Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Nyheter

Mer
Min side Logg ut

Derfor ble Breivik erklært utilregnelig

Les de sakkyndiges vurderinger.

RAPPORTEN: Torgeir Husby og Synne Sørheim konkluderer i sin 243 sider lange rapport at Anders Behring Breivik er strafferettslig utilregnelig.
Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX
RAPPORTEN: Torgeir Husby og Synne Sørheim konkluderer i sin 243 sider lange rapport at Anders Behring Breivik er strafferettslig utilregnelig. Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Denne artikkelen bygger på de endelige vurderingene til de rettpsykiatriske sakkyndige Torgeir Husby og Synne Sørheim som til sammen i 36 timer har hatt 13 samtaler med Anders Behring Breivik. Dagbladet kjenner innholdet i den rettspsykiatriske rapporten som konkluderer med at Anders Behring Breivik har diagnosen paranoid schizofreni og derfor er strafferettslig utilregnelig.

I starten av sammendraget skriver de sakkyndige at deres vurdering «bygger på sakens dokumenter inklusive et større antall DVD/CD-avhører, komparentopplysninger, innhentede helseopplysninger, Psykometri og de sakkyndiges egne samtaler med observanden».

«For å forstå premissene for vurderingen, må man se hen til de deskriptive (beskrivende) deler av erklæringen. Dette gjelder både dokumentutdrag (inklusive vurdering av observandens kompendium), og de sakkyndiges samtaler med observanden», skriver de videre.

Diagnostisk vurdering: Her skriver de at det foreligger «gjennom sakens dokumenter og samtale med hans mor opplysninger svarende til at observanden utviklet seg upåfallende med hensyn til motoriske og verbale ferdigheter gjennom sine første leveår».

PARANOID SCHIZOFREN: Rettspsykiaterne mener massemorderen Anders Behring Breivik er syk og ikke kan straffes med fengsel. Foto: Politiet
PARANOID SCHIZOFREN: Rettspsykiaterne mener massemorderen Anders Behring Breivik er syk og ikke kan straffes med fengsel. Foto: Politiet Vis mer

Videre skriver de at familien var i kontakt med det lokale barnevernet 1981. Anders Behring Breivik ble den gang beskrevet av moren som «krevende».

«Det finnes ingen opplysninger om spesifikk psykopatologi hos observanden gjennom denne kontakten», konkluderer de.  

Breivik og hans familie oppholdt seg ved Statens Senter for Barne- og Ungdomspsykiatri i en periode i 1983. I epikrise fra oppholdet beskrives samspillsvansker med mor.

- BISARRE: «Hans omtale av handlingene er aparte og til dels bisarre, i det han omtaler seg selv som en helt, ridder og med for mye kjærlighet», skriver de sakkyndige Torgeir Husby og Synne Sørheim. Foto: BENJAMIN A. WARD/DAGBLADET
- BISARRE: «Hans omtale av handlingene er aparte og til dels bisarre, i det han omtaler seg selv som en helt, ridder og med for mye kjærlighet», skriver de sakkyndige Torgeir Husby og Synne Sørheim. Foto: BENJAMIN A. WARD/DAGBLADET Vis mer

«Det foreligger ingen opplysninger om spesifikk psykopatologi hos observanden», skriver de sakkyndige.

I brev til barnevernet etter samme opphold beskrives Breivik som et «kontaktavvergende, litt engstelig, passivt barn, med et manisk preget forsvar med rastløs aktivitet og et påtatt, avvergende smil». Det foreligger i brevet til barnevernet ingen diagnose knyttet til Breiviks psykiske helse, og «heller ingen spesifikk beskrivelse av øvrige psykopatologi».

De sakkyndige har, «gjennom samtaler med observanden, hans mor, og de innhentede opplysninger ikke funnet holdepunkter for at det gjennom observandens oppvekst har vært satt i verk tiltak knyttet til hans atferd, intellektuelle utvikling eller hans psykiske fungering. Det finnes heller ikke opplysninger som tilsier at det har vært knyttet bekymring til hans utvikling fram til puberteten».

IKKE DEPRESSIV: Anders Behring Breivik har aldri erfart depressive faser med varighet på to uker eller mer, skriver de sakkyndige. Han fremstår gjennom de sakkyndiges undersøkelser «helt uten depressivt tankegods i form av skyld-, skam- eller håpløshetsfølelse. Han benekter opplevd tristhet, gledeløshet, redusert initiativ eller tiltaksløshet». Tegning : ESTHER MARIA BJØRNEBOE/NRK
IKKE DEPRESSIV: Anders Behring Breivik har aldri erfart depressive faser med varighet på to uker eller mer, skriver de sakkyndige. Han fremstår gjennom de sakkyndiges undersøkelser «helt uten depressivt tankegods i form av skyld-, skam- eller håpløshetsfølelse. Han benekter opplevd tristhet, gledeløshet, redusert initiativ eller tiltaksløshet». Tegning : ESTHER MARIA BJØRNEBOE/NRK Vis mer

Da Breivik var 15 år i åra 1994 - 1995, ble det opprettet en ny barnevernssak «vedrørende observanden og hans familie hos lokalt barnevern». Bakgrunnen var at Breivik i løpet av 1994 ved flere anledninger var anmeldt for tagging/skadeverk. Etter samtaler med Breivik og moren «ble saken ikke funnet å være alvorlig nok til å gå inn med hjelpetiltak».

