon er et nøkkelord.

- Bakgrunnen var svikten i innberetningen av unaturlige dødsfall på sykehusene i Oslo, sier Larsen. Han uttaler seg på generelt grunnlag.

- Vi forsøkte deretter å se på årsakene til denne underrapporteringen. En grunn har vært frykt for politiet og etterforsking, samt stigmatisering av personer.
Tilfellene ble kalt uaktsomt drap. Det har vi sluttet med. I dag brukes sykehusdødsfall, sier Larsen.

- Et annet punkt er at kolleger har dekket hverandre. Det er blitt et større og større arbeidspress på sykehus og sykehjem, og kanskje er arbeidsforhold blitt vanskeligere. Men ikke minst er samfunnet blitt mer oppmerksom på denne problematikken, påpeker Larsen.

I politiet er det nå opprettet en spesialgruppe for dette saksområdet.