OMSTRIDT: Det er delte meninger om Anders Behring Breivik er strafferettslig utilregnelig eller pskyotisk. Foto: Politiet
OMSTRIDT: Det er delte meninger om Anders Behring Breivik er strafferettslig utilregnelig eller pskyotisk. Foto: PolitietVis mer

Derfor kan fengselet mene Breivik er frisk, mens de sakkyndige mener han er syk

- Det er en forskjell.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Mandag denne uka ble det skapt ny tvil om de sakkyndiges konklusjon om at Anders Behring Breivik er utilregnelig, da TV 2 meldte at fagfolkene fra Sandvika distriktspsykiatriske senter (DPS), som har hatt tilsyn med Breivik, mener at han ikke er psykotisk eller schizofren og at han ikke trenger medisiner.

I begjæringen til tingretten skriver statsadvokatene blant annet at de vektlegger konklusjonene fra Ila, men at de, i likhet med forsvarene, ikke mener det er behov for å oppnevne nye sakkyndige. Statsadvokat Svein Holden mener Husby og Sørheim har vurdert andre forhold enn de som har ansvar for det daglige tilsynet.
 
- Det er en vesensforskjell i den vurderingen som er foretatt av Husby og Sørheim og de som står for behandling ved Ila. Spørsmålet for de sakkyndige er om han er tilregnelig eller ikke på gjerningstidspunktet, mens det for sykehuset og fengselet er om han trenger behandling der og da. Det er to ulike situasjoner, sier Holden til Dagbladet.

- Ulike roller Det samme mener Vibeke Hein Bæra, en av Breiviks fire forsvarere:
 
- Det er snakk om helt ulike roller, man ser etter ulike ting. Jeg er litt i tvil om det er relevant å sette vurderingene opp mot hverandre, da de har helt ulikt mandat, sier Bæra til Dagbladet.
 
Den erfarne rettspsykiateren Pål Abrahamsen er en av de som har uttalt seg kritisk om Husby og Sørheims konklusjon. Han mener det er nødvendig med en ny vurdering av Breivik. Samtidig mener han ikke at det er unaturlig at fagfolkene i fengselet har konkludert annerledes enn de sakkyndige.

- Den kliniske diagnosen som settes av de som har ansvaret for ham i fengselet har ikke så mye å si for den rettspsykiatriske vurderingen. På Ila er de interessert i å finne ut om det er grunnlag for å behandle ham, mens de sakkyndige skal vurdere om han er tilregnelig. Han er ikke nødvendigvis behandlingstrengende selv om han har en psykose i straffelovens forstand. Man kan også være utilregnelig uten at man er klinisk sett psykotisk for tiden, sier Abrahamsen til Dagbladet.

Forskjell på psykose Øyvind Holst, jurist og seniorrådgiver ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Sør-Øst, mener det er vanskelig å si hvorfor de sakkyndige og fagfolkene på Ila har kommet til ulike konklusjoner, så lenge begrunnelsene fra Ila ikke er offentlig kjent.
 
- Vi vet rett og slett ikke om de har konkludert ulikt fordi de er uenige i det medisinske eller om det er fordi det er forskjell på medisinsk diagnostisering og de rettspsykiatriske begrepene. Jeg tror det er stor grad av enighet om at psykose i strafferettslig forstand er noe annet enn psykose i rent medisinsk forstand, sier Holst til Dagbladet.
 
- Bak begrepet utilregnelig i strafferetten ligger det at vi som samfunn anser at det er noen som har en slik sinnstilstand at vi synes det er vanskelig å holde dem straffansvarlig for det de gjør. Den tankegangen har vært der i mange hundre år. Så kan man diskutere hvor lista for hvor man skal holdes ansvarlig skal ligge.
 
- Det man kan håpe på er at uenigheten som har kommet fram, fører til at domstolen selv foretar en selvstendig vurdering. I de fleste saker nå lener retten seg i stor grad seg på de sakkyndiges konklusjoner, men det kan hende det har kommet fram så mange ulike synspunkter i denne saken at retten blir nødt til å mene noe om det, sier Holst.
 
Forsvarerne mener det viktigste nå er at det blir en omfattende bevisførsel, også om tilregneligheten, i retten.
 
- Det blir viktig å få dette belyst godt i retten. At de sakkyndige får forklart seg og at han selv får forklart seg grundig. Det er spesielt viktig fordi Breivik sier selv at han mener at 80 prosent av innholdet i samtalene som er referert ikke har funnet sted, sier Bæra.

Skal, skal ikke Både Breivik og forsvarerne, statsadvokatene og flere bistandsadvokater har sendt sin innstilling til Oslo tingrett om det bør oppnevnes nye sakkyndige eller ikke:

Breivik og forsvarere: Vil ikke ha nye sakkyndige

Statsadvokatene: Ikke behov for nye sakkyndige

VESENSFORSKJELL: Det er en vesensforskjell i den vurderingen som er foretatt av Husby og Sørheim og de som står for behandling ved Ila, mener statsadvokat Svein Holden.
Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX
VESENSFORSKJELL: Det er en vesensforskjell i den vurderingen som er foretatt av Husby og Sørheim og de som står for behandling ved Ila, mener statsadvokat Svein Holden. Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX Vis mer

Advokatfirmaet Stabell på vegne av 56 klienter: Ønsker nye sakkyndige

Advokatfirmaet Lund og co på vegne av to klienter: Ønsker nye sakkyndige

Advokat Sigurd Klomsæt representer et offer: - Ingen tillit til at siktede lider av en slik alvorlig sykdom

Advokat Kjetil H. Nilsen: Begjærer ny rettpsykiatrisk undersøkelse

Advokat John Arild Aasen representerer tre Utøya-overlevende: - Breivik må observeres døgnet rundt

TVIL OM RELEVANT: Breiviks forsvarere sier de sakkyndige og utrederne ved Ila ser helt ulike ting. Foto: Jacques Hvistendahl
TVIL OM RELEVANT: Breiviks forsvarere sier de sakkyndige og utrederne ved Ila ser helt ulike ting. Foto: Jacques Hvistendahl Vis mer

Advokatfirmaet Ness Lundin på vegne av 67 klienter: Ingen ønsker ny vurdering

Advokat Edel H. Olsen på vegne av etterlatte: Ber om nye sakkyndige og at Breivik innlegges