«Det fremkommer i saksdokumentene fra barnevernet ingen bekymring knyttet til observandens psykiske fungering», skriver de sakkyndige.

Breivik klarte seg litt over gjennomsnittet godt gjennom grunnskole og to og et halvt år på videregående skole. Han skal ikke ha blitt henvist til noe oppfølgingstiltak i denne perioden, ifølge rapporten.

- MANGLER PERSPEKTIV: «Observanden er ikke i stand til å ta ofrene eller samfunnets perspektiv i forhold til de påklagede handlinger», skriver de to sakkyndige Synne Sørheim og Torgeir Husby.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix
- MANGLER PERSPEKTIV: «Observanden er ikke i stand til å ta ofrene eller samfunnets perspektiv i forhold til de påklagede handlinger», skriver de to sakkyndige Synne Sørheim og Torgeir Husby. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix Vis mer

«De sakkyndige finner følgelig ikke holdepunkter for noen form for sikker skjevutvikling gjennom observandens barndom og oppvekst og derfor heller ikke holdepunkter for at observanden fyller kriteriene for noen form for atferds- eller utviklingsforstyrrelse henhold til diagnosemanualen», skriver de sakkyndige.

Breivik har aldri erfart depressive faser med varighet på to uker eller mer. Han framstår gjennom de sakkyndiges undersøkelser «helt uten depressivt tankegods i form av skyld-, skam- eller håpløshetsfølelse. Han benekter opplevd tristhet, gledesløshet, redusert initiativ eller tiltaksløshet».

I perioden 1998 til 2002 jobbet han som selvstendig næringsdrivende, og bodde fra 2001 sammen med venner i kollektiv. Det beskrives vanlig tilknytning til venner og familie. Det beskrives også relasjoner til jevnaldrende kvinner, «dog ikke av veldig lang varighet».

TAGGING: Da Anders Behring Breivik var 15 år, i 1994 - 1995, ble det på ny opprettet barnevernssak «vedrørende observanden og hans familie hos lokalt barnevern». Bakgrunnen var at Breivik i løpet av 1994 ved flere anledninger var anmeldt for tagging/skadeverk. Etter samtaler med Breivik og moren «ble saken ikke funnet å være alvorlig nok til å gå inn med hjelpetiltak». Foto: PRIVAT
TAGGING: Da Anders Behring Breivik var 15 år, i 1994 - 1995, ble det på ny opprettet barnevernssak «vedrørende observanden og hans familie hos lokalt barnevern». Bakgrunnen var at Breivik i løpet av 1994 ved flere anledninger var anmeldt for tagging/skadeverk. Etter samtaler med Breivik og moren «ble saken ikke funnet å være alvorlig nok til å gå inn med hjelpetiltak». Foto: PRIVAT Vis mer

«De sakkyndige finner gjennom samtaler med observanden, hans mor og gjennomgang av vitneavhør ingen holdepunkter for sikker psykopatologi hos denne observanden i denne perioden», skriver de sakkyndige.  

Fra året 2002 skal ha hatt noe mindre kontakt med folk på samme alder. Breivik bodde alene i leilighet. Det beskrives ingen relasjoner til kvinner. Breiviks ulike engasjementer i ulik forretningsdrift beskrives «av ham selv å være suksessfylt, med mange ansatte og stor inntjening».

«Disse opplysninger kan, ifølge observanden egne opplysninger, ikke verifiseres verken gjennom hans likningsattest eller i foretaksregistre», skriver de sakkyndige.

VAR IKKE BEKYMRET FOR PSYKEN: «Det fremkommer i saksdokumentene fra barnevernet ingen bekymring knyttet til observandens psykiske fungering», skriver de sakkyndige. Foto: PRIVAT
VAR IKKE BEKYMRET FOR PSYKEN: «Det fremkommer i saksdokumentene fra barnevernet ingen bekymring knyttet til observandens psykiske fungering», skriver de sakkyndige. Foto: PRIVAT Vis mer

«Det er de sakkyndiges vurdering at observanden i perioden 2002 til 2006 hadde en tiltakende isolasjonstendens med gradvis sviktende funksjonsevne. De sakkyndige har ikke sikre holdepunkter som kan si når observandens psykotiske symptomer debuterte, men det kan utelukkes symptomdebut var allerede i denne perioden».

Fra 2006 beskrives det gjennom sakens samlede dokumentasjon en sikker endring i Breiviks funksjon. Vitneavhør av venner beskriver fra dette tidspunktet at Breivik «trakk seg fra sosial kontakt, ble mer stille, flyttet hjem til sin mor, og sluttet å arbeide».

