Den norske ulvebestanden er truet av innavl - og ulovlig snikjakt

Naturvernere vil tredoble ulvesonen og øke bestanden.

 ENSOM LEDERTISPE SØKER ALFAHANN:  Ulven dekker store geografiske avstander på jakt etter partner og revir. Foto: Baard Næss / NN / Samfoto
ENSOM LEDERTISPE SØKER ALFAHANN: Ulven dekker store geografiske avstander på jakt etter partner og revir. Foto: Baard Næss / NN / SamfotoVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Tilbake i 1845 kan det ha vært så mye som tusen ulv i Norge.

Over de neste tiårene ble opp mot 300 ulv drept årlig, noe som reduserte bestanden kraftig. Da ulven ble fredet i 1973 var den på det nærmeste utryddet.

Økt trusselbilde I 2015 står arten på rødlista over truede arter.

- For å redde ulven ønsker vi blant annet å utvide ulvesonen fra 5,5 til 14,3 prosent, sier Sverre Lundemo, rådgiver i naturmangfold, i WWF-Norge (WWF).

Sammen med Naturvernforbundet (NNV) og Foreningen våre rovdyr (FVR) satte WWF igang en underskriftskampanje for å bedre ulvens levevilkår. I oktober ble 29 141 underskrifter oversendt Regjeringen.

- Rett etterpå bikka vi 30 000, tilføyer Lundemo.

Ulv i Norge Fra ulven ble fredet i 1971 har ulvens jaktmarker blitt redusert fra å gjelde hele landet til en begrenset forvaltningssone som strekker seg fra Hedmark og sørover, mot grensa til Sverige.

I overkant av 30 ulver regnes som helnorske. Av disse igjen er tre familieflokker lokalisert i Østmarka (Oslo), Letjenna og Julussa (begge i Hedmark). I tillegg streifer rundt 40 grenseulv på begge sider av den norsk-svenske grensa med «dobbelt statsborgerskap».

Innavl I 2014 forsvant ledertispa i en ulveflokk på fire fra Østmarka. Ledertispas fravær, og mangel på en ny make, gjorde at hannen fikk valper med sin egen datter.

 GRØNN SONE:  I 2014 utgjør ulvesonen kun 5,5 prosent av norsk landareal. Illustrasjon: WWF-Norge
GRØNN SONE: I 2014 utgjør ulvesonen kun 5,5 prosent av norsk landareal. Illustrasjon: WWF-Norge Vis mer

Det var denne nye alfahunnen som ble skutt i Østmarka nylig.

Den lave bestanden og det begrensede boltringsområdet gjør innavl til en alvorlig trussel for bestanden.

- Dette er ikke sunt. Forskning viser at den lave genetiske variasjonen fører til mindre valpekull og gjør dyrene mer sykdomsutsatt, forklarer Lundemo.

I 2014 ble det født to kull med ulvevalper. Bestandsmålet er tre ynglinger hvert år.

Streifer omkring I 2014 satte en norsk ulv ny verdensrekord da den forflyttet seg over 1 050 kilometer i luftlinje fra sitt revir.

Ulven er et tilpasningsdyktig dyr, og spesielt hannen kan streife over store geografiske områder i jakten på egnet make og revir. Men så snart ulven skritter utenfor ulvesonen kan den bli målskive for lovlig lisensjakt.

Lundemo mener økt bestand og utvidet ulvesone er løsningen.

 NINAS ARK:  Nina Jensen er generalsekretær i WWF. Foto: WWF-Norge
NINAS ARK: Nina Jensen er generalsekretær i WWF. Foto: WWF-Norge Vis mer

- Ulven er like norsk som elg og tiur, og hører hjemme i vår natur. Det er naturlig at ulven går over landegrensene, for at man skal få en sunn bestand. Derfor er det bra for ulvebestanden hver gang en streifulv fra Russland etablerer seg i Norge eller Sverige, men dette skjer sjelden.

Interessekonflikt Rovviltforlikets todelte målsetting sier at det skal være rom for både beitedyr og rovdyr i Norge. På hver sin side av saken steiler miljøvernere og beitenæringa mot hverandre.

Mens beitenæringa vil svarteliste ulven, vil naturvernerne ha ulven vekk fra rødlista.

Utfordringen er å kombinere beitedyr med rovdyr. Ulven setter stadig vekk tennene i sau og rein, noe som er opprørende næringsorganisasjoner og norsk landbruk.

I juli ble flere titalls sauer tatt av ulv i grenseområdene mellom Hedmark og Sør-Trøndelag. Ifølge Retten har sauebonde Erling Birger Semmingsen ingen tro på at det går an å kombinere beitedyr og rovdyr i samme område.

- Det er «romantikk» på høyt plan å tro at det går an å ha rovdyr i samme område som det er beitedyr. Samfunnet må snart erkjenne at det ikke går an.

Et utvalg oppnevnt av Miljøverndepartementet konkluderte i oktober 2012 med at dagens ulvesone bør videreføres, men ikke utvides.

