Den endeløse saken

Orderud-saken tas i dag opp til doms etter 30 rettsdager. Men når dommen faller om ei uke, er det bare slutten på første akt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

DE TRE BRUTALE DRAPENE natt til 22. mai 1999 er blitt til komplekset vi nå kjenner som Orderud-saken. Kjernen er de fire tiltalte som Nes herredsrett, og hele nasjonen for øvrig, kjenner som Per, Veronica, Kristin og Lars. De har sine forsvarere, som er fire av landets dyktigste advokater, med sine håndplukkede hjelpeforsvarere. Mot dem står to statsadvokater i et aktorat som har presentert en langt sterkere sak enn sakens dokumenter og forhåndsprosedyren ga inntrykk av. Medieoppbudet i Frogner grendehus i Sørum kommune er det største siden Arne Treholt ble stilt for retten i 1985. Mediedekningen i Sørum er komplett med kommentatorkorps fra de store avisene, nyhetsredaksjonene i TV og Nettavisen, som har engasjert privatdetektiv Ola Thune. Og debatten om medienes rolle er for lengst i gang.

SAKEN TAS I DAG OPP til doms etter 30 rettsdager siden påske. Dommen blir avsagt fredag 22. juni klokka 10.00 av sorenskriver Trond Våpenstad, som har administrert en uvanlig, men likevel ytterst disiplinert hovedforhandling. Når dommen faller, har første instans i rettsstaten stått sin prøve, uansett utfall. Men dermed går teppet bare ned for første akt. Orderud-saken er en sak vi skal leve med i mange år framover, både i og utenfor rettsvesenet. «Disse skal i årene som kommer utvikle seg til et imponerende laug av innforståtte forståsegpåere vi neppe har sett og hørt maken til siden Treholt-saken, hvis vi ser bort fra den pågående Midtøsten-konflikten,» skrev Sissel Benneche Osvold profetisk her i avisa om alle som var samlet i Frogner grendehus da sorenskriver Våpenstad åpnet hovedforhandlingen den 18. april.

DOMMEN VIL bli anket til lagmannsrett og jurybehandling, enten den feller eller frifinner. Og det er realiteter i slengbemerkningen om at aktørene kan komme sammen for å markere tiårsjubileet samtidig som den tapende side setter fram krav om gjenopptakelse begrunnet med nye funn, nye undersøkelser eller nye forklaringer. Selvsagt grundig forhåndslansert i ei stor avis eller en nyhetssending på TV. Men det er lenge etter at forskerne vil ha kommet med sine første bidrag. Medienes rolle i saken vil bli gjennomlyst. Orderud-saken tar plass på samme hylle som Lillehammer-saken fra 1974 og Treholt-saken fra 1985.

I SIN PROSEDYRE sier Veronicas forsvarer Frode Sulland at Orderud-saken allerede er en rettsskandale. Slik legger han vekt til sin prosedyrepåstand om at tiltale aldri skulle vært reist mot Veronica og Per. Som Cato Schiøtz minner Sulland rekken av dommere under riksløven som henger i hyssing på panelveggen i grendehuset, om rettsskandalene som har rammet norsk rettsvesen de siste årene. Fremst blant dem Liland-saken. Dommerne kan gjøre litt av skandalen god igjen ved å frikjenne Veronica, sier han. Det er et signal om hva som er i vente, uansett om herredsretten lytter til Sulland eller ikke.

KOMMENTAREN du leser her, er i seg selv et signal om at denne drapssaken allerede har inntatt en særskilt plass i norsk samfunnsliv.

Det starter med drapene på Kristian Magnus Orderud, hans kone Marie og deres datter Anne Orderud Paust, som advokat Frode Sulland i sin prosedyre kaller «en av de grufulleste hendelser i norsk kriminalhistorie». Cato Schiøtz sier at drapene er «en av de største sakene i norsk kriminalhistorie».

Tiltalen gjelder medvirkning til overlagt drap ved at de fire har planlagt å drepe og har skaffet seg drapsvåpnene. Den er i seg selv enestående, og har farget både medienes dekning av saken og gjennomføringen av hovedforhandlingen. Morderne er ikke utpekt, enten disse fire blir dømt eller ikke.

FRAM TIL behandlingen i lagmannsretten som trolig finner sted neste vår, vil både den seirende og den ankende part fortsette etterforskningen. Advokat Frode Sulland forsvarer i sin prosedyre sitt aktive forsvar ved å gjenta at verken torpedosporet, femtemannsporet, jugoslavsporet eller Paust-sporet er ordentlig fulgt opp av politiet. Dette er mat for Tore Sandberg.

Kristin har feiret utdrikkingslag og bryllup i Se og Hør. Uansett dom i Nes herredsrett vil mediene forholde seg til alle fire fram mot, under og lenge etter ankesaken. Familiene Orderud og Kirkemo er delt, og alle fire fløyer har sine talspersoner med aktive kontakter i mediene. Dette er rettsvesenets svar på Den uendelige historien.