BEKYMRET: Mer proteksjonisme, mindre interesse for internasjonale handelsavtaler og handelskrig mellom USA og Kina vil også kunne ramme norske bedrifter og arbeidsplasser, advarer NHOs sjeføkonom, Øystein Dørum. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
BEKYMRET: Mer proteksjonisme, mindre interesse for internasjonale handelsavtaler og handelskrig mellom USA og Kina vil også kunne ramme norske bedrifter og arbeidsplasser, advarer NHOs sjeføkonom, Øystein Dørum. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpixVis mer

Økonomi

Derfor blir Trumps handelskrig farlig for Norge

Handelskrigen Donald Trump varslet mot Kina, vil også kunne ramme norsk økonomi og norske arbeidsplasser.

Eksportbedriftene blir først rammet, men det vil i sin tur forplante seg i det øvrige næringslivet. Konsekvensen er lavere investeringer, færre jobber, permitteringer og økt arbeidsledighet.

- Dessverre framstår handelskrig som et mer og mer realistisk scenario, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum til Dagbladet.

Rammer Norge

USAs president Donald Trump har varslet at han vil innføre straffetoll på import fra Kina innen kort tid. Importen fra Kina til USA er per i dag verd 200 milliarder dollar. Tiltakene mot Kina vil indirekte ramme også Norge. Dørum forklarer hvordan:

- Norge er et lite land med noen naturgitte fordeler. Vår velstand er avhengig av handel med andre land. Vi har blitt gode på noen ting, og kjøper varer fra andre som de er bedre på. Hadde vi ikke kunnet handle med andre, ville vi for eksempel måtte produsere vaskemaskinene våre selv. I 1952 måtte en industriarbeider jobbe 170 timer for å få råd til en vaskemaskin. Nå bruker han 9 arbeidstimer. Bak dette ligger en utvikling med inntektsvekst i Norge, teknologiutvikling og spesialisering gjennom handel, sier Dørum.

Men en slik åpen økonomi er Norge et mer sårbart land enn land som USA, som kan produsere mye selv.

- Vi er fundamentalt avhengige av handel med andre land for å understøtte vår velferd gjennom arbeidsplasser og vårt forbruk ved varer vi importerer.

GÅR I BALL: Da Donald Trump holdt nok en tordentale om den anonyme kronikken i New York Times, gikk det litt i ball for presidenten. Video: CNN Vis mer

Færre jobber, økt ledighet

HANDELSKRIG: USAs president Donald Trump har varslet straffetoll på import på varer fra Kina. Handelskrigen vil indirekte ramme Norge. Foto: Thomas Peter/ REUTERS
HANDELSKRIG: USAs president Donald Trump har varslet straffetoll på import på varer fra Kina. Handelskrigen vil indirekte ramme Norge. Foto: Thomas Peter/ REUTERS Vis mer

- Handelskrig mellom Kina og USA berører ikke Norge direkte. Men det vil gi lavere aktivitet i de landene og i land de handler med, som Europa – om lag tre fjerdedeler av all norsk eksport går til Europa. Får vi handelskrig, vil EU-landene importere mindre fra Norge. Dette vil i første omgang treffe eksportnæringene. Men de henter varer fra andre norske bedrifter. Mindre handel gir også lavere utnyttelse av maskiner og bygninger, og innebærer mindre teknologi- og kompetanseutveksling.

- Konsekvensen er lavere investeringer, færre jobber, dårligere utnyttelse av ressursene, permitteringer og økt arbeidsledighet, sier Dørum.

Han understreker at handel har gitt Norge som samfunn bedre råd og skapt tusenvis av arbeidsplasser.

- Mindre handel vil gi oss dårligere råd. Mindre handel slår ut i lavere verdiskapning og færre jobber, sier Dørum.

Pilene opp

I formiddag la Statistisk sentralbyrå (SSB) fram sine økonomiske prognoser fram mot 2021. Ifølge SSB peker pilene opp for norsk økonomi. De varsler høykonjunktur fra slutten av neste år, først og fremst på grunn av positive trekk i internasjonal økonomi, økt oljepris og økte oljeinvesteringer.

Men en handelskrig vil rive grunnlaget for denne positive tendensen vekk: Hvis den internasjonale etterspørselen faller, vil lavkonjunkturen forlenges.

NHOs perspektivmelding som ble lagt fram i august, beskriver et internasjonalt klima men mindre oppslutning om internasjonale handelsavtaler.

-Handelskrigen brer om seg og påvirker omfanget av investeringer over grensene. Det ser ut til at vi beveger oss vekk fra overnasjonale handelssystemer mot et system der den sterkestes rett gjelder. Trump forfekter USAs rett til å bestemme selv. Han vil ikke innordne seg i internasjonale avtaler. Da er det viktig at vi står sammen med dem som ønsker det samme som oss. Hvis Norge skal møte land på egen hånd, stiller vi stort sett i fluevektsklassen. Vi er avhengige av at internasjonale spilleregler gjelder, sier Dørum.

Renta går opp

I SSBs hovedbilde, hvis scenarioet med handelskrig ikke slår til, er norsk økonomi nå i en normalsituasjon og på vei mot en høykonjunktur. Derfor spår SSB renteøkninger fra Norges Bank framover, i alt seks rentehevninger innen utgangen av 2021.

- Styringsrenta blir trolig satt opp på rentemøtet i september etter å ha vært holdt uendret på rekordlave 0,5 prosent siden mars 2016. Vi har lagt til grunn seks rentehevinger på 0,25 prosentpoeng innen utgangen av 2021. Utlånsrenta for rammelån vil ifølge våre beregninger ligge på 3,8 prosent i 2021, vel ett prosentpoeng høyere enn nivået i 2017, skriver SSB i sine prognoser.

- Vi har hatt en ekstraordinær styringsrente. Når ledigheten går ned, skal vi ikke ha ekstraordinær lav rente lenger. «Alle» venter at Norges Bank setter opp renta til uka, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.