- NØDHJELP TIL POLEN: «Alle gjør det jo», argumenterer flere av informantene i Fafos nye rapport, der det blant annet kommet fram at byggebransjen er spesielt utsatt for svart arbeid.. Andre argumenterer med at man kan tenke på det som «nødhjelp til Polen». Personen på bildet har ingenting med artikkelen å gjøre. Foto: NINA HANSEN/Dagbladet
- NØDHJELP TIL POLEN: «Alle gjør det jo», argumenterer flere av informantene i Fafos nye rapport, der det blant annet kommet fram at byggebransjen er spesielt utsatt for svart arbeid.. Andre argumenterer med at man kan tenke på det som «nødhjelp til Polen». Personen på bildet har ingenting med artikkelen å gjøre. Foto: NINA HANSEN/DagbladetVis mer

Derfor betaler nordmenn svart

Nordmenn som kjøper svart arbeid risikerer lite, viser ny rapport.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): - Denne rapporten avdekker en sviktende samfunnsmoral i brede lag av befolkningen, sier næringspolitisk direktør i Norsk Teknologi, Tore Strandskog, til Dagbladet.

I en ny Fafo-rapport, «Privatmarkedet i byggenæringen: Usynlig arbeidsmarked i de tusen hjem», kommer det fram at bedriftseiere mener andelen svart arbeid øker dramatisk. Rapporten er skrevet av forskerne Rolf K. Andersen, Line Eldring og Johan Røed Steen.

- Mer svart arbeid 1099 medlemsbedrifter i Byggenæringens Landsforening (BNL) og 414 medlemsbedrifter i Norsk Teknologi har deltatt i undersøkelsen, og resultatet er nedslående. Nesten en tredjedel (28 prosent) av bedriftslederne mener det har blitt mer svart arbeid i deres bransje de siste fem åra. Spesielt gjelder dette maler- og byggtapetseringsbedrifter, hvor hele 60 prosent mener at det har blitt mer svart arbeid.

- Denne rapporten er ramsalt lesning, og viser hvor alvorlig situasjonen har blitt, sier direktør i BNL, Jon Sandnes, til Dagbladet.

- Går i oppløsning September 2013 skrev Dagbladet at markedet for oppussing er i ferd med å «gå i oppløsning for seriøse bedrifter». For mens markedet økte med nesten ti milliarder, oppga halvparten av bedriftene at omsetningen i privatmarkedet «er omtrent uendret de siste fem årene».

Og nordmenn har få skrupler med å kjøpe håndverkstjenester svart. I rapporten presenterer Fafo intervjuer med kjøpere av svart arbeid.

Flertallet hadde høy utdanning, blant annet deltok en arkitekt og en jurist. Få var «plaget av dårlig samvittighet».

- Alle gjør det jo «Alle gjør det jo», argumenterer noen. Andre argumenterer med at man kan tenke på det som «nødhjelp til Polen».

- RAMSALT LESNING: - Denne rapporten er ramsalt lesning, og viser hvor alvorlig situasjonen har blitt, sier direktør i BNL, Jon Sandnes, til Dagbladet.  Foto: CHRISTIAN ROTH CHRISTENSEN/DAGBLADET
- RAMSALT LESNING: - Denne rapporten er ramsalt lesning, og viser hvor alvorlig situasjonen har blitt, sier direktør i BNL, Jon Sandnes, til Dagbladet. Foto: CHRISTIAN ROTH CHRISTENSEN/DAGBLADET Vis mer

«Uten svart arbeid ville vel den norske økonomien stoppet helt opp», sier én av informantene.

Bedriftslederne i undersøkelsen mener det er for få kontroller, og at konsekvensene av å bli tatt er for liten. I rapporten kommer det også fram at verken politiet, skatteetaten eller Arbeidstilsynet har god oversikt. Forskerne skriver i rapporten at oppdagelsesrisikoen og «barrieren mot svart arbeid og annen useriøsitet er mindre enn i økonomien for øvrig».

Fafo har også snakket med utenlandske arbeidstakere, og det de rapportere er nedslående. En av tre utenlandske arbeidstakere oppgir at de tjener under 156 kroner per time, altså under den allmenngjorte minstesatsen for ufaglærte.

Én av ti oppga at de ikke betalte skatt, eller var usikre på om de hadde gjort det. Halvparten visste ikke om kunden hadde betalt merverdiavgift. To av ti fikk ikke lønnsslipp, og to av ti manglet arbeidskontrakt.

Pisk og gulerot I rapporten kommer det fram at bedriftene både vil ha «pisk og gulrot» for å løse problemet. De vil ha skattefradag for kjøp av hvite tjenester (ROT-fradraget), hyppigere kontroller og tilsyn, og strengere straffer.

- Det er et stort problem at det oppleves som allment akseptert å kjøpe svart. Folk bør huske at det er kriminalitet som undergraver samfunnet de lever i, sier Sandnes fra BNL.

MER SVART: I en ny Fafo-rapport, «Privatmarkedet i byggenæringen: Usynlig arbeidsmarkedet i de tusen hjem», kommer det fram at bedriftseiere mener andelen svart arbeid øker dramatisk. Foto: BJØRN LANGSEM/DAGBLADET
MER SVART: I en ny Fafo-rapport, «Privatmarkedet i byggenæringen: Usynlig arbeidsmarkedet i de tusen hjem», kommer det fram at bedriftseiere mener andelen svart arbeid øker dramatisk. Foto: BJØRN LANGSEM/DAGBLADET Vis mer
- SVIKTENDE SAMFUNNSMORAL: - Denne rapporten avdekker en sviktende samfunnsmoral i brede lag av befolkningen, sier næringspolitisk direktør i Norsk Teknologi, Tore Strandskog, til Dagbladet.  Her sammen med direktør i Byggenæringens Landsforening, Jon Sandnes. Foto: CHRISTIAN ROTH CHRISTENSEN/DAGBLADET
- SVIKTENDE SAMFUNNSMORAL: - Denne rapporten avdekker en sviktende samfunnsmoral i brede lag av befolkningen, sier næringspolitisk direktør i Norsk Teknologi, Tore Strandskog, til Dagbladet. Her sammen med direktør i Byggenæringens Landsforening, Jon Sandnes. Foto: CHRISTIAN ROTH CHRISTENSEN/DAGBLADET Vis mer