FAMILIETID: Anna Louisa (2) har endelig fått pappa Kjell Ingolf Ropstad hjem etter to ukers isolasjon på Hadeland under krevende regjeringsforhandlinger. Lørdag ettermiddag ble benyttet til en etterlengtet tur i akebakken ved Akerselva. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet
FAMILIETID: Anna Louisa (2) har endelig fått pappa Kjell Ingolf Ropstad hjem etter to ukers isolasjon på Hadeland under krevende regjeringsforhandlinger. Lørdag ettermiddag ble benyttet til en etterlengtet tur i akebakken ved Akerselva. Foto: Christian Roth Christensen / DagbladetVis mer

- Den uttalelsen burde Støre ha spart seg for

Kjell Ingolf Ropstad mener yppersteprest-kommentaren til Ap-lederen i partilederdebatten var for drøy.

Vårt Land, avisa som står KrF nærmest, karakteriserer på lederplass Kjell Ingolf Ropstads utsagn som en tabbe, da han under partilederdebatten torsdag kveld uttalte at en kvinne som klarer å bære fram ett barn, bør klare å bære fram to:

«Etterpå tok han selvkritikk for ordvalget, men skaden er langt på vei uopprettelig: For mange kvinner var dette en demonstrasjon av at Ropstad ikke forstår hva saken handler om», skriver Vårt Land.

- Er du overrasket over reaksjonene på kommentaren din?

- Jeg skjønte vel med en gang jeg hadde sagt det at det var upresist. Hadde jeg hatt fri taletid i debatten, så hadde jeg nok prøvd å utfylle det, sier Kjell Ingolf Ropstad til Dagbladet i en pause i akebakken ved Vulkan, der han nyter lørdagen sammen med familien.

KREVENDE: - Seinest dagens angrep på bioteknologi viser at det ville vært krevende å få til i en mindretallsregjering med Ap, sier KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet
KREVENDE: - Seinest dagens angrep på bioteknologi viser at det ville vært krevende å få til i en mindretallsregjering med Ap, sier KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet Vis mer

- Jeg var mer overrasket over stemningen i debatten. Dette var jo noe Arbeiderpartiet styrte selv under det samme lovverket. Hvis det var så forferdelig, så burde jo de rødgrønne ha endret loven og åpnet opp for tvillingabort. Det gjorde de aldri. Men jeg burde uansett ha formulert meg på en annen måte. Mitt poeng var at når du er gravid og har et sterkt ønske om å bære fram ett barn, så burde vi som samfunn klare å legge til rette slik at du ser muligheten for å bære fram to.

UTSPILL: Et utspill om tvillingaborter under torsdagens partilederdebatt skapte furore på internett. Video: NRK Vis mer

Står for det samme

- Jonas Gahr Støre hevdet at du grep inn som en politisk yppersteprest...

- Den uttalelsen burde Støre ha spart seg for. Sånne begreper bør vi ikke bruke om hverandre. Jeg står for den samme politikken som da de styrte, sier Kjell Ingolf Ropstad.

Han mener at kritikken fra opposisjonen etter at regjeringsplattformen ble lagt fram seint torsdag kveld var forutsigbar.

- Kunne KrF oppnådd like stort gjennomslag ved å vende dere til Jonas i stedet for til Erna?

- Jeg mener at debatten har vist at det ikke er mulig. Seinest dagens angrep på bioteknologi viser at det ville vært krevende å få til i en mindretallsregjering med Ap. Selv om vi hadde vunnet fram mot Ap, hvem skulle vi så fått støtte av i Stortinget? Ap var også mot økning i barnetrygden, og nå får vi til et nytt løft på 7200 kr som er jeg veldig stolt av. Det betyr mye for mange familier og ikke minst for barn som vokser opp i fattigdom, sier Kjell Ingolf Ropstad.

Likeverdig liv

KrFs forhandlingsleder forteller til Dagbladet at han er veldig godt fornøyd med gjennomslaget partiet hans har fått i kampen for et samfunn med mangfold og plass til alle.

- Selv om debatten i media har dreid seg mye om abort, så handler det jo om mye mer enn det. De tiltakene vi har fått gjennom likeverdsreformen, for eksempel en lovfestet rett til koordinator som skal kjempe fram alle rettighetene.

- Eller få hjelp under svangerskapet dersom du får vite at barnet kan ha spesielle behov. Eller brukerstyrt personlig assistent, som gjør at du kan leve et likeverdig liv med andre. Alle disse tiltakene mener jeg vil bety veldig mye for menneskeverdet. Når det gjelder tvillingabort, så undrer det meg at en endring i praksis slik den var i 2015 skaper så mye kontrovers, sier Kjell Ingolf Ropstad.

MÅ HA TRE: Kjell Ingolf Ropstad mener at statsminister Erna Solberg må gi KrF tre statsråder hvis han skal bli fornøyd. Her i akebakken sammen med datteren Anna Louisa (2). Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet
MÅ HA TRE: Kjell Ingolf Ropstad mener at statsminister Erna Solberg må gi KrF tre statsråder hvis han skal bli fornøyd. Her i akebakken sammen med datteren Anna Louisa (2). Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet Vis mer

Stort rødt flertall

- Du kom ut fra landsstyremøtet i KrF med et knapt flertall på 19 mot 17...

