Delt bosted blir ikke hovedregel

Endringsforslag til Barneloven lagt fram i dag.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Barnelovutvalget la i dag fram sine forslag til endringer til regler i forbindelse med samlivsbrudd og skilsmisse.

Blant forslagene som flertallet har fremmet er:

Delt bosted:

Foreldre skal stå fritt til å avtale den bostedsløsning som passer dem og barnet best. Hovedregelen skal altså ikke være at utgangspunktet er delt bosted - slik tidligere barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellom gikk inn for.

Men: Domstolene gis likevel adgang til å idømme delt bosted.

Flytting:

Når det er etablert felles foreldreansvar, må begge være enige før den ene kan flytte vekk med barnet (innenlands). Men et slikt samtykke er bare påkrevd når en samværsordning er etablert.

Dessuten skal den ene ha lov til å flytte dersom dette er til beste for barnmet. Blir ikke foreldrene enige om flytting, skal spørsmålet kunne tas opp i domstolene.

FORELDRENE MÅ BESTEMME: Ifølge forslaget til ny Barnelov kan ikke den ene foreldren flytte avgårde med barnet uten at den andre er enig. Dette kan likevel skje under spesielle forutsetninger når det er til beste for barnet. FOTO: SARA JOHANNESSEN/SCANPIX
FORELDRENE MÅ BESTEMME: Ifølge forslaget til ny Barnelov kan ikke den ene foreldren flytte avgårde med barnet uten at den andre er enig. Dette kan likevel skje under spesielle forutsetninger når det er til beste for barnet. FOTO: SARA JOHANNESSEN/SCANPIX Vis mer

Helsehjelp:

Det skal være nok at den ene foreldren krever det, for at barnet skal få helsehjelp. I dag får ikke barn psykologhjelp dersom en av foreldrene motsetter seg dette.

Barnet viktigst

- Regler som berører barn må i større grad utformes med barnets perspektiv for øye, og ikke foreldrenes.

Lovverket må ta hensyn til at det er foreldrene som må tilpasse seg barnets situasjon etter et samlivsbrudd og ikke omvendt, sa utvalgsleder jusprofessor Asbjørn Strandbakken, da utredningen ble overrakt til barne- og likestillingsminister Anniken Huitfelt i dag.

- Vårt mål er at barn skal få god kontakt med begge foreldre etter samlivsbrudd. Men barn trenger også trygge rammer og forutsigbarhet, sa Huitfeldt.


Ikke nok kompetanse

Psykolog og familiemekler Grethe Nordhelle er lettet over at forslaget om delt bosted som en hovedregel ikke er fulgt opp. Men hun er svært kritisk til utvalgets forslag om at domstolene ha mulighet til å idømme et foreldrepar  delt omsorg:

- Verken dommere eller sakkyndige er dyktige nok til å avsløre manipulasjon og personlighetsforstyrrelser, sier hun. 

Og når man - etter å ha vært gjennom flere meklingsrunder, fortsatt ikke oppnår enighet om en løsning med hensyn til barna, sier det seg selv at en dom på delt bosted vil kunne forsterke problemene for barnet, sier Nordhelle.

Hun minner om at det er de aller vanskeligste tilfellene som  må tas opp til doms.

Bred høring

Statsråd Huitfeldt lover en bred høring om Barnelovutvalgets innstilling. En proposisjon - forslag til ny lov -vil tidligst bli oversendt Stortinget våren 2009.

Hele utredningen - Med barnet i fokus - kan leses på Barne- og likestillingsdepartementets nettsider. Her ligger også et sammendrag av utredningen.