 SAUEKADAVER:  Mange sauer dør hvert år på beite i utmark. Foto: Erlend Haarberg / Samfoto
SAUEKADAVER: Mange sauer dør hvert år på beite i utmark. Foto: Erlend Haarberg / Samfoto Vis mer

- Jeg er i utgangspunktet uenig i bestandsmålet, men dersom vi fortsatt skal ha ulv bør det skje med en ulvesone. Det blir ikke bedre innenfor sona om den oppheves, sier utvalgsmedlem Kåre Gunnar Fløystad.

Presedens I april ble fem menn kjent skyldig i ulovlig ulvejakt. De skyldige ble idømt fengselsstraffer på mellom 6 og 20 måneder. I tillegg mister de retten til å jakte de neste to til fem årene. Dommene er anket.

- Ulovlig ulvejakt er alvorlig miljøkriminalitet som må slås ned på. Det koster samfunnet store summer og gjør det umulig å drive en forutsigbar forvaltning av ulv, sier Nina Jensen, generalsekretær i WWF.

Dommen fra Elverum tingrett er den første som tar utgangspunkt i at ulovlig ulvejakt er organisert kriminalitet. Dommen er derfor prinsipielt viktig og er med på å sette presedens for senere dommer.

Forskningsgruppen Skandulv, som står for det skandinaviske overvåkningsprogrammet på ulv, beregner at halvparten av all ulvedød i Norge og Sverige forårsakes av ulovlig jakt, men slik jakt er vanskelig å bevise og etterforske.

Løsning Med utgangspunkt i dagens ulvesone foreslår WWF å utvide ulvesonen i to retninger. Registreringer viser at ulv streifer til områder nord for Hedmark og, gjennom dalfører, til langt vest på sørlandet.

- Ulvebestanden trenger friskt blod! For å redusere graden av innavl bør ulv få mulighet til å vandre inn fra Russland og Finland uten overhengende fare for å bli skutt i en skadefelling, mener Lundemo.

- Jeg ser helt klart at en sone er urettferdig, men når vi først har sonen og et mål om å ha ulv, ser jeg dessverre ingen gode løsninger ved å fjerne den. Å utvide sona er å utvide problemet, og det er noe som ingen tjener på, sier Fløystad.

TRUET:  Én av trettitalls norske ulver. Foto: Tine Marie Hagelin / WWF-Norge
TRUET: Én av trettitalls norske ulver. Foto: Tine Marie Hagelin / WWF-Norge Vis mer

I henhold til naturmangfoldloven er det forbudt å utrydde arter fra Norge. Ifølge dyreorganisasjonen NOAH har Norge gjennom Bern-konvensjonen, en avtale om å verne om Europas ville dyr og planter, forpliktet seg til å beskytte ulv på norsk jord.

Lundemo mener denne forpliktelsen kan bli vanskelig å overholde om dagens bestand reduseres ytterligere.

- Det norske bestandsmålet for ulv må økes kraftig. Med dagens lave bestandstall er det vanskelig å bekjempe innavl, og ulven vil fortsette å være kritisk truet av utryddelse.

Med flere ulv øker også muligheten for lovlig jakt.

Ulvene i Norge og Sverige var opprinnelig en del av en større. sammenhengende bestand fra Finland og Russland. I dag er ulvene i Skandinavia i praksis isolert fra resten, og det snakkes derfor ofte om en skandinavisk bestand.

I et debattinnlegg i Dagbladet mener skribenten at Norge ikke har noen forpliktelser i forhold til ulven ettersom dagens norske ulv egentlig er en russisk innvandrer.

 NYTT FORSLAG:  Naturvernerne ønsker å utvide ulvesonen til 14,3 prosent for å ivareta ulvebestanden. Illustrasjon: Miljødirektoratet
NYTT FORSLAG: Naturvernerne ønsker å utvide ulvesonen til 14,3 prosent for å ivareta ulvebestanden. Illustrasjon: Miljødirektoratet Vis mer

- En skandinavisk ulvestamme finnes ikke. Dette har vært miljøsidens bedrag i lang tid. I Norge bestyrer vi i dag en innavlet ulvestamme som er adskilt fra sine artsfrender i Russland. Den russiske ulvestammen er derimot ikke truet, men svært livskraftig, mener skribenten.

Nordmenn flest er for ulv En undersøkelse gjort av Norsk institutt for naturforskning (Nina) viser at under 20 prosent av nordmenn mener ulvebestanden bør reduseres. Nesten 40 prosent mener bestanden bør økes.

Med tanke på at halvparten av all ulvedød skyldes ulovlig jakt, er mennesker langt farligere for ulven enn omvendt.

For å finne sist registrerte tilfelle av ulv som tok livet av et menneske må vi tilbake til starten på 1800-tallet.

- Ulven er sky og redd, som oftest frykter ulven så fort den får ferten av folk. Selv om den skal respekteres, utgjør den ingen reell fare for mennesker, sier Lundemo.

Basert på Regjeringens innstilling er Stortinget ventet å ta en beslutning om ny ulvesone og bestandsmål på nyåret.

Ulv, ulv eller ikke ulv?