- Jeg hadde håpet at vi skulle klare å gå mer samlet inn i regjering. Men gitt forutsetningene, og folk sier at dette var det beste vi kunne oppnå, men likevel ville gå til Arbeiderpartiet. Da er det greit, de synes det. Men landsmøtet pekte i en annen retning. Derfor var jeg veldig glad for at flertallet i landsstyret faktisk fulgte opp det.

Ropstad ønsker ikke å kommentere påstander i media om at Knut Arild Hareide ledet an i en politisk omkamp under landsstyremøtet.

- Delegatene fikk anledningen til å lese plattformen og argumentere for og imot. Jeg er glad det endte med at de sa ja.

- Trodde du flertallet skulle bli større?

- Ja, jeg må jo innrømme det. Jeg visste at det var et ganske stort rødt flertall i landsstyret, men hadde håp om at flere hadde bøyd seg for landsmøtevedtaket etter å ha blitt forelagt en plattform med 3000 kvoteflyktninger, et rekordhøyt nivå. Da de rødgrønne styrte lå antallet på 1000. Klimapolitikken er offensiv og ambisiøs, ikke minst når det gjelder grønt skatteskifte. I landbruks- og fiskeripolitikken er det nesten KrFs program som nå ligger i regjeringsplattformen. Totalen ble veldig bra når en ser på skremslene mot å gå i regjering med Fremskrittspartiet.

- Glad Knut Arild bidrar

- Likevel melder KrF-ere seg nå ut av partiet...?

- Jeg skulle selvsagt ønske at alle ble med videre, men for noen er dette et stort sprang. Samtidig kommer det nok noen innmeldinger også. Men dette har vi vært forberedt på. Jeg håper at de fleste velger å se hvilken politikk den nye regjeringen kommer til å føre, og hvilket gjennomslag KrF får. For med fire prosent oppslutning kan vi ikke regne med å styre alt.

- Hvordan synes du Knut Arild Hareide har opptrådt underveis i prosessen?

- Jeg er glad for at han bidrar til å holde partiet samlet og at han oppfordrer medlemmene til å bli. Vi har hatt en fin dialog hele veien. Knut Arild har kommet med gode innspill. Det spesielle er jo at vi har vært i regjeringsforhandlinger uten partilederen, fordi han selv ikke ville være med. Men vi har hatt jevnlige samtaler. I politikken kan man være uenige, men likevel være venner og ha det kjekt sammen. Likevel er det ekstra spesielt å være så uenige internt i samme parti.

HARDT: Kjell Ingolf Ropstad forteller at det var hardt å være borte fra familien i de fjorten dagene forhandlingene på Gran varte. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet
HARDT: Kjell Ingolf Ropstad forteller at det var hardt å være borte fra familien i de fjorten dagene forhandlingene på Gran varte. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet Vis mer

Forstår skuffelsen

- Hva tenker du nå om kritikken om at dere ble lokket inn i forhandlinger med forhåpninger om å endre abortloven?

- Jeg har forståelse for at folk er skuffet. Selv om vi jo faktisk får endringer i abortloven er jeg lei meg fordi vi ikke fikk til å fjerne paragraf 2c. Samtidig har jeg hele tida vært tydelig på at det var en mulighet for å få det til. Vi klarte ikke å innfri. Men i tillegg til tvillingabort, bioteknologi og viktige tiltak for familier med spesielle behov fikk vi også til at et offentlig utvalg skal se på hvordan vi kan skape et samfunn med rom for annerledeshet og mangfold. Det kan bety mye for den offentlige samtalen og i møte med den teknologiske utviklingen.

Tore Storehaug

- Hadde du vunnet gjennom på det ekstraordinære landsmøtet i november hvis ikke Erna og du hadde løftet abort opp på dagsordenen?

- Det er vanskelig å spekulere i, men jeg tror ikke at de gjennomslagene vi nå har fått i regjeringsplattformen ville vært mulig uten.

...at abort ble et tema?

- Nei, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror i hvert fall ikke at det hadde vært mulig å få det til med den andre siden. Folk var redde for at vi ikke ville få gjennomslag på andre felt på grunn av abortspørsmålet. Det har vi motbevist. Barn, kristne verdier, miljø og fattigdomsbekjempelse. Resultatet ble så godt at vi i delegasjonen ikke var i tvil om å anbefale. Jeg synes det er et kvalitetsstempel når vår klimapolitiske talsperson Tore Storehaug, som er opptatt av distriktene og familiepolitikk, mener plattformen er god. Det kostet for Tore å stemme med oss etter å ha vært tydelig på det motsatte standpunktet under landsmøtet.

- Den nye regjeringen presenteres trolig tirsdag. Hvor mange statsråder må du ha for å bli fornøyd?

- Minst tre.

IKKE EN VELGERMAGNET: Kjell Ingolf Ropstads uttalelse på partilederdebatten underbygger den trolig kommende partilederens image, som ikke vil være en velgermagnet for KrF, mener Dagbladets politiske redaktør Geir Ramnefjell. Video: Marie Røssland Vis mer