Den norske stat vant mot krabbefiskere fra EU-land

Høyesterett har kjent det latviske fiskeselskapet SIA North Star skyldig i ulovlig fiske etter snøkrabbe utenfor Smutthullet i Barentshavet.

HØYESTERETT: Snøkrabbebossene Peteris Pildegovics og Kirill Levanidov i Sia North Star og Seagourmet i Båtsfjord tapte saken de hadde anket til Høyesterett. Foto: Christian Roth Christensen/Dagbladet
HØYESTERETT: Snøkrabbebossene Peteris Pildegovics og Kirill Levanidov i Sia North Star og Seagourmet i Båtsfjord tapte saken de hadde anket til Høyesterett. Foto: Christian Roth Christensen/Dagbladet Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Publisert
Sist oppdatert

Høyesterett har i dag fastslått at SIA North Star kan straffes for ulovlig snøkrabbefiske.

I dommen vises det til at Svalbardtraktaten gir Norge suveren rett til naturressursene. Det er etablert et forvaltningssystem der alle som ønsker å fange snøkrabber må ha tillatelse. For at dispensasjon må innvilges, må ulike vilkår være oppfylt og dette er opp til myndighetene.

De tiltalte i saken, SIA North Star, har ment at likebehandlingsprinsippet i Svalbardtraktaten er brutt.

I dommen vises det til at dersom de tiltalte hadde vært norske ville de likevel blitt straffet fordi de ikke hadde gyldig dispensasjon. Det vises også til at om norsk forvaltning strider mot folkeretten, kan dette løses med et sivilt søksmål.

Verken havressursloven, straffeloven eller Svalbardtraktaten kan forstås slik at Norge ikke kan straffe utlendinger uten dispensasjon da dette er påkrevd for alle. Kapteinen og rederiet ville blitt straffet om de var norske, heter det i dommen.

Dommen er enig med lagmannsretten i at de tiltalte kan straffes uavhengig av om Svalbardtraktaten kommer til anvendelse på snøkrabbefangst i den aktuelle området. Det avgjørende er at likebehandlingsprinsippet ikke er brutt.

Forsvarsadvokat Hallvard Østgård sier at han nå skal lese dommen før de tar en avgjørelse om de vil bringe dette videre.

- Vi er naturlig nok skuffet, sier han til Dagbladet.

Sedentær art

Høyesterett slår også fast at snøkrabba er en sedentær art, som kyststaten Norge etter folkeretten har eksklusiv rett til å utnytte.

Havrettstraktatens artikkel 77 omfatter arter som enten er ubevegelige eller ute av stand til å bevege seg uten konstant kontakt med havbunnen. Det har blitt diskutert i retten om snøkrabba er i stand til bevege seg uten å være i kontakt med havbunnen eller ikke.

Krabbas evne til å klatre, samt at den i kortere perioder kan drive med vannmassene, endrer ikke faktum at krabba av natur er avhengig av konstant kontakt med havbunnen når den skal bevege seg, heter det i dommen.

Det er første gang i historien at en høyere domstol noe sted i verden har behandlet artikkel 77 i FNs havrettskonvensjon, som blant annet omfatter kyststatens suverene rettighet over kontinentalsokkelen for å undersøke og utnytte dens naturforekomster.

- Dette er en lettelse og en særdeles viktig dom for Norge og påtalemyndigheten, sier aktor Lars Fause.

Han mener dommen gir kystvakta det juridiske verktøyet de trenger, samt at den slår fast en gang for alle at snøkrabba er en sedentær art som Norge har førsteretten på.

- Det har vært gjentatte forsøk på straffesakssporet på Svalbardtraktatens geografiske område. Denne dommen er en særdeles viktig avgjørelse, som jeg tror de vil forelese om på Universitetet i tiden framover, sier han.

- Ikke sedentær art

I Høyesterett ble saken behandlet i storkammer, med elleve dommere. Dette benyttes dersom saken er spesielt viktig, for eksempel om det er spørsmål om konflikt mellom norsk lovgivning og bestemmelser som Norge er bundet av i internasjonalt samarbeid, som domstolloven.

Forsvarsadvokat Hallvard Østgård prosederte i Høyesterett i januar på at snøkrabba ikke er å regne som en sedentær art, at den derfor ikke er å regne som en del av kontinentalsokkelen og følgelig ikke regulert av den norske forskriften om forbud mot fangst av snøkrabbe.

Statsadvokat Lars Fause har påstått at Norge har suverene rettigheter på den norske kontinentalsokkelen, også på havbunnen. I tillegg har han påstått at snøkrabbeforskriften har tilstrekkelig hjemmel i norsk lov og at snøkrabba er å regne som en sedentær art.

Assisterende regjeringsadvokat Tolle Stabell forsterket aktoratet. Han fastslo i sin sluttprosedyre at hjemmelen for straff er oppfylt i straffesaken mot det latviske rederiet Sia North Star Ltd. og den russiske kapteinen om bord på fangstfartøyet «Senator».

- Svalbardtraktaten gir ingen rett til å drive fangst, sa Stabell.

Krabbekrigen
Dagbladet har i en serie artikler avdekket omfattende sosial dumping og mulig menneskehandel på latviske, litauiske og russiske båter som kom til Norge for å fiske snøkrabbe. Mange nordmenn har tjent gode penger på virksomheten, basert på slavekontrakter i strid med EUs minstekrav. Les alle sakene her

Ble dømt

Rederiet SIA North Star Ltd. fra Latvia ble i februar i fjor dømt av Hålogaland lagmannsrett til å betale til sammen 1 350 000 kroner til den norske stat i bot, inndragning og saksomkostninger, blant annet for overtredelse av havressursloven. Kapteinen på fangstfartøyet «Senator» ble dømt til å betale en bot på 40 000 kroner.

Selskapets advokat Hallvard Østgård anket dommen til Høyesterett. Saken var til behandling i Høyesterett i oktober i fjor, men etter at forhandlingene var avsluttet kom retten til at hele saken må behandles på nytt i storkammer.

Opprinnelsen til denne straffesaken startet søndag 15. januar 2017 da fangstfartøyet «Senator» gikk ut fra Båtsfjord havn mot krabbefiskefeltet på Sentralbanken, nordøst for det såkalte Smutthullet. Det ligger innenfor norsk 200 mils økonomisk sone og innenfor det som kalles fiskevernsonen rundt Svalbard.

Kystvakta hadde «Senator» under oppsikt og et kystvaktskip gikk like etter ut til området hvor «Senator» befant seg.

16. januar bordet Kystvakta fartøyet fra Latvia for å gjennomføre kontroll. Det viste seg at mannskapet om bord hadde satt ut til sammen 13 lenker med totalt 2594 teiner for fangst av den attraktive snøkrabba.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer