Bistand og befolkningsvekst

Denne grafen viser at Tybring-Gjedde tar feil når han sier at redusert barnedødelighet fører til befolkningsvekst: - Kunnskapsløst

Professor Hans Rosling tilbakeviser Christian Tybring-Gjeddes påstand.

MOTBEVISER TYBRING-GJEDDE: Denne grafen, utviklet av professor Hans Rosling og Gapminderworld, viser at redusert barnedødelighet henger sammen med en reduksjon i antall barn per kvinne. Den vertikale aksen viser barnedødelighet og den horisontale aksen viser antall barn per kvinne. Grafikk: Gapminderworld.
MOTBEVISER TYBRING-GJEDDE: Denne grafen, utviklet av professor Hans Rosling og Gapminderworld, viser at redusert barnedødelighet henger sammen med en reduksjon i antall barn per kvinne. Den vertikale aksen viser barnedødelighet og den horisontale aksen viser antall barn per kvinne. Grafikk: Gapminderworld.Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): - Det er komplett feil det han sier, og det vitner om kunnskapsløshet, sier Hans Rosling, lege og professor i internasjonal helse ved Institutt for folkehelsevitenskap ved Karolinska institutet, til Dagbladet.

Han har nettopp fått referert Christian Tybring-Gjeddes (Frp) utsagn på Dagsnytt 18 torsdag.

Etter at Anniken Huitfeldt (Ap) og Hilde Frafjord Johnsen hadde argumentert for at én prosent av det norske statsbudsjettet burde gå til bistand, blant annet med henvisning til at bistand har halvert både barnedødeligheten, antall som er underernært og antall uten rent drikkevann, svarte Tybring-Gjedde følgende:

KRITISK TIL BISTAND: Stortingsrepresentant for Frp, Christian Tybring-Gjedde, mener den norske bistanden ikke fungerer, blant annet fordi mottakerlandene blir avhengige av støtten. Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet
KRITISK TIL BISTAND: Stortingsrepresentant for Frp, Christian Tybring-Gjedde, mener den norske bistanden ikke fungerer, blant annet fordi mottakerlandene blir avhengige av støtten. Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet Vis mer

- Selvfølgelig vil mange flere overleve hvis du putter mat i munnen på dem og redder dem fra spedbarnsdødelighet. Det gjør at befolkningen øker, og du trenger enda mer bistand. Så sier du at man ikke kan argumentere for at disse menneskene skal dø, selvsagt kan vi ikke det, men hvis landene blir gradvis mer avhengig av bistand, så kommer det enda flere folk, vi må redde flere og flere. Da er ikke 1 prosent nok, da må vi har fem prosent. Poenget er at landene må klare seg selv, sa Tybring-Gjedde.

- Stor provokasjon

Utspillet kom i forbindelse med en debatt om det historiske bistandsforliket som sikrer at framtidige regjeringer må gi minst én prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI) i bistand. De eneste som sto utenfor forliket var Høyre og Frp.

I Dagsnytt 18 argumenterte Tybring-Gjedde imot, blant annet med henvisning til at man ikke klarer å måle effekten av norsk bistand. Og altså at redusert spedbarnsdødelighet fører til befolkningsvekst og økt avhengighet av bistand.

SVARER TYBRING-GJEDDE: Professor Hans Rosling tilbakeviser påstanden om at redusert barnedødelighet fører til befolkingsvekst. Foto: Henrik Montgomery / TT / NTB Scanpix
SVARER TYBRING-GJEDDE: Professor Hans Rosling tilbakeviser påstanden om at redusert barnedødelighet fører til befolkingsvekst. Foto: Henrik Montgomery / TT / NTB Scanpix Vis mer

Anniken Huitfeldt svarte at Tybring-Gjedde tok feil, og at vaksineprogrammet viser at når flere barn overlever de første årene, så går fødselsraten ned.

Det avviste Tybring Gjedde:

- Dette er en stor provokasjon, fordi du ikke har gjort leksa di. Verdens befolkning går fra sju til 10 milliarder i 2050. Det er ene og alene i Asia, Afrika og Midtøsten, sa han.

- Komplett feil

Men Hans Rosling, som også har vært med på å grunnlegge Gapminder - en uavhengig stiftelse som basert på fakta jobber for en bærekraftig utvikling - tilbakeviser Gjeddes argumentasjon kontant.

- Det er riktig at verdens befolkning øker, men antall barn på jorda har derimot sluttet å øke. Det som kommer til å øke, er antall voksne. Han tar altså komplett feil, sier Rosling til Dagbladet.

Han trekker fram Bangladesh som et illustrerende eksempel. Landet har siden 1974 mottatt over tolv milliarder norske bistandskroner fra Norge, og er dermed det fjerde største mottakerland av norsk bilateral bistand gjennom tidene, ifølge Norad.

