Delte meninger om miljøtiltak

Et fornuftig tiltak som lar seg gjennomføre! - et duste-forslag som vil skape kaos: Christian Rostock i Bellona og Wiggo Johansen i Oslo Taxi er sterkt uenige om virkningen av forslaget om å redusere farten på veiene for å bedre lufta.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- En reduksjon av farten er et av de svært få tiltak som både er effektive og lar seg gjennomføre, sier kjemiingeniør Christian Rostock i Bellona.

  Han synes endelig det kommer noe fornuftig fra arbeidsgruppa som i regi av samferdselsdepartementet fremmer forslag om reduksjon av farten med 20 km/t på dager med høy luftforurensing.

- Irriterte bilister

- Dette kommer aldri bilistene til å godta, mener Wiggo Johansen i Oslo Taxi. - Lavere fartsgrenser vil føre til irriterte bilister som blir utrygge i trafikken. Dessuten vil dette føre til lange køer, mener Johansen.

  Reaksjonene etter departementutvalgets forslag om lavere hastigheter og datokjøring for å bedre lufta, er sterke og blir mottatt med både glede og skepsis.

- Virkningsfullt

- Undersøkelser Bellona har foretatt, viser at en reduksjon av farten er meget virkningsfullt for miljøet, sier Rostock:

  - For det første minsker utslippene fra bilene når farten senkes. I tillegg blir det lavere innhold av det farlige asfaltstøvet i lufta som følge av at asfalten ikke slites så hardt og allerede eksisterende støv ikke virvles opp av biler med høy hastighet, forklarer Rostock.

Elektroniske fartsskilt

Verken Bellona eller Oslo Taxi har tro på forslaget om datokjøring som et ledd i forsøket på å bedre luften i storbyene:

  - Datokjøring lar seg ikke gjennomføre i praksis. Det gjør derimot reduksjon av farten, sier Rostock.

  - Lavere fart på belastede dager er enkelt å gjennomføre og koster ikke all verden. Elektroniske skilt som angir farten, kan kobles direkte mot måleenheter. På den måten vil bilistene kun måtte redusere farten når det er nødvendig og på den måten oppnår vi positive effekter, sier Rostock i Bellona.

- Fei gatene!

- Sats på økt mannskap som kan feie gatene i stedet for å late som om Oslo er en landsby med liten biltrafikk, sier Wiggo Johansen i Oslo Taxi.

  - Å fjerne asfaltstøvet kontinuerlig er det eneste som hjelper. Øk budsjettene slik at veiene blir ryddet og vasket.

  - Da slipper vi svevestøvet og biltrafikken kan gå som normalt, sier Johansen.