Demokratiet trenger ungdom

Ungdom har god forståelse for demokratiet og er villige til å lære. Hvorfor ikke stimulere 16-åringenes interesse mens den er der?

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Barneombudet vil ha prøveprosjekt som skal la 16-åringer stemme ved kommunevalget i 2011. Det er bra. Det er heller ingenting i veien for å starte prøveprosjekter ved stortingsvalget i 2009. Arbeidet med å legge til rette for dette bør begynne nå.

De unge vil delta

Det er interessant å se at i Tyskland, der en har gjort seg noen erfaringer med 16-års stemmerettsalder ved lokalvalg, er valgdeltakelsen høyere i gruppen 16-20 år enn i gruppen 21-25 år. Forskning fra NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) viser at 16-åringer er vel så engasjerte som de i andre aldersgrupper. Det finnes med andre ord ikke grunnlag for å nekte 16-åringer stemmerett ved å vise til at en slik rett ikke er ønsket av de unge, som Senterpartiets Geir Pollestad har hevdet.

Psykolog Magne Raundalen og leder for Avis i skolen Jan Vincens Steen har gjennom flere undersøkelser vist at ungdom er engasjerte og ønsker å delta i samfunnet. Problemet er bare at ”ungdom blir frakoblet samfunnet på et tidspunkt da de er mest mobiliserbare og våkne”.

I arbeidet med å senke stemmeretten til 18 år i 1978 hevdet komiteen på Stortinget at: ”innsikt i samfunnsspørsmål og politisk interesse blant ungdom har økt, utdanningssystemet er sterkt utbygd, og en nedsettelse av stemmerettsalderen vil kunne bidra til en videre utvikling i positiv retning når det gjelder interesse for samfunnsspørsmål.”

Det har skjedd noe de siste 30 åra. Ungdoms innsikt har økt. I ei tid hvor unge bruker Internett for å løse vanskelige skoleoppgaver om viktige samfunnsspørsmål, er det naivt å skulle forby dem muligheten til å påvirke egen hverdag.

Bare drøyt halvparten av våre 18-årige førstegangsvelgere bruker sin stemmerett. 16-åringer ønsker å delta i samfunnet, men får ikke lov. Burde vi ikke gi dem sjansen?

Modne nok til å stemme?
Flest mulig bør ha stemmerett i et samfunn som ønsker å ha et demokratisk styresett. Dagens 16-åringer har en rekke plikter og rettigheter. De har lov til å ha sex, de kan delta i politiske partier og de må ta ansvar for sine handlinger hvis de gjør noe galt,

16-åringer har altså plikt til å forstå og følge landets lover. De har rett til selv å velge politisk og religiøst ståsted (gjennom å melde seg inn og ut av partier, foreninger og kirkesamfunn). Og, de har rett til å ta abort uavhengig av foreldrenes syn og til å bli betraktet som voksen i forhold til seksualitet (uttrykt gjennom seksuell lavalder).

Den som er gammel nok til å dømmes etter landets lover, bør også ha rett til å være med og velge den lovgivende forsamling.

Lytt til de unge!
Ungdom er en ressurs. De opplever noe vi ikke gjør og har kunnskap om forhold vi ikke ser. Demokratiet tilføres noe av aktive 16-åringer. Ved å gi ungdom en reell stemme ved politiske valg vil det tvinge politikerne til å sette de unges sak på dagsorden.