Etter at landet løsrev seg fra Pakistan i 1972, så har barnedødeligheten gått fra 20 prosent og ned til 5 prosent. Samtidig har antall barn per kvinne blitt redusert fra sju til to barn.

- Norsk bistand har spilt en viktig rolle her, sier Rosling.

Eldre har skylda

Den totale befolkningen i Bangladesh kommer likevel til å øke framover, men det er da altså på grunn av en økende gruppe middelaldrende og eldre.

- Antall barn har sluttet å øke, antall unge har sluttet å øke, men antall middelaldrende øker og det vil etterhvert også antall eldre gjøre. Men Bangladesh kommer til å slutte å øke i 2050, sier Rosling.

Riktignok øker antall barn i afrikanske land, men det blir kompensert av den store nedgangen i Asia, forteller Rosling.

- Årsaken er at de ligger 40 år etter Asias utvikling.

Rosling trekker fram Etiopia som et annet eksempel. Etter krigen i 1990 hadde de en barnedødelighet på 20 prosent og det ble født sju barn per kvinne.

- I dag har de en barnedødelighet på seks prosent, og det fødes 4,3 barn per kvinne. I dag er Etiopia som Bangladesh var i 1993. Men Afrika er på rett vei. Noen steder går utviklingen like raskt som i Asia, andre steder går det noe saktere.

- Stopper vekst

- For å oppsummere, stemmer det som Tybring Gjedde sier at bistand fører til befolkningsvekst?

- Nei, bistand stopper befolkningsveksten.

- Fører befolkningsvekst til økt behov for bistand?

- Nei, det fører til et økt marked for norske og svenske produkter og kunder.

- Fører bistand til at mottakerlandet blir stadig mer avhengig?

- Om man driver feil type bistand, så stemmer det. Gjør man det riktig, så stemmer det ikke.

- Effektiv bistand

Og her er Rosling ved et sentralt punkt. Bistand må treffe på flere ulike områder dersom det virkelig skal ha en stor effekt.

- Norsk bistand har for eksempel vært svært effektiv. Den motvirker barnedødelighet og legger til rette for utdanning av kvinner. Dette virker sammen Når mamma kan lese, får mulighet til arbeid og for medisinsk oppfølging, så reduseres barnedødelighet og vekst i antall barn.

Men det er også avhengig av hvordan landet som mottar bistand styres. For som Rosling sier:

- Dersom landet har en gal leder, da er det veldig vanskelig å få bistand til å fungere.

- Skaper avhengighet

Konfrontert med Roslings kritikk, svarer Tybring-Gjedde at Rosling bare er én forsker, og at mange er uenige med ham.

- Men Rosling slår fast at din påstand om at redusert barnedødelighet fører til befolkningsvekst er faktisk feil?

- Han har sikkert delvis rett i det. Men det er en logisk brist i argumentasjonen hans, for økningen fra sju til ti milliarder mennesker kan ikke utelukkende skyldes den middelaldrende og eldre generasjonen. Behovet for bistand vil uansett bli større. Og funksjonen til bistand kan ikke være å legge til rette for avhengighet, da har man ikke lykkes.

For å underbygge sin bistandskritikk viser Tybring-Gjedde også til en artikkel i Sunday Times om en intern EU-rapport.

Rapporten skal ifølge kilder avisa har snakket med slå fast at 11,5 milliarder pund av EUs totale bistandsbudsjett på 23 milliarder pund, enten er kraftig forsinket eller har ikke oppnåd det ønskelige målet.

- Hver andre euro EU bruker på bistand oppnår ikke det som var målet, sier en kilde til avisa.

- Ikke mitt ansvar

EU-kommisær for Internasjonalt samarbeid og utvikling i Juncker-kommisjonen, Neven Mimica, har imidlertid svart at den interne rapporten kun gir et «øyeblikksbilde» av pågående prosjekter, og at konklusjonene som er framholdt i media ikke stemmer.

Når Dagbladet gjør Tybring-Gjedde oppmerksom på svaret fra Mimica, sier han at han kun forholder seg til det som er tilgjengelig informasjon.

- Om media har tolket det feil eller ikke, er ikke mitt ansvar. På samme måte bruker Rosling tall fra Bangladesh. Det kan også gjelde flere land, men jeg har ikke sett en slik entydig sammenheng i andre land, sier Tybring-Gjedde, og legger til:

- Mitt hovedpoeng i debatten er at befolkningsantallet vil stige fra sju til ti milliarder i 2050 ifølge FN, og at verdens befolkning er mer avhengig av bistand i dag enn før. Jeg ønsker at folk skal klare seg selv, og så skal vi hjelpe dem et skritt på veien.