«Fenomenet vurderes av de sakkyndige å være tilbaketrekning, isolasjon og manglende evne til å møte arbeidslivets krav».

STIRRENDE BLIKK: Anders Behring Breivik har «et lett stirrende blikk, og blunker en hel del». Han fremstår med noe redusert mimikk, og et lett tilstivnet kroppsspråk i det han beveger seg svært lite på stolen under undersøkelsen.

«De sakkyndige vurderer dette som en lett, psykomotorisk retardasjon», skriver de sakkyndige Synne Sørheim og Torgeir Husby. Foto: HÅKON MOSVOLD LARSEN
STIRRENDE BLIKK: Anders Behring Breivik har «et lett stirrende blikk, og blunker en hel del». Han fremstår med noe redusert mimikk, og et lett tilstivnet kroppsspråk i det han beveger seg svært lite på stolen under undersøkelsen. «De sakkyndige vurderer dette som en lett, psykomotorisk retardasjon», skriver de sakkyndige Synne Sørheim og Torgeir Husby. Foto: HÅKON MOSVOLD LARSEN Vis mer

Breiviks mor har beskrevet at Breivik snudde døgnet, spilte mye dataspill, og fra dette tidspunktet «satt mest alene på eget rom». Breivik «deltok ikke i vask og stell av leiligheten eller stell av egne klær, og laget ikke mat selv». Hans mor sto for innkjøp av matvarer. Breiviks mor beskriver at Breivik, etter påtrykk, ikke ville kontakte NAV for bistand, «verken av praktisk eller økonomisk karakter».

«Symptomene vurderes av de sakkyndige å være omfattende funksjonssvikt, både praktisk, sosialt, økonomisk og med hensyn til arbeidsevne».

Fra 2010 beskriver observandens mor en kvalitativ endring i Breiviks væremåte. Hun beskriver at Breiviks fra dette tidspunktet «var opptatt av smitte, eget utseende, og var ubehagelig intens, irritabel og sint». Han ble økende «opptatt av å formidle politikk og historie, og mor føle seg presset av ham». Hun beskriver at hun hadde vanskelig for å forstå hva han ville formidle. Hun beskriver Breivik som «helt hinsides og trodde på alt tullet han sa».

KREVENDE: De sakkyndige skriver at Breivik-familien var i kontakt med det lokale barnevernet 1981. Anders Behring Breivik ble den gang beskrevet av moren som «krevende». . Foto: PRIVAT
KREVENDE: De sakkyndige skriver at Breivik-familien var i kontakt med det lokale barnevernet 1981. Anders Behring Breivik ble den gang beskrevet av moren som «krevende». . Foto: PRIVAT Vis mer

«Fenomenene vurderes av de sakkyndige å være uttrykk for psykotiske vrangforestillinger».

Breiviks mor beskriver at Breivik ikke lengre så ut til å vite hvor stor avstand han skulle holde til henne, i det han kunne skifte på å sette seg alt for nær henne i sofaen, til ikke å ville ta imot maten hun serverte.

«Atferden vurderes av de sakkyndige å være reguleringsvansker som konsekvens av paranoide vrangforestillinger».

- EMOSJONELT AVFLATET: Anders Behring Breivik fremstod «emosjonelt avflatet, med fullstendig emosjonell distanse til egen situasjon, og til de sakkyndige», skriver sakkyndig Torgeir Husby (bildet) og Synne Sørheim.  
Foto:  STEINAR BUHOLM/DAGBLADET
- EMOSJONELT AVFLATET: Anders Behring Breivik fremstod «emosjonelt avflatet, med fullstendig emosjonell distanse til egen situasjon, og til de sakkyndige», skriver sakkyndig Torgeir Husby (bildet) og Synne Sørheim. Foto: STEINAR BUHOLM/DAGBLADET Vis mer

Breivik har aldri hatt behandling hos psykiatrisk spesialhelsetjeneste før nå. I april 2011 finnes det et notat der fastlegen hans beskriver at Breivik i en telefonkonsultasjon forteller at han brukte munnbind innendørs.

«Fenomenet vurderes å være forankret i en paranoid vrangforestilling».

Breivik gjennom undersøkelsene som våken, ved klar bevissthet, og orientert for tid og sted og situasjon. Breivik benyttet tallverdier og prosent i større grad enn det som er vanlig i tale.

ANGRER IKKE: Anders Behring Breivik fastholder at det var rettferdig at ofrene ble drept, angrer ikke, og føler ingen skyld. Han mener ofrene døde som en konsekvens av hans kjærlighet til det norske folk. Her kjører han varebilen inn til regjeringskvartalet 22. juli.  Foto: ABC NYHETER
ANGRER IKKE: Anders Behring Breivik fastholder at det var rettferdig at ofrene ble drept, angrer ikke, og føler ingen skyld. Han mener ofrene døde som en konsekvens av hans kjærlighet til det norske folk. Her kjører han varebilen inn til regjeringskvartalet 22. juli. Foto: ABC NYHETER Vis mer

«Han benytter i samtalen et teknisk, av-emosjonalisert og lite dynamisk språk».

