- Demokratisering av verdensøkonomien viktig for Norge

Det er åpenbart positivt for Norge hvis utfallet av G20-prosessen ender med en demokratisering av verdensøkonomien, mener økonomiprofessor Kalle Moene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Det viktigste utfallet av G20-møtet på lørdag var at landene ble enige om å fortsette å snakke sammen. Det kan føre til at flere land får innflytelse og bidra til en demokratisering av verdensøkonomien.

Det er konklusjonen professor Kalle Moene ved økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo gir NTB etter at G20-møtet i Washington lørdag ble avsluttet med løfter om å jobbe mot reformer innenfor den internasjonale finanssektoren. Moene poengterer at det åpenbart er i norske interesser at det er en stor grad av åpenhet og gjennomsiktighet i det internasjonale finanssystemet, i og med at store deler av oljeformuen er plassert i det internasjonale markedet.

Norge er ellers en liten aktør internasjonalt, og Moene mener det er vanskelig å si hvilken betydning utfallet av G20-toppmøtet vil ha for Norge.

Fortsetter samtalene

G20-lederne avsluttet lørdagens møte med løfter om å fortsette samarbeidet fram mot neste møte i april neste år. Målet er å legge til rette for omfattende reformer innen verdensøkonomien for å sikre at krisen vi opplever i dag ikke vil bli gjentatt.

- I et lengre perspektiv er det viktig for land som Norge at det internasjonale samarbeidet i framtiden ikke bare forgår mellom de sju åtte rikeste landene, men i en større gruppe land. Det kan på sikt medføre større gjennomsiktighet og en demokratisering av det internasjonale finanssystemet, sier Moene.

Han mener også den unisone henstillingen fra G20-møtet om ikke å benytte seg av proteksjonistiske tiltak - som har som hovedoppgave å redde egen økonomi, uten å skjele til hva som vil gagne den internasjonale økonomien - er viktig for små økonomier.

- Små økonomier er avhengige av at verdensøkonomien ikke krymper, sier han.

Stoltenberg glad

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) er glad for enigheten på G20-landenes møte i Washington lørdag kveld, og han håper det nå ligger til rette for en bedre organisert internasjonal økonomi.

- Det er gledelig at lederne for verdens største økonomier i Washington er enige om å lage nye og bedre reguleringer for verdensøkonomien. Dette kan være begynnelsen på en bedre organisert internasjonal økonomi, og det kan bidra til å redusere faren for at det oppstår tilsvarende finanskriser i framtiden som vi opplever nå, sier han.

Han mener det er bra at landene er enige om å iverksette tiltak for å holde hjulene i gang, både ved bruk av pengepolitikk og finanspolitikk for å sikre arbeidsplasser og vekst.

Langvarig arbeid

Kalle Moene poengterer imidlertid at det nå neppe lar seg gjøre å stanse den økonomiske krisen, som han mener nå er gått fra en akutt fase over i en fase med bredere økonomisk nedgang internasjonalt.

- Det finansielle systemet ligger nede med brukket rygg, og det kommer til å ta tid å få det på fote igjen. Da er det mest maktpåliggende å forsøke å dempe de realøkonomiske konsekvensene av den internasjonale finanskrisen, sier han.

(©NTB)