IKKE GRATIS: Politikerne mener vi må se langt etter gratis kollektivtilbud i Norge, men flere er åpne for å senke billettprisene. Foto: NTB Scanpix
IKKE GRATIS: Politikerne mener vi må se langt etter gratis kollektivtilbud i Norge, men flere er åpne for å senke billettprisene. Foto: NTB ScanpixVis mer

Gratis kollektivtilbud

Derfor får ikke Norge gratis kollektivtransport

Nei, dessverre - norske politikere vil ikke gjøre som Luxemburg og gi Norges befolkning gratis kollektivtilbud. - Dette har de fleste av oss råd til.

Torsdag skrev Dagbladet at Luxemburg som første land i verden gjør kollektivtransporten gratis for alle landets innbyggere.

Målet er å gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt, og med det hindre trafikkaoset fra den store pendlertrafikken. Initiativet kom som en del av den gjenvalgte regjeringens lovnader om å prioritere klima i sine politiske beslutninger.

På spørsmål om dette vil være gjennomførbart i Norge, svarte forsker ved Transportøkonomisk institutt, Nils Fearnley, at dette ville være en dårlig idé, hvis målet er å få ned biltrafikken.

- Det blir litt som å subsidiere vann for å få folk til å drikke mindre brus, sa han til Dagbladet.

- Av de undersøkelsene vi har gjort, er ikke norske bilister særlig følsomme for prisendringer i kollektivtilbudet. Her ser vi at reisetid, frekvens, direkte avganger og punktlighet er langt viktigere for de aller fleste.

Dyrest i Europa

Ferske data fra EUs statistikkorgan Eurostat, viser at Norge har det nest høyeste prisnivået på kollektivtransport i Europa, like bak Island. For to år siden omtalte Dagbladet også en kåring der Oslo klokket inn på en sjetteplass over verdens dyreste byer å reise kollektivt i.

Et månedskort i Oslo koster 736 kroner, og en togtur for to voksne og ett barn fra Oslo til Trondheim koster nesten 2000 kroner.

Tall fra SSB viser dessuten at de norske kollektivprisene har steget markant de siste åra. Fra 2005 til 2016 økte prisene på buss og taxi med over 50 prosent. Det er mer enn prisveksten i både EU og resten av Skandinavia.

Blir aldri gratis

På Stortinget er det likevel bred enighet om at liknende tiltak som i Luxemburg ikke bør vurderes her til lands.

Samtlige av partiene som er representert i transport- og kommunikasjonskomiteen tror vi må se langt etter gratis kollektivtilbud - også i de store byene.

Høyre overrasket imidlertid alle da de i september foreslo å gjøre det gratis å reise kollektivt innenfor Ring 1 i Oslo sentrum.

- Vi mener det er nødvendig å gjøre sentrum mer tilgjengelig som reisemål og handleområde for å unngå nedgangen i handelen i Oslo sentrum, sier Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg, til Dagbladet.

Forslaget ble nedstemt i finanskomiteen, og det er dermed stor sannsynlighet for at det blir nedstemt når budsjettet skal behandles førstkommende onsdag.

Han påpeker at Høyre i sitt alternative budsjett har bevilget 100 millioner mer enn Ap og MDG til bedring av kollektivtilbudet i Oslo. I tillegg til gratis ferdsel i sentrum har de også fremmet forslag om at muligheten for å reise med inntil fire barn gratis med voksenbillett, skal utvides til å gjelde hele uka, ikke bare i helgene.

Gratis eller billigere billettpriser utenfor Ring 1 er han imidlertid skeptisk til.

- Vi har valgt å prioritere tiltak som stimulerer handelen, og samtidig gjøre en håndsrekning til barnefamilier som opplever at det blir dyrt å reise kollektivt for å ta med barna på ulike aktiviteter. Utover dette mener vi at det skal koste å reise kollektivt, det er noe de fleste av oss har råd til, sier han.

Vil senke billettprisene

Frp, Venstre, MDG og SV sier alle at de er for en generell senking av prisnivået på kollektivbillettene.

I Trondheim tar Venstre nå til orde for gratis buss på lørdager, også der for å stimulere handelen i sentrum, opplyser andre nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen for Venstre, Jon Gunnes.

- Venstre er helt klart for billigere billettpriser på kollektivtilbud. Særlig på dem som bruker dette tilbudet ofte. Gratis buss for barn og ungdom synes vi også er tiltalende for å få inn gode reisevaner i tidlig alder.

Første nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen for Frp, Morten Stordalen, mener biltrafikken på grunn av den store elbil-parken, ikke er et stort miljøproblem i Norge. Han sier partiet likevel ønsker å gjøre kollektivtilbudet attraktivt for flere.

- Vi ønsker å gjøre det billigere, og dermed mer tilgjengelig for folk å velge kollektivt framfor bil. Derfor har regjeringen også satt ned prisene med 20 prosent på måneds- og årskort på Intercity-strekningene på Østlandet.

Arne Nævra som sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen for SV påpeker som alle de andre at forhold som punktlighet, frekvens på avganger og reisetid ofte er viktigere enn pris. De ønsker likevel å se på den høye prisen på enkeltavganger, som kan virke avskrekkende for dem som ikke bruker kollektivt regelmessig.

- Vi ønsker å se på hvor skjæringspunktet går mellom pris og kvalitet på kollektivtilbudet for å gjøre det så attraktivt som mulig. Da er det er spesielt viktig å imøtekomme de med dårlig råd, sier han.

- Derfor vil vi se på mulighetene for å styrke ordningen med studentpriser og billigere priser for barn.

- Blir feil

Bernt Sønvinsen, som er rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, mener på sin side at det blir feil å senke billettprisene.

- Som alt annet er kollektivtilbud et gode som skal betales for. Pris er viktig til et visst nivå, men oftest spiller de andre faktorene en større rolle, sier han.

Heller ikke Høyre har store planer om å senke det generelle prisnivået. De tror det vil være mer effektivt å bruke ressursene på å forbedre tilbudet, men utelukker ikke justeringer.

- Blant annet kan konsekvensene av jernbanereformen bidra til nye tanker om organiseringen av kollektivtilbudet. Flere typer billetter i ulike prisklasser, måneds- og årskortordninger og flere typer tjenester kan bli aktuelt, sier leder for transport- og kommunikasjonskomiteen, Helge Orten.