Breivik framstod «emosjonelt avflatet, med fullstendig emosjonell distanse til egen situasjon, og til de sakkyndige».

Breivik fastholder gjennom samtalene at det var rettferdig at ofrene ble drept, angrer ikke, og føler ingen skyld. Han mener ofrene døde som en konsekvens av hans kjærlighet til det norske folk.

- VRANGFORESTILLINGER: «Begrepsbruken er i sin helhet knyttet til observandens forestilling om at det foregår en borgerkrig i landet, og vurderes som uttrykk for bakenforliggende, altomfattende vrangforestillinger», skriver de sakkyndige Synne Sørheim og Torgeir Husby. Foto: HÅKON MOSVOLD LARSEN/SCANPIX
- VRANGFORESTILLINGER: «Begrepsbruken er i sin helhet knyttet til observandens forestilling om at det foregår en borgerkrig i landet, og vurderes som uttrykk for bakenforliggende, altomfattende vrangforestillinger», skriver de sakkyndige Synne Sørheim og Torgeir Husby. Foto: HÅKON MOSVOLD LARSEN/SCANPIX Vis mer

«Bedt om en vurdering av egne handlinger, forblir hans betraktninger empatiløse».

Breivik vurderer hvilken betydning drapene har for hans egen persons ry og framtidig gjennomslagskraft, og videre hvordan drapene vil kunne påvirke og eventuelt framskynde det politiske prosjekt med framtidig maktovertalgelse i Europa.

«Observanden er ikke i stand til å ta ofrene eller samfunnets perspektiv i forhold til de påklagede handlinger.»

SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE: Breivik arbeidet i perioden 1998 til 2002 som selvstendig næringsdrivende, og bodde fra 2001 sammen med venner i et bofellesskap. Det beskrives vanlig tilknytning til venner og familie. Det beskrives også relasjoner til jevnaldrende kvinner, «dog ikke av veldig lang varighet». Foto: PRIVAT
SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE: Breivik arbeidet i perioden 1998 til 2002 som selvstendig næringsdrivende, og bodde fra 2001 sammen med venner i et bofellesskap. Det beskrives vanlig tilknytning til venner og familie. Det beskrives også relasjoner til jevnaldrende kvinner, «dog ikke av veldig lang varighet». Foto: PRIVAT Vis mer

Breivik gir heller ikke uttrykk for følelser i forhold til sine nærmeste. Han beskriver alle temaer, fra egen barndom til de påklagde handlingers «henrettelser», med et operasjonalisert språk uten emosjonell komponent.

«Observanden fremstår med markant affektavflatning og alvorlig empatisvikt».

Breivik har «et lett stirrende blikk, og blunker en hel del». Han framstår med noe redusert mimikk, og et lett tilstivnet kroppsspråk i det han beveger seg svært lite på stolen under undersøkelsen.

- GRANDIOSE VRANGFORESTILLINGER: Anders Behring Breivik mener det er sannsynlig, og med noe varierende anslag av sannsynlighet i prosent, at han kan bli ny regent i Norge etter statskupp og maktovertagelse. Om han blir ny regent, vil ha ta navnet Sigurd Korsfareren den II. Han mener han har gitt fem millioner kroner til kampen. Han mener han kan få ansvar for deportasjon av flere hundre tusener muslimer til havner i Nord-Afrika.

«Fenomenet vurderes som grandiose vrangforestillinger», skriver de sakkyndige Torgeir Husby (bildet) og Synne Sørheim. 
Foto: HENNING LILLEGÅRD/DAGBLADET
- GRANDIOSE VRANGFORESTILLINGER: Anders Behring Breivik mener det er sannsynlig, og med noe varierende anslag av sannsynlighet i prosent, at han kan bli ny regent i Norge etter statskupp og maktovertagelse. Om han blir ny regent, vil ha ta navnet Sigurd Korsfareren den II. Han mener han har gitt fem millioner kroner til kampen. Han mener han kan få ansvar for deportasjon av flere hundre tusener muslimer til havner i Nord-Afrika. «Fenomenet vurderes som grandiose vrangforestillinger», skriver de sakkyndige Torgeir Husby (bildet) og Synne Sørheim. Foto: HENNING LILLEGÅRD/DAGBLADET Vis mer

«De sakkyndige vurderer dette som en lett, psykomotorisk retardasjon».

Breivik benytter uvanlige begreper, eksemplifisert ved lavintensiv borgerkrig, militær orden, militærdomstoler, avretter, og operasjon.

«Begrepsbruken er i sin helhet knyttet til observandens forestilling om at det foregår en borgerkrig i landet, og vurderes som uttrykk for bakenforliggende, altomfattende vrangforestillinger».

