Den typiske overgriperen:

Forskere deler overgripere inn i seks ulike typer. Slik er de typisk mannlige og kvinnelige overgriperne:

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den innadvendte, ensomme og nervøse

Den ene typen mannlige overgripere preges av innadvendthet, overbeskyttelse, ensomhet og nervøsitet. Han kan også kalles kjærlighetssøkende. Han søker å tilfredsstille sitt eget behov for ømhet og nærhet gjennom seksuelle overgrep mot det barnet han mener å gi omsorg. Dette setter imidlertid ingen grense for hvilken smerte han er villig til å påføre barnet gjennom sine handlinger.

Den altomfattende seksualiserende

Typisk for denne mannlige overgriperen er at han er overopptatt av sin egen seksualitet. Slike menn har en utpreget og ofte påfallende tendens til å seksualisere de relasjonene de har til mennesker. Veldig ofte finner de en seksuelt betont kommentar til de mest dagligdagse hendelser. Hensikten til denne typen overgriper oppleves av ham selv som positivt. Overgrepene er noe som gjøres i samhandlingen med barn, som uttrykk for at man bryr seg.

Den aggressive og kontrollerende

Den tredje typen mannlige overgripere er aggressiv, kontrollerende og tyrannisk. Denne typen bruker de seksuelle overgrepene som uttrykk for makt, kontroll, hevn og straff. Overgrepene kan utføres med vold og ledsages av trusler om vold. Overgrepene kan brukes som straff av barnet eller andre han ønsker å ramme.

Den fiendtlige og voldelige

Denne typen blant de mannlige overgriperne er den farligste. Han er fiendtlig, voldelig og kan utføre overgrepene i blindt raseri. Volden kan ha livstruende karakter.

Kjærlighetssøkende kvinner

En mor som lever ensomt og isolert, alene med sitt lille barn, kan bruke nærkontakten med barnet til sin egen seksuelle tilfredsstillelse. Det samme kan kvinner som utnytter unge gutter (egne eller andres) til egne seksuelle behov. Disse kvinnelige overgriperne kan sammenliknes med de såkalt kjærlighetssøkende mannlige overgriperne.

De tyranniske og voldelige

Den andre gruppa av kvinnelige overgripere gjør det sammen med en mann eller andre kvinner. Fellestrekk for disse er at de misbruker barn de har omsorg for, enten egne eller som barnepasser. Overgrepene kan være voldelige og er å sammenlikne med de tyranniske og dominerende mannlige overgriperne. Kilde: «Seksuelle overgrep mot barn» av cand.psychol. Anne Poulsson.