Hemmelig rapport om kostbare kampfly

Derfor bøyer Foss av for hysj-krav

Granskingen av de nye kampflyenes operative evner er hemmeligstemplet fra høyeste hold - både politisk og militært.

«FOR YOUR EYES ONLY»: Riksrevisor Per-Kristian Foss har gransket kampflyprogrammet, men rapporten med konklusjoner og tilrådinger er kun tilgjengelig for noen utvalgte få. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
«FOR YOUR EYES ONLY»: Riksrevisor Per-Kristian Foss har gransket kampflyprogrammet, men rapporten med konklusjoner og tilrådinger er kun tilgjengelig for noen utvalgte få. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpixVis mer

- Det kommer ikke noe sammendrag fra oss denne gang, bare en kort redegjørelse av hva vi har undersøkt, sier riksrevisor Per-Kristian Foss til Dagbladet.

Norge har besluttet å kjøpe 52 hypermoderne amerikanske kampfly av typen F-35 til 82,7 milliarder kroner. I tillegg kommer vedlikehold, avanserte våpen og eventuelle påslag som følge av ugunstig dollarkurs. Prisen kan ifølge BT nærme seg 100 milliarder kroner, noe som har utløst krav fra opposisjonen om en redegjørelse i Stortinget.

Men Riksrevisjonens første undersøkelser av forhold rundt det som er Norges største fastlandsinvestering noensinne, vil bare være tilgjengelig for politikerne på Stortinget.

Konkret har Riksrevisjonen undersøkt «om infrastruktur og støttefunksjoner har tilstrekkelig kapasitet til å sikre et operativt kampflyvåpen i overgangsfasen mellom F-16 og F-35». Riksrevisjonen presiserer at det er overgangen mellom F-16 og F-35 som er tema for rapporten, ikke anskaffelsen av F-35.

Terrorsikring

Riksrevisjonen leverte rapporten tirsdag formiddag, omtrent samtidig som tre F-35 tok av i den amerikanske delstaten Texas med kurs for Norge. Rapporten om kampflyenes operative evne skal behandles av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Når Foss sier at det ikke kommer noe sammendrag «denne gang», sikter han til forrige gang Riksrevisjonen ble pålagt å holde en av sine undersøkelser hemmelig. Det var etter den sterkt kritiske rapporten om terrorsikring av viktige bygg og samfunnskritiske installasjoner.

Da viste regjeringa til sikkerhetsloven og påla hemmeligstempling av Riksrevisjonens rapport.

Nær mistillit

Foss svarte med å publisere et sammendrag samtidig som den kritiske rapporten ble levert. Seinere ble store deler av rapporten nedgradert, og kontroll- og konstitusjonskomiteen gjennomførte i flere omganger høringer som dels gikk for åpne og dels for lukkede dører.

Stortingets sluttbehandling i begynnelsen av desember i fjor endte med at regjeringa så vidt unngikk mistillitsforslag ved at KrF, som den gang tilhørte opposisjonen, fikk flertall for formuleringen «sterkt kritikkverdig og svært alvorlig».

Stortinget kan overprøve

Foss sier at det er regjeringa, ved Forsvarsdepartementet, som krever hemmeligstempling:

- Opplysningene eies av Forsvaret. De har vurdert at innholdet er såkalt begrenset under henvisning til sikkerhetsloven. Da er det ikke noe vi kan gjøre med det, sier Foss til Dagbladet.

- Men sist gang dere gjorde undersøkelser som ble hemmeligstemplet under henvisning til sikkerhetsloven, kom dere likevel med et offentlig sammendrag?

- Vi har vurdert at vi ikke kan gjøre noe tilsvarende nå. Vurderingen om gradering av innholdet har gått helt til topps, både politisk og fagmilitært, sier Foss.

Han legger til at siste ord ikke dermed er sagt:

- Sikkerhetsloven, som jo er vedtatt av Stortinget, slår fast at Stortinget har anledning til å overprøve departementets vurdering. Så gjenstår det om det vil skje, helt eller delvis.

Fremmed etterretning

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) gir følgende forklaring på hemmeligholdet i en uttalelse gitt Dagbladet via spesialrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementets kommunikasjonsenhet:

- Undersøkelsen om kampflyvåpenets operative evne omfatter blant annet mulige sårbarheter i vedlikehold, logistikk- og forsyningsfunksjonene, kampflybasene og luftvern. Denne typen informasjon har høy verdi for fremmed etterretning. Ut fra en helhetsvurdering mener vi at dokumentet må være gradert «begrenset».

Bakke-Jensen legger til at dette også er en fagmilitær vurdering:

- Setninger og avsnitt kan hver for seg være ugradert, men sammenstillingen og vurderingene i sin helhet tilsier at dokumentet er gradert. Også forsvarssjefen vurderer at dette er informasjon som er av en gradert karakter som ikke bør sammenstilles og offentliggjøres i en offisiell rapport.

- Misbrukt hemmelighold

Da Dagbladet første gang omtalte hemmeligholdet av kampflyrapporten, ville Riksrevisjonen ikke svare på hvem som har bedt om hysj-stemplingen eller om det ville komme et sammendrag.

Opposisjonen ga samtidig uttrykk for skepsis til å holde hele rapporten hemmelig:

- Vi har et stort problem hvis ikke noe som helst skal komme offentligheten for øret, sa SV-nestleder og kontrollkomitémedlem Torgeir Knag Fylkesnes.

- Det er klart det kan finnes behov for å gradere noe av informasjonen av hensyn til nasjonal sikkerhet. Men denne regjeringa har en lang historie med å misbruke adgangen til hemmelighold. Ikke av hensyn til nasjonens sikkerhet, men for å skjule egne feil, sa Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

- Min generelle holdning er at vi skal ha mest mulig åpenhet, uttalte kontroll- og konstitusjonskomiteens leder Dag Terje Andersen (Ap).