ENGSTLIG BARN: I brev til barnevernet etter samme opphold beskrives Breivik som et «kontaktavergende, litt engstelig, passivt barn, med et manisk preget forsvar med rastløs aktivitet og et påtatt, avvergende smil». Det foreligger i brevet til barnevernet ingen diagnose knyttet til Breiviks psykiske helse, og «heller ingen spesifikk beskrivelse av øvrige psykopatologi». Foto: PRIVAT
ENGSTLIG BARN: I brev til barnevernet etter samme opphold beskrives Breivik som et «kontaktavergende, litt engstelig, passivt barn, med et manisk preget forsvar med rastløs aktivitet og et påtatt, avvergende smil». Det foreligger i brevet til barnevernet ingen diagnose knyttet til Breiviks psykiske helse, og «heller ingen spesifikk beskrivelse av øvrige psykopatologi». Foto: PRIVAT Vis mer

Breivik benytter uvanlige begreper som «hevd», «suveren», «definisjonsmakt», «ansvar», «kjærlighet til folket (mitt)», «unik», «pioner» og «ny regent» knyttet til beskrivelser av sin egen posisjon.

«Begrepsbruken vurderes som uttrykk for bakenforliggende grandiose vrangforestillinger».

Breivik presenterer selvlagde ord som «nasjonaldrawinist», «sucidalmarxist» og «sucidalhumanisme», «ridderjustituarius», «ridderjustitariuskommendatør», «ridderjustitariusmester» og «ridderjustitariusstormester».

- MANGLER INNSIKT: 
«Observanden har ingen sykdomsinnsikt», skriver de sakkyndige Synne Sørheim og Torgeir Husby. Foto: HÅKON MOSVOLD LARSEN/SCANPIX
- MANGLER INNSIKT: «Observanden har ingen sykdomsinnsikt», skriver de sakkyndige Synne Sørheim og Torgeir Husby. Foto: HÅKON MOSVOLD LARSEN/SCANPIX Vis mer

Begrepene vurderes å være neologismer.

Breivik mener at han gjennom hevd er ideologisk leder av organisasjonen «Knights Templar», som har mandat å være både militær orden, matyrorganisasjon, militærdomstol, dommer, jury og avretter. Han mener han har ansvar for å bestemme hvem som skal leve og dø i Norge.

«Ansvaret oppleves reelt, men tyngende. Fenomenene vurderes som bisarre, grandiose vrangforestillinger».

SLUTTET Å ARBEIDE:: Fra 2006 beskrives gjennom sakens samlede dokumentasjon en sikker endring i Breiviks funksjon. Vitneavhør av venner beskriver fra dette tidspunktet at Breivik «trakk seg fra sosial kontakt, ble mer stille, flyttet hjem til sin mor, og sluttet å arbeide». Foto: ØISTEIN NORUM MONSEN/DAGBLADET
SLUTTET Å ARBEIDE:: Fra 2006 beskrives gjennom sakens samlede dokumentasjon en sikker endring i Breiviks funksjon. Vitneavhør av venner beskriver fra dette tidspunktet at Breivik «trakk seg fra sosial kontakt, ble mer stille, flyttet hjem til sin mor, og sluttet å arbeide». Foto: ØISTEIN NORUM MONSEN/DAGBLADET Vis mer

Breivik mener en betydelig andel av befolkningen (flere hundre tusener) støtter de påklagede handlinger. Han mener hans kjærlighet er overutviklet. Breivik mener han er en pioner i en europeisk borgerkrig. Han sammenlikner sin situasjon med historiske krigshelter som tsar Nicholas og Dronning Isabella.

«Fenomenene vurderes som grandiose vrangforestillinger».

Breivik mener det er sannsynlig, og med noe varierende anslag av sannsynlighet i prosent, at han kan bli ny regent i Norge etter statskupp og maktovertakelse. Om han blir ny regent, vil ha ta navnet Sigurd Korsfareren den II. Han mener han har gitt fem millioner kroner til kampen. Han mener han kan få ansvar for deportasjon av flere hundre tusener muslimer til havner i Nord-Afrika.

SYKDOMSKONTROLL: «Kontinuerlig, antipsykotisk medikasjon i adekvat dosering, oppfølging og monitorering av tilstanden av kvalifisert personale og etter hvert opplæring i gjenkjenning av egne symptomer vil være nødvendig for å oppnå sykdomskontroll». Foto: JACQUES HVISTENDAHL/DAGBLADET
SYKDOMSKONTROLL: «Kontinuerlig, antipsykotisk medikasjon i adekvat dosering, oppfølging og monitorering av tilstanden av kvalifisert personale og etter hvert opplæring i gjenkjenning av egne symptomer vil være nødvendig for å oppnå sykdomskontroll». Foto: JACQUES HVISTENDAHL/DAGBLADET Vis mer

«Fenomenet vurderes som grandiose vrangforestillinger».

