SPÅR NY KRISE: Pengepolitikken og den statlige finanspolitikken kan ikke vare i lengden. Det sa den legendariske amerikanske investoren og filantropen Paul Tudor Jones (63) i et intervju med Lloyd Blankfein, direktør i banken Goldman Sachs. Video: Talks at GS Vis mer

Spår alvorlig resesjon

- Den neste krisa blir virkelig skremmende

Det sier legendarisk amerikansk investor. Norsk porteføljeforvalter er ikke like sikker.

Pengepolitikken og den statlige finanspolitikken kan ikke vare i lengden. Det sa den legendariske amerikanske investoren og filantropen Paul Tudor Jones (63) i et intervju med Lloyd Blankfein, direktør i banken Goldman Sachs mandag, gjengitt av bl.a. Zero Hedge og Business Insider.

- Den neste krisa blir virkelig skremmende, fordi vi ikke kommer til å ha noen stabilisatorer, sa 63-åringen, som ifølge magasinet Forbes har en formue på nærmere 40 milliarder kroner.

- Helt spinnvill

Jones ser en rekke faresignaler, ut fra et amerikansk perspektiv. Særlig realrentenivået er så lavt at han beskriver den nåværende finanspolitikken som «helt spinnvill».

LEGENDE: Paul Tudor Jones (t.h.) har legendestatus i finansmiljøet, og har en formue på rundt 40 milliarder kroner. Her under et arrangement i regi av hans veldedige stiftelse Robin Hood Foundation. T.v. NBC-nyhetsanker Brian Williams. Foto: Andrew Kelly / Reuters / NTB Scanpix
LEGENDE: Paul Tudor Jones (t.h.) har legendestatus i finansmiljøet, og har en formue på rundt 40 milliarder kroner. Her under et arrangement i regi av hans veldedige stiftelse Robin Hood Foundation. T.v. NBC-nyhetsanker Brian Williams. Foto: Andrew Kelly / Reuters / NTB Scanpix Vis mer

Investorguruen sammenlikner dagens situasjon med 1950- og -60-tallet, da den amerikanske sentralbanken førte en aktiv «manipulasjonspolitikk» for å holde renta lav. Dette førte til at investorer ble vant til det lave nivået - før markedene og økonomien ble rammet av stagflasjon (stagnasjon i veksten, kombinert med høy inflasjon).

En viktig forskjell fra den gang til nå er, ifølge Jones, at mye av «sprengstoffet» er konsentrert i derivatmarkedet, som i februar skapte «volocaust» - stor svingning i verdipapirmarkedet.

«Jeg tror 2008 var hundreårsbølgen, og det kommer neppe to slike kriser på 20 år.» Olav Chen, porteføljeforvalter

- Noen av de største finanskrisene de siste 30 åra - de er alle derivatdrevne fordi det er der all giringen (muligheten til å justere egenkapitalen) ligger, sa han.

- Kunstig høy pris

Jones mener videre at prisnivået er kunstig høyt.

- Når man ser på prisene på aktiva akkurat nå, slår det deg at dette er en pris som svært tvilsomt kommer til å holde seg, sa investoren.

Han viser til at en normal tiårsrente ligger på rundt 200 basispunkter, og at vi nå ligger på minus 30-40.

- Den normale kortsiktige realrenta er trolig på 120 basispunkter, og vi er antakelig på minus 40 akkurat nå - så rentepolitikken er helt spinnvill nå. Man skjønner at satsene ikke kan holde seg, sa Jones.

Også på lang sikt vil prisene på aktiva gå ned, spår investoren.

- Når du tar i betraktning prisene på aksjer, eiendom, alt mulig ... i det lange løp må vi tilbake til en realrente med en normaloverkurs som har eksistert de siste 250 åra. Og det betyr trolig at prisen på ressurser vil synke på svært lang sikt, sa han.

FRYKTER NEDGANGSTIDER: Verdens børstradere frykter en ny finanskrise, som den i 2008/09. Illustrasjonsfoto: Dmitri Ma / Shutterstock / NTB Scanpix
FRYKTER NEDGANGSTIDER: Verdens børstradere frykter en ny finanskrise, som den i 2008/09. Illustrasjonsfoto: Dmitri Ma / Shutterstock / NTB Scanpix Vis mer

- «Sikkerhetsnettet» brukt opp

Når Jones tror den neste resesjonen blir «virkelig skremmende» på grunn av at stabilisatorene er borte, viser han til at myndighetene allerede har brukt opp «sikkerhetsnettet».

- Vi har en finanspolitikk som vi vil uttømme veldig fort, men vi vil heller ikke ha noen fiskale (statsfinansielle) stabilisatorer. I 2000, forrige gang vi hadde 3,8 prosents arbeidsløshet, hadde vi et budsjettoverskudd på 2,5 prosent, sa han.

Programleder Blankfein brøt her inn og påpekte at man alltids kan sette sin lit til at den økonomiske veksten vokser seg så stor at den løser problemet.

- Det kunne du ha sagt til meg da Reagan var president, sa Jones lattermildt.

- Høres veldig dramatisk ut

Olav Chen, forvalter og leder for allokering og globale renter i Storebrand Asset Management, er ikke fullt så pessimistisk som Jones.

IKKE SÅ PESSIMISTISK: Porteføljeforvalter Olav Chen mener så vel USA som Norge er bedre rustet til å takle en finanskrise nå enn i 2008/09. Foto: Aleksander Andersen / NTB Scanpix
IKKE SÅ PESSIMISTISK: Porteføljeforvalter Olav Chen mener så vel USA som Norge er bedre rustet til å takle en finanskrise nå enn i 2008/09. Foto: Aleksander Andersen / NTB Scanpix Vis mer

- Det hørtes veldig dramatisk ut. Jeg tror [finanskrisen i] 2008 var hundreårsbølgen, og det kommer neppe to slike kriser på 20 år, sier Chen til Dagbladet.

Porteføljeforvalteren sier seg enig i at den amerikanske sentralbanken på sett og vis har brukt opp mange av virkemidlene de har for å demme opp for en framtidig resesjon, men:

- De har også eksperimentert med nye virkemidler, som pengetrykking og negative renter. Ja, realrenta i USA er lav, men sentralbanken kan fortsatt påvirke relative priser ved hjelp av pengetrykking, slik at man unngår en deflasjonsspiral, med produksjonsstans, større arbeidsløshet og mindre forbruk, sier han.

- Vil få en nedtur

Chen peker imidlertid på at gjeldsgraden ikke har avtatt, og at det han kaller eksotiske spareprodukter, lik girede volatilitetsprodukter (som forårsaket korreksjonen i februar) har vokst fram i det siste - et typisk faresignal.

- Vi vil få en nedtur, men den blir ikke like dyptgående som i 2008, siden myndighetene har flere virkemidler nå. Dessuten har de allerede begynt å heve renta i USA, selv om inflasjonen ligger under målet. De bygger dermed opp en buffer; dersom det blir en nedtur, kan de kutte renta og slik stimulere økonomien.

Chen er klar på at Norge også vil merke en resesjon i USA.

- Norge er såpass mye del av verdensøkonomien at dersom USA nyser, blir vi rammet. På den annen side er Norge sterkere rustet for en krise enn mange andre land. Oljeprisen har gått opp, og vi har bygd opp en buffer i form av oljefondet, som vi kan bruke ved neste korsvei, sier han.