Denne 60-sona kan være ulovlig

Miljøfartsgrensene kan være fastsatt uten tilstrekkelig lovhjemmel.

OMSTRIDT: Det er uvisst hvorvidt miljøfartsgrensene er lovlige. Foto: Morten Holm/Scanpix
OMSTRIDT: Det er uvisst hvorvidt miljøfartsgrensene er lovlige. Foto: Morten Holm/ScanpixVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Miljøfartsgrenser på norske veier kan være fastsatt uten at det er tilstrekkelig lovhjemmel for et slikt tiltak.

Tvilen om lovligheten av å praktisere miljøfartsgrenser går fram av et brev Statens vegvesen nylig har skrevet til Samferdselsdepartementet, med oppfordring til departementet om å vurdere «hjemmelsgrunnlaget».

Det er Politidirektoratet som først har tatt opp dette spørsmålet i forbindelse med et utredningsarbeid som pågår i samarbeid mellom Statens vegvesen og politiet.

Problemer for politiet En arbeidsgruppe med representanter for disse etatene har utarbeidet et forslag til nye kriterier for fastsettelse av særskilte fartsgrenser fra 60 til 100 km/t.

I brevet til Samferdselsdepartementet siterer Statens vegvesen en merknad der Politidirektoratet opplyser at håndhevingen av eksisterende miljøfartsgrenser har skapt problemer for politiet.

Politidirektoratet mener at før ordningen med miljøfartsgrenser utvides, bør det foretas en juridisk avklaring av hvorvidt veitrafikkloven gir hjemmel for å fastsette fartsgrenser som er begrunnet i miljøvernlovgivningen.

Kan man bøtelegges? Politidirektoratet mener at det også bør avklares med påtalemyndigheten hvordan bøtelegging og tap av førerrett skal håndheves når begrunnelsen er miljøhensyn og ikke er hensynet til trafikksikkerheten.

Riksadvokaten har støttet politiets ønske om en avklaring, opplyser Statens vegvesen. (NTB)