Breivik mener det foregår etnisk rensing i Norge, og at han lever i frykt for å bli drept. Han mener at det vil kunne utløses en kjernefysisk tredje verdenskrig som følge av begivenhetene han ser seg selv som en del av. Han mener det er en pågående borgerkrig i landet.

Breivik arbeider med løsningsforslag som skal forbedre vår «norsk-etniske», «genetiske pool», «utrydde sykdom», og «redusere skilsmisseraten». Han seg for seg reservater (folk «urfolket nordmenn»), DNA-testing, og massefabrikker for fødsler.

ISOLERTE SEG: «Det er de sakkyndiges vurdering at observanden i perioden 2002 til 2006 hadde en tiltagende isolasjonstendens med gradvis sviktende funksjonsevne. De sakkyndige har ikke sikre holdepunkter som kan si når observandens psykotiske symptomer debuterte, men det kan utelukkes symptomdebut var allerede i denne perioden», skriver de sakkyndige. Foto: PRIVAT
ISOLERTE SEG: «Det er de sakkyndiges vurdering at observanden i perioden 2002 til 2006 hadde en tiltagende isolasjonstendens med gradvis sviktende funksjonsevne. De sakkyndige har ikke sikre holdepunkter som kan si når observandens psykotiske symptomer debuterte, men det kan utelukkes symptomdebut var allerede i denne perioden», skriver de sakkyndige. Foto: PRIVAT Vis mer

«Ideene vurderes som en del av et bisart, paranoid vrangforestillingssystem».

Breivik mener at Glücsburgerne vil bli revolusjonært fjernet i 2020. Som alternativ til at ny regent rekrutteres fra «Vokterrådet», vil det bli foretatt DNA-testing av levningene etter Olav den hellige eller Harald Hardråde. Dernest vil det norsk folk DNA-testes for å finne den med størst genetisk likhet, som så kan innsettes som ny regent i landet.

«Ideene vurderes også som en del av et bisart, paranoid vrangforestillingssystem».

VERDENS KULTUR OG GENER: «Hans misjon er å frelse den vestlige verdens kultur og gener», skriver de sakkyndieg i rapporten. Foto: JACQUES HVISTENDAHL/DAGBLADET
VERDENS KULTUR OG GENER: «Hans misjon er å frelse den vestlige verdens kultur og gener», skriver de sakkyndieg i rapporten. Foto: JACQUES HVISTENDAHL/DAGBLADET Vis mer

Hørselshallusinasjoner og eventuelle influensfenomer lar seg ikke bekrefte, i det Breivik fastholder at hans kommunikasjonsformer med meningsfeller er hemmelig.

«De sakkyndiges mistenker at hørselshallusinasjoner og/eller influensfenomer har vært eller er til stede, men har ikke sikre holdepunkter for dette».

Breivik skifter på å omtale seg selv som jeg og vi, det vi si i entall og flertall.

FARLIG: Anders Behring Breivik «fremstår følgelig både suicidal og som en reell fare for andre», skriver de sakkyndige. Foto: JACQUES HVISTENDAHL/DAGBLADET
FARLIG: Anders Behring Breivik «fremstår følgelig både suicidal og som en reell fare for andre», skriver de sakkyndige. Foto: JACQUES HVISTENDAHL/DAGBLADET Vis mer

«De sakkyndige vurderer symptomet til å representere uklar identitetsopplevelse og depersonalisasjon».

Breivik er tidvis vanskelig å følge, fordi han raskt skifter tema og må bringes tilbake ved spørsmål. Han assosierer rikt, og hans assosiasjoner bringer ham stort sett alltid, og uansett innfallsvinkel, tilbake til sitt politiske budskap, sin opplevde misjon og posisjon.

«Fenomenet vurderes som moderat assosiasjonsforstyrrelse».

PARANOIDE VRANGFORESTILLINGER: De sakkyndige antar «at en lignende utvikling vil kunne skje i fremtiden, og vurdere at det er en betydelig risiko for at mennesker i observandens nærhet, som ansatt i fengsel eller sykehus, også kan bli en del av hans paranoide vrangforestillingsverden og inkluderes i hans drapstanker». Foto: PRIVAT
PARANOIDE VRANGFORESTILLINGER: De sakkyndige antar «at en lignende utvikling vil kunne skje i fremtiden, og vurdere at det er en betydelig risiko for at mennesker i observandens nærhet, som ansatt i fengsel eller sykehus, også kan bli en del av hans paranoide vrangforestillingsverden og inkluderes i hans drapstanker». Foto: PRIVAT Vis mer

Når han gis anledning til å fortelle fritt, oppholder Breivik seg uavbrutt kretsende rundt de samme temaene. Han forteller om og om igjen de samme detaljer knyttet til sitt eget ridderskap, radikaliseringsprosessen, organisasjonen «Knight Templer», kommende statskupp og maktovertakelse i Norge og Europa.

