- Deltid er kvinnediskriminering

Likestillingsombudet mener omfattende bruk av deltidsstillinger i kommunal pleie og omsorg er «indirekte diskriminering» som kan rammes av likestillingsloven.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Likestillingsombud Kristin Mile kritiserer at disse oppgavene i stor grad blir organisert som deltidsarbeid. Hun hevder at dette har «store negative konsekvenser for kvinnedominerte arbeidstakergrupper».

Kritikken kommer fram i et brev til Harstad kommune. Kristin Mile varsler samtidig at hun vil ta denne saken opp med Kommunenes Sentralforbund og de berørte fagorganisasjoner. Norsk Sykepleierforbund, Kommuneforbundet og Norges Helse- og Sosialforbund har fått kopi av brevet.

Flertall på deltid

Opplysninger fra Harstad kommuner viser at i denne kommunen har 66 prosent av arbeidstakerne mindre enn 85 prosent av full stilling. Kvinneandelen er 87 prosent.

- Det er etter mitt syn liten tvil om at den utstrakte bruk av deltidsstillinger innenfor pleie- og omsorgssektoren har klar sammenheng med kvinnedominansen. Det er vanskelig å tenke seg at sektoren kunne vært organisert på samme måte hvis mannlige arbeidstakere hadde vært i flertall, heter det i brevet.

Kristin Mile peker på likestillingslovens bestemmelse om indirekte diskriminering, det vil si «enhver tilsynelatende kjønnsnøytral handling som faktisk virker slik at det ene kjønn stilles dårligere enn det annet».

Behandles dårligere

Hun nevner en rekke argumenter for at arbeidet bør organiseres slik at ansatte som ønsker det, kan få jobbe mer.

- Når arbeidstakerne ikke får tilstrekkelig høy stillingsprosent, svekker det åpenbart kvinners mulighet til å forsørge seg selv. Det blir rett og slett vanskelig å få en lønn man kan leve av. Lav inntekt fører igjen til dårligere pensjonsrettigheter. Det vil også kunne bidra til svekket yrkesstolthet blant arbeidstakerne, når de som gruppe blir behandlet dårligere enn de fleste andre yrkesgrupper.Likestillingsombudet har også grunn til å tro at den store andelen deltidsansatte gjør det vanskelig med samarbeid og tverrfaglig arbeid, og det kan bli liten sosial og faglig kontakt mellom de ansatte og ledelsen. Disse forholdene gjør det vanskelig å opprettholde et godt og meningsfylt arbeidsmiljø, skriver Kristin Mile.

Er deltidsarbeid kvinnediskriminerende? Si din mening!

(NTB)