Den vanskelige oppgaven

I landet som renner over av melk og honning, er det fortsatt noen som står i den økonomiske skyggen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I sommer gruer mange barn fra fattige familier seg til første skoledag og stiloppgaven om hva de gjorde i ferien. Før valgkampen skyves ansvaret rettmessig over på politikerne, men du og jeg har også en forpliktelse til å sørge for at disse barna har noe å fylle stilene sine med.

Sommerferien er for de fleste barn i Norge forbundet med varme og bekymringsløse dager, men selv i de mest solrike deler av landet vårt finnes det skygge. Det foreligger flere undersøkelser om fattige barn i Norge. Econ presenterte et nøkternt materiale i Sosial Puls 2001, der de anslo tallet til å være ca. 20 000 som lever under en definert fattigdomsgrense i en periode på over 10 år. Tallet kan diskuteres. Forskere og organisasjoner er imidlertid enige om at det er flere tusen barn i Norge som holdes utenfor fellesskapet på grunn av svak økonomi og en utsatt sosial situasjon. Det er ikke akseptabelt at vårt velferdssystem har et sikkerhetsnett med for store masker for disse barna.

Senk terskelen

Vi må kunne forvente at Stortinget sikrer trygge sosiale rammevilkår for alle og avskaffer dyre egenandeler på leirskoler og andre aktiviteter. Offentlige og frivillige organisasjoner må samarbeide for å åpne dører, senke terskler og invitere alle med. Vi må alle ta ansvar for at ikke høye deltakeravgifter ekskluderer dem som daglig må vurdere hvilke regninger de har råd til å betale.

Tilstandsrapporten Sosial Puls 2001, som Econ utarbeidet for Røde Kors, viser at en tredjedel av oss kjenner eller vet om barn som kommer fra familier som ikke har råd til å la dem delta i aktiviteter arrangert av skole, idrettslag og andre foreninger. Vi kan ikke som naboer klage over manglende politisk engasjement uten selv å engasjere oss i disse barnas situasjon. Gjennom tiltak og tilbud som virker små og ubetydelige for oss, kan vi gjøre noe for noen. Inkludere betyr å invitere - på hytta, på tur i skogen, til badestranden, på kino eller på aktiviteter du likevel har planlagt i sommer.

Ønsker å hjelpe

Sett bort fra voldsproblematikken er det ikke noe annet innsatsområde som engasjerer nordmenn mer enn fattige barn. 43 prosent av befolkningen kunne ifølge Sosial Puls tenke seg å gjøre en innsats for barna som blir stående på utsiden av det norske velferdssamfunnet. Norges Røde Kors har forpliktet seg til å gi denne delen av befolkningen en anledning til å hjelpe. Å nå fram til og engasjere dem som ønsker å gjøre noe, er en av de høyest prioriterte oppgavene.

Like fullt finnes det rikelig med eksempler på at det allerede er anledning til hjelpe. I sommer har blant annet flere lokale Røde Kors-foreninger ferietilbud for økonomisk vanskeligstilte barnefamilier og andre som trenger en sommerferieopplevelse. I tillegg er Barn og unges kontakttelefon bemannet i hele sommer for alle barn som ønsker å snakke om små og store problemer.

Stigmatisering

Når solskinnet faller på andre, er det ekstra kaldt å stå i skyggen. Aldri før har så mange nordmenn hatt det så økonomisk romslig, og aldri før har så mange barn hatt et så godt grunnlag for et sommerferieresymé. Dette gjør det bare kjøligere for dem som står utenfor. Å bedre situasjonen for fattige uten å stigmatisere dem har dermed også blitt en vanskeligere oppgave. Hjelp fra enkeltpersoner kan oppleves mindre dramatisk enn statlige prosjekter og tiltak.

Politikerne har blitt varslet. De vet hva de har å gjøre. For mange barn er fortellingen om hva de gjorde i sommerferien tung å skrive. Kanskje hadde det klokeste vært å droppe den. Vår oppfordring går uansett til det sosiale kontaktnettet, foreninger og organisasjoner rundt Norges minoritet av fattige: Gi barna et innhold til høstens vanskeligste stiloppgave.