«Fenomenet vurderes av de sakkyndige som perservarasjon. Det forekommer ikke latenstid eller tankeblokk under samtalen. Observanden frembyr ikke desorganisert atferd».

Breivik tillegger egne, private, og personlige erfaringer overordnet betydning for samfunnsmessig forhold og beslutninger. Som eksempel på dette nevnes at Breivik mener at hans bruk av snus, nikotin og godteri er krigsstrategier. Videre beskriver han private bevegelser og gjøremål som retningslinjer for framtidig revolusjonære riddere i manifestet sitt.

- PARANOID: Breivik «frembyr et bilde av stabile, detaljerte og altomfattende, paranoide og grandiose vrangforestillinger. Symptomene har bisarr karakter», skriver de sakkyndige. Foto: HÅKON MOSVOLD LARSEN/SCANPIX
- PARANOID: Breivik «frembyr et bilde av stabile, detaljerte og altomfattende, paranoide og grandiose vrangforestillinger. Symptomene har bisarr karakter», skriver de sakkyndige. Foto: HÅKON MOSVOLD LARSEN/SCANPIX Vis mer

Breiviks «kognitive funksjoner er upåfallende hva gjelder begrenset, intellektuelle funksjoner. Han er fokusert i samtale, har usedvanlig god hukommelse både for detaljer og situasjoner, og hans kompendium vitner om stor evne til detaljrikdom og håndtering av store saksmengder. Han har også klart å planlegge og utføre en uhyre komplekse handlinger».

Breiviks evne til overordne, sammensatt kognitiv forståelse av seg selv og sitt forhold til omverden er sviktende. Breivik evner ikke å se seg selv annet enn fra eget perspektiv. «Dette gir seg spesiell uttrykk i at han ikke forstår, eller kan sett seg inn i, omverdens reaksjoner på de påklagde handlinger. Breiviks presenterer sine forventninger til omverdens reaksjoner i tråd med egne vrangforestillinger. Han beskriver sprenging og drapshandlingene som brutale, men geniale».

«Hans omtale av handlingene er aparte og til dels bisarre, i det han omtaler seg selv som en helt, ridder og med for mye kjærlighet», skriver de sakkyndige.  

TROR HAN ER KORSFARER:I sin forklaring til politi klokken 20.15. den 22.07.11 sier Anders Behring Breivik at han er kommandør og sier videre «vi er korsfarer og nasjonalister». Breivik sier at de påklagede handlinger samme dag er et uttrykk for starten på en svært blodig borgerkrig. Han hevder i samme forklaring at «Knight Templar Norge» har gitt myndighet til å henrette A- B- og C-forrædere, og at organisasjonen er den øverste militær-, politi- og politiske myndighet i Norge. Foto: ABC NYHETER
TROR HAN ER KORSFARER:I sin forklaring til politi klokken 20.15. den 22.07.11 sier Anders Behring Breivik at han er kommandør og sier videre «vi er korsfarer og nasjonalister». Breivik sier at de påklagede handlinger samme dag er et uttrykk for starten på en svært blodig borgerkrig. Han hevder i samme forklaring at «Knight Templar Norge» har gitt myndighet til å henrette A- B- og C-forrædere, og at organisasjonen er den øverste militær-, politi- og politiske myndighet i Norge. Foto: ABC NYHETER Vis mer

De beskrevne, psykotiske symptomene ser ut til å ha kommet gradvis. Det er holdepunkter for kontinuerlig forverring fra 2006, kanskje også med prodromi langt tidligere. Debuttspunktet faller sammen med en total funksjonssvikt, både sosialt, praktisk og yrkesmessig. Fra 2009 har observanden beskrevet tanker om avlytting og overvåkning.

«Fra 2010 beskrives at Breivik i tillegg, gjennom våpenanskaffelse og rekognosering har handlet i tråd med sine psykotiske symptomer».

I sin forklaring til politi klokka 20.15. den 22.07.11 sier Breivik at han er kommandør og sier videre «vi er korsfarer og nasjonalister». Breivik sier at de påklagede handlinger samme dag er et uttrykk for starten på en svært blodig borgerkrig. Han hevder i samme forklaring at «Knight Templar Norge» har gitt myndighet til å henrette A-, B- og C-forrædere, og at organisasjonen er den øverste militær-, politi- og politiske myndighet i Norge.

FORSTÅR IKKE: Breiviks «evne til overordne, sammensatt kognitiv forståelse av seg selv og sitt forhold til omverden er sviktende. Breivik evner ikke å se seg selv annet enn fra eget perspektiv. Dette gir seg spesiell utrykk i at han ikke forstår, eller kan sett seg inn i, omverdenes reaksjoner på de påklagde handlinger», skriver de sakkyndige. Foto: PRIVAT
FORSTÅR IKKE: Breiviks «evne til overordne, sammensatt kognitiv forståelse av seg selv og sitt forhold til omverden er sviktende. Breivik evner ikke å se seg selv annet enn fra eget perspektiv. Dette gir seg spesiell utrykk i at han ikke forstår, eller kan sett seg inn i, omverdenes reaksjoner på de påklagde handlinger», skriver de sakkyndige. Foto: PRIVAT Vis mer

«Symptomene vurderes som grandiose og paranoide vrangforestillinger».

