- Del ansvaret!

- Det ble gitt tvetydige signaler fra politiske myndigheter. Flere instanser bør derfor dele den kritikk som ensidig er blitt rettet mot overvåkingstjenesten, sier sjefen for overvåkingspolitiet, Per Sefland.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Trond Bergh og Knut Einar Eriksen beskriver en beinhard maktkamp innad i regjeringen Nordli om utformingen om instrukser og direktiver som lå til grunn for politiets registrering av ml-ere utover 80-tallet.

Daværende justisminister Inger Louise Valle ønsket å gjøre det vanskeligere for politiet å overvåke på politisk grunnlag samt å nekte sikkerhetsklarering av ansatte i forvaltningen.
Men hun møtte massiv motstand fra blant andre forsvarssjefen og kontrollutvalget for de hemmelige tjenester.

«Valle kjempet lenge energisk for sine standpunkter, men måtte gradvis gi tapt», skriver Bergh og Eriksen.

POT-sjef Per Sefland mener avsløringene kaster et nytt lys over hvorfor POT fulgte gammel praksis, noe de i ettertid er kritisert kraftig for.

- Også etter Stortingets behandling av Lund-rapporten har POT måttet tåle mye kjeft. Det er greit. Men boka gir en påminnelse om hvor viktig det er (for politiske myndigheter - red. anm.) å gi klare signaler og ikke henfalle til tvetydigheter, sier Per Sefland.
Se leder side 3