- Den norske syken

De fleste økonomistudenter har lært om 'den hollandske syken'. Her kommer den 'norske syken'. Følg med Opticom, Eltek og tank.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er historien om en økonomi som ble parkert av sine handelspartnere. Økonomien var i en depresjon uten at dette ga seg særlig utslag i arbeidsløshet eller fallene produksjon. Landets problemer lå i manglende lønnsomhet og feil næringsstruktur. I stedet for å åpne landet for konkurranse og dermed stimulere til strukturelle endringer, fortsatte landet å holde på den etablerte næringsstrukturen.

Da landet begynte å få problemer, hentet det rikdom fra eksterne kilder og klarte på den måten å holde liv i den etablerte industrien.

'Disse store markedsmulighetene gjorde at konkurransen ble mild og det økonomiske system ble deretter. Den milde konkurransen kunne så lett tolereres, derfor var det lenge ingen alvorlige forsøk på å undergrave den frie konkurransen. Samtidig vennet man seg ikke til den aktpågivenhet overfor skiftninger i markedets krav som er så nødvendig når konkurransen er sterkere'.

Dette er hentet fra Francis Sejersteds bok 'Historisk introduksjon til økonomien' og omhandler hvordan Storbritannia på slutten av 1800-tallet mistet sin posisjon som verdensmakt til USA og Tyskland. Men den kunne like gjerne ha vært en beskrivelse av den norske økonomien på slutten av forrige århundre og i dag.

Storbritannia opprettholdt sin næringsstruktur ved å benytte seg av eksportmulighetene til de beskyttede koloniene sine. Den etablerte næringsstrukturen var ikke tilpasset den nye konkurransen fra Tyskland og USA og 'engelskmennene hadde en mer lettvint utvei, de opphevet eksportforbundet på maskiner slik at maskinindustrien kunne fortsette å eksportere i det gamle spor, bare med nye markeder' heter det videre i boken.

Englands lette utvei kan jo minne om oljeeksporten vår. Inntektene derfra kan opprettholde gammel næringsstruktur.

I tillegg er den norske økonomien generelt ganske skjermet for konkurranse når det gjelder tjenester. Fordi vi ligger så langt unna kontinentet og fordi så få mennesker både kan og vil komme til Norge for å ta en jobb i fantastisk jobbmarked, vil Norge slite med helt særegne problemer.

Problemene kom til syne i gårsdagens konsumpristall. Prisen på tjenester stiger i foruroligende tempo, og bare den sterke kronen, og importen fra 'koloniene' holder konsumprisene innefor anstendige nivåer.

Men når staten bidrar til å øke prisstigningen gjennom avgifter og konkurransehindrende næringspolitikk, blir det særnorsk inflasjon. Norge er, som Handelsbankens sjeføkonom Knut Anton Mork sier det, farlig nær stagflasjon. Det er det få andre land som er.

Mye av årsaken er velmenende, men farlig feil politikk. Og kanskje blir dette et tema i årets valgkamp: Staten er mer rik på oljepenger enn noen gang, og likevel tar den inn mer skatter enn folk kan tåle. Det blir ikke økt vekst av høyere skatter. Tvert imot har den rådende politikk (kontantstøtte, 'hele Norge på trygd') gitt et altfor lite tilbud av arbeidskraft, som er én av tre innsatsfaktorer i den økonomiske vekst.

Faren er at Norge blir som Storbritannia. En sinke som lever for godt av sine eksterne rikdommer.

Nightmare on Wall Street?

I månedsskiftet antydet jeg at vi kan komme til å oppleve Nightmare on Wall Street del III. Det henspilte på at de to foregående kvartalers mange resultatvarsler kunne bli gjentatt for andre kvartal. Så langt har det vært halvveis riktig. Det har kommet en del resultatvarsler, men de riktig kraftige har uteblitt. Og når Intel har sagt sitt, er vel det verste over. Men jeg minner om at det er mange dager igjen i juni, og det kom en god slump resultatvarsler i går igjen. Og da som vanlig i teknologisektoren.

Spesielt synes underleverandørene å merke tilbakegangen. Til nå har disse kunnet levere til kundene, som igjen har puttet disse på lager. Men nå bremses bestillingene fra underleverandørene, Merrill Lynch kuttet anbefalinger på en rekke kontraktsprodusenter av den grunn.

Og på Oslo Børs: Opticom

Elteks konkurrenter i USA, Power One, Peco II og Artesyn falt kraftig igjen i går. Se derfor opp for videre fall i Eltek i dag. Slik bransjen utvikler seg synes det stadig mer å gå mot en emisjon. De mange UMTS-utbyggingene i Europa, som skulle sende Elteks omsetning i været, synes stadig mer usikre. Det pågår krisemøter i EU-landene der man forsøker å komme seg ut av sine dyre forpliktelser. Og når kundene har finansielle problemer, ser det ikke lyst ut.

Følg med tankaksjer i dag. Frontline og Beregsen falt markert i går, og tankfallet fortsatte i USA på kvelden.

Følg også med Opticom. I dag skal Opticom-guru Hans Gude Gudesen snakke for nysgjerrige tilhørere på et seminar arrangert av Stocknet. Hans visjoner pleier som regel å skape begeistring. Så får vi se om visjonene noen gang materialiserer seg i konkrete produkter som fungerer...

Oslo Børs vil trolig fortsette tendensen ned fra åpning av, men en del såkalt 'bottom fishing' i aksjer som kan synes å være oversolgt (Merkantildata, Eltek m. fl) kan snu tendensen utover formiddagen.

Artikkelen er produsert i samarbeid med

Finanskanalen.no.