Demokratisk åpenhet

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • For at et demokrati som vårt skal fungere best mulig og legge til rette for deltakelse fra ulike samfunnsinteresser, kreves det åpenhet rundt politiske prosesser og beslutninger. Det er dette vi er bekymret for når lobbyister og informasjonsplanleggere vokser fram som en skjult maktfaktor når politiske beslutninger skal tas. Hvis politikerne lar seg påvirke og til dels styre av betalte lobbyister som opererer på bakrommet, er det en fare for at det fratar motinteresser muligheten til å bringe sine argumenter inn i debattene.
  • Informasjonsbyråene driver selvsagt en lovlig virksomhet, og veksten i bransjen viser at mange er villige til å betale for deres tjenester. Spørsmålet er om ikke bransjen selv burde sett seg tjent med mer åpenhet og et felles etisk regelverk, slik for eksempel meklere og pressen har.
  • Dagbladet har satt søkelyset på den nye makteliten i informasjonsbransjen. I kjølvannet av Dagbladets artikkelserie har det oppstått en krangel mellom to av bransjens mest framtredende aktører. Tor Mikkel Wara beskylder Hans Geelmuyden for indiskresjon, og han på sin side returnerer beskyldningene med at Wara farer med «fiskehistorier». På den måten understreker de nettopp vårt poeng: Hemmelighold fører til unøyaktigheter, spekulasjoner og mistenkeliggjøring.
  • For et drøyt år siden tok SV et prisverdig initiativ til at Stortinget skulle drøfte problemet med manglende åpenhet rundt informasjonsrådgivernes virksomhet. SV foreslo blant annet at byråene skal ha plikt til å oppgi sine kunder i årsmeldingen. Det vil åpenbart være vanskelig å utforme konkrete regler for hvordan åpenheten skal praktiseres. Vi skal derfor ikke ta stilling til de enkelte forslagene, men vi er lite imponert over at stortingsflertallet ikke engang ville pålegge regjeringen å utrede spørsmålet. Vi er imidlertid tilfreds med at professor Øyvind Østerud som skal lede arbeidet med den nye maktutredningen, allerede har varslet at de vil se nærmere på informasjonsbransjens rolle i de demokratiske beslutningsprosessene.