Breivik «frembyr et bilde av stabile, detaljerte og altomfattende, paranoide og grandiose vrangforestillinger. Symptomene har bisarr karakter».

Breivik «frembyr ikke fremtredende forstyrrelser i viljesliv, talen er ikke forstyrret, og han har ikke katatone symptomer».

DIAGNOSEN:
Foreløpig finner de sakkyndige at Breivik tilfredsstiller kriteriene for diagnosen «Paranoid Schizofreni».
 
Breivik «fremstår i samtalene med omfattende ideer om drap av navngitte personer, eksempelvis kongefamilien, statsministeren og utenriksministeren. Hans liste over nordmenn som må dø om de ikke endrer politisk kurs favner flere hundre tusen, herunder også journalister, partipolitikere, markante samfunnsdebattanter, intellektuelle og de sakkyndige».

«Ideene vurderes som omfattende, homicidale tanker».

Breivik «benekter konkrete suicidale tanker eller planer. Han uttaler imidlertid at egen død ved «martyrium» er ønskelig og et ideal».

De sakkyndige vurderer at det er «betydelig fare for at observanden kan forsøke å ende sitt liv gjennom en handling rettet mot seg selv og/ eller de han truer på livet».

 - IKKE I TVIL: De rettspsykiatrisk sakkyndige Synne Sørheim og Torgeir Husby hadde 13 samtaler på til sammen 36 timer med Breivik. De var ikke i tvil om konklusjonen.Foto: ØISTEIN NORUM MONSEN/DAGBLADET
- IKKE I TVIL: De rettspsykiatrisk sakkyndige Synne Sørheim og Torgeir Husby hadde 13 samtaler på til sammen 36 timer med Breivik. De var ikke i tvil om konklusjonen.Foto: ØISTEIN NORUM MONSEN/DAGBLADET Vis mer

Breivik «fremstår følgelig både suicidal og som en reell fare for andre».   

«Det legges til grunn at observanden har utført de påklagde handlinger, og ved dette drept 77 personer med ønske om å drepe flere hundrede. Bakgrunnen for drapene er hans paranoid psykotiske vrangforestillinger om at han er deltaker i en borgerkrig, der han har ansvar for å bestemme hvem som skal leve eller dø».

«Hans misjon er å frelse den vestlige verdens kultur og gener».

SNAKKER OM DET SAMME HELE TIDEN: Når han gis anledning til å fortelle fritt, oppholder Breivik seg uavbrudd kretsende rundt de samme temaene. Han forteller om og om igjen de samme detaljer knyttet til sitt eget ridderskap, radikaliseringsprosessen, organisasjonen «Knight Templer», kommende statskupp og maktovertakelse i Norge og Europa, skriver de sakkyndige. Foto: JON-ARNE BERG-JACOBSEN/SCANPIX
SNAKKER OM DET SAMME HELE TIDEN: Når han gis anledning til å fortelle fritt, oppholder Breivik seg uavbrudd kretsende rundt de samme temaene. Han forteller om og om igjen de samme detaljer knyttet til sitt eget ridderskap, radikaliseringsprosessen, organisasjonen «Knight Templer», kommende statskupp og maktovertakelse i Norge og Europa, skriver de sakkyndige. Foto: JON-ARNE BERG-JACOBSEN/SCANPIX Vis mer

«Han mener at han gjennom drapshandlingene oppviser ridderskap og grenseløs kjærlighet, og ved dette gis hevd til fremtidig maktposisjoner i Europa og Norge. Drapene var planlagt».

Breivik «inkluderte også de sakkyndige i sine drapstanker. Tankene dukket opp etter at observanden over noen tid hadde hatt samtaler med de sakkyndige. De sakkyndige finner grunn til å nevne dette fordi observandens drapstanker ved dette åpenbart er dynamiske, og påvirkes av den kontekst til en hver tid befinner seg i».

De sakkyndige antar «at en liknende utvikling vil kunne skje i fremtiden, og vurdere at det er en betydelig risiko for at mennesker i observandens nærhet, som ansatt i fengsel eller sykehus, også kan bli en del av hans paranoide vrangforestillingsverden og inkluderes i hans drapstanker».

«Kontinuerlig, antipsykotisk medikasjon i adekvat dosering, oppfølging og monitorering av tilstanden av kvalifisert personale og etter hvert opplæring i gjenkjenning av egne symptomer vil være nødvendig for å oppnå sykdomskontroll».

«Observanden har ingen sykdomsinnsikt».

«De sakkyndige anser at observandens risiko for fremtidig vold dersom man ikke lykkes i å oppnå symptomkontroll er meget høy».

Lyst til å diskutere?

Besøk Dagbladet debatt!