Den økonomiske veksten i Norge bremser opp

BNP-veksten mye lavere enn ventet i 2. kvartal.

LAVERE VEKST ENN VENTET:  Den underliggende veksten i fastlandsøkonomien ligger langt under trendveksten. Foto: ERLING HÆGELAND/Dagbladet
LAVERE VEKST ENN VENTET: Den underliggende veksten i fastlandsøkonomien ligger langt under trendveksten. Foto: ERLING HÆGELAND/DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Hegnar.no): BNP totalt økte med 0,8 prosent fra 1. til 2. kvartal 2013. Det var lavere enn ventet. I følge Reuters var det ventet en vekst på 1,0 prosent.

Petroleumsvirksomhet økte klart i 2. kvartal, mens utenriks sjøfart trakk ned. Samlet økte petroleumsvirksomheten med utenriks sjøfart med hele 3,5 prosent.

Fastladet bremser opp BNP Fastlands-Norge økte med langt mer moderate 0,2 prosent i 2. kvartal 2013, mot 0,6 prosent i 1. kvartal, ifølge foreløpige, sesongjusterte fastpristall. I følge Reuters var det ventet en vekst på 0,7 prosent.

Industriproduksjonen økte markert i 2. kvartal, men denne oppgangen ble motvirket av nedgang i annen vareproduksjon og svak vekst for tjenesteytende næringer, melder SSB.

Konjunkturoppgangen etter finanskrisen ser dermed ut til å ha tatt en pause. Fra 3. kvartal 2012 til 2. kvartal 2013 økte BNP Fastlands-Norge med en årlig rate på bare 1,2 prosent.

Den underliggende veksten i fastlandsøkonomien har i disse tre kvartalene samlet dermed vært lavere enn trendveksten som SSB anslår til om lag 2,5 prosent.

Industriproduksjonen økte Rekordhøyt aktivitetsnivå i maskinindustrien bidro til at industriproduksjonen økte med 2,6 prosent. Det var særlig verksteds- og skipsindustrien som bidro til veksten i 2. kvartal, med en oppgang på 4,9 prosent.

Annen vareproduksjon gikk imidlertid ned med 1,2 prosent i 2. kvartal, hovedsakelig som følge av nedgang i kraftproduksjonen og i bygge- og anleggsvirksomhet. Også akvakultur og jordbruk bidro negativt, mens tradisjonelt fiske økte noe, ifølge ferske tall fra SSB.

Lavere privat forbruk Husholdningenes konsum økte med 0,1 prosent i 2. kvartal, mens varekonsumet falt med 0,2 prosent, mot en økning på hele 1,8 prosent i kvartalet før.

Mye av nedgangen kan forklares ved nedgang i bilkjøp og elektrisitetsforbruk. Nedgangen i bilkjøpene kom imidlertid etter meget sterk vekst i 1. kvartal.

Tjenestekonsumet økte med 0,6 prosent i 2. kvartal, mot 0,4 prosent i de to foregående kvartalene.

Vi bruker mye ute Etter å ha økt sterkt i lang tid var nordmenns konsum i utlandet bare 0,3 prosent høyere i 2. kvartal enn i 1. kvartal.

Utenlandskonsumet var i underkant av 6,5 prosent høyere i første halvår 2013 enn i første halvår 2012, fremgår det i den en ferske BNP-rapporten fra SSB.

Svakere krone Nyheten som ble sluppet klokken 10:00 har ført til betydelige utslag i valutamarkedet.

Dollar, euro og pund har styrket seg med 1,0-1,3 prosent.

Nå koster én euro 8,00 kroner, etter å ha vært nede i 7,89 tidligere på dagen. Dollaren står i 5,98 